Smeris intimideert activist 21 maart comité

In de aanloop naar onze demonstratie ‘Geen racisme in de raden!’ op 18 maart in Amsterdam, is de coördinator van onze ordedienst, Mo Achahbar, tot tweemaal toe gebeld door iemand van de politie. De agent dreigde Mo te arresteren wanneer hij de ordedienst zou organiseren en noemde ook zijn werkgever. Dit gesprek is door Mo als intimiderend ervaren. In reactie heeft het Comité deze week bij de politie tegen deze gang van zaken geprotesteerd.

De politie heeft hierop geantwoord dat de agent ‘op eigen initiatief’ telefoongesprekken met Mo heeft gevoerd, ‘zonder afstemming en overleg met de collega’s die demonstratie van 18 maart zullen begeleiden’. De politie stelt verder de gang van zaken te betreuren ‘temeer omdat de samenwerking en het contact met u, uw ordedienst en in het bijzonder met de heer Achahbar altijd goed is verlopen.’ De politie sluit af: ‘Wij streven er naar om samen met u de demonstratie van 18 maart ordentelijk [ordelijk] te laten verlopen.’

Het Comité vindt deze reactie van de politie positief. In een gesprek, volgende week, hopen wij antwoord te krijgen op een aantal vragen die wij over de gang van zaken nog hebben.

Het Comité verwacht op 18 maart in goed overleg met de politie te kunnen samenwerken.

Het Comité hoopt op 18 maart op een succesvolle en indrukwekkende demonstratie in het kader van de Internationale Dag tegen Racisme. Geen racisme in de raden!

Comité 21 Maart

Bron Facebook