Mogelijk verbod op buitenlandse giften voor politieke partijen

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gaat mogelijk schenkingen van buitenlandse donateurs aan Nederlandse politieke partijen verbieden. Op die manier hoopt ze te voorkomen dat de Nederlandse democratie “op ongewenste wijze beïnvloed wordt”.

Ollongren volgt daarmee het advies op van de commissie Veling. Veling wil ook de grens de grens waaronder partijen anonieme giften kunnen ontvangen verlagen van 4500 euro naar 2500 euro.

Ollongren’s voornemen is een klap voor de PVV. Partijen krijgen subsidie per lid én per Kamerlid. De PVV heeft buiten Wilders geen leden en loopt dus nogal wat subsidie mis.  Ter compensatie ontvangt Wilders geld van buitenlandse donateuren, waaronder de bekende Amerikaanse racist en moslimhater David Horowitz. Geen wonder dat de PVV in 2016 als enige tegen een motie stemde om buitenlandse financiering te verbieden.

Nog meer slecht nieuws voor de PVV: het kabinet wil ook de subsidie per lid verhogen van 7 naar 12 euro. Om dat te financieren wil Ollongren de subsidie per Kamerlid verlagen. Voor de PVV zou dat een flinke financiële aderlating betekenen.

Uiteraard huilt het PVV-plebs op Twitter nu tranen met tuiten:


Anderen zijn bereid zich op te offeren voor De Leider:


Bron: NRC