Nieuwe aanval kabinet op uitkeringsgerechtigden

De regering gaat de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering volgend jaar flink aanscherpen. Naar schatting komt in de toekomst 9% minder mensen dan nu in aanmerking voor een WIA-uitkering (de vroegere, inmiddels volledig uitgeklede WAO). Ook valt 4% van de mensen met een uitkering in de toekomst waarschijnlijk onder de regels voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten, wat de slachtoffers in het slechtste geval honderden euro’s per maand kan kosten.

Minister Koolmees schat in dat straks jaarlijks 1300 mensen die nu nog volledig arbeidsongeschikt worden verklaard, niet meer in aanmerking komen voor een Wia-uitkering. Hij of zij kan een Wia-uitkering vergeten als er straks al één functie is die de zieke of lichamelijk beperkte kan doen, bijvoorbeeld servicemedewerker bij een fietsenstalling, op een callcenter, of wikkelaar van elektrische draden. Nu is het nog zo dat iemand als arbeidsongeschikt wordt aangemerkt als hij of zij maar twee van de drie functies kan uitoefenen.

Ook valt 4% van de mensen met een uitkering in de toekomst waarschijnlijk onder de regels voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten, wat de slachtoffers in het slechtste geval honderden euro’s per maand kan kosten. De WIA kent twee verschillende regelingen: de IVA (voor volledig arbeidsongeschikten) en de WGA (voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten). De hoogte van de IVA uitkering is in de eerste twee maanden 75% van je oude loon, daarna 70%. De hoogte van de WGA-uitkering is afhankelijk van hoeveel je nog kunt verdienen met werken. Verdien je minder dan 50% van je restverdiencapaciteit (dus het percentage waarvoor je niet afgekeurd bent), dan wordt niet langer gekeken naar je laatstverdiende loon. Je komt dan in een vervolguitkering terecht die gerelateerd is aan het wettelijk minimumloon (WML), waarmee je dus niet beter af bent dan iemand met een bijstandsuitkering. Het enige verschil is dan nog dat inkomen en/of vermogen van je partner bij een WIA-uitkering niet meetellen. Zolang dát nog duurt, tenminste. De sloop van het sociaal stelsel gaat door, net zolang totdat er alleen nog een uitgeklede bijstandsuitkering bestaat.

Bron: Trouw