Security clearance Jared Kushner verlaagd

  • Gisteren werd bekend dat de tijdelijke security clearance van Jared Kushner is verlaagd van Top Secret naar Secret. Dit gebeurde nadat stafchef van het Witte Huis generaal John Kelly vorige week aangekondigd had dat er paal en perk gesteld moest worden aan de tijdelijke interim security clearances voor mensen met toegang tot de hoogst geclassificeerde informatie, en Jared Kushner behoorde tot die groep.

Dit zou als een gewonnen slag kunnen worden gezien in de doorlopende machtsstrijd tussen John Kelly en ‘Jarvanka’, zoals schrijver Michael Wolff het koppel Jared en Ivanka in zijn boek Fire and Fury noemt.

Op zichzelf was het al een verbijsterend feit dat een volslagen onervaren figuur van slechts (destijds) 36 jaar officieus zo ongeveer Minister van Alles werd in het kabinet Trump. De opioid crisis, vrede in het Midden-Oosten, Kushner zou het allemaal wel even oplossen. Vanzelfsprekend gebeurde dit omdat Trump eigenlijk helemaal niemand vertrouwt en alles zelf in de hand wil houden, en daarom geen onafhankelijk opererende ministers wil, maar liever het land als wanna-be dictator op volstrekt nepotistische wijze bestuurt via zijn dochter en schoonzoon. Het is niet voor niks dat hij al met name met Tillerson diverse problemen gehad lijkt te hebben, want alhoewel hij me geen heel effectieve minister van Buitenlandse Zaken lijkt, is een ex-CEO van Exxon natuurlijk niet iemand die zich even opzij laat zetten door een New Yorkse windbuil als Trump.

Laatst liet Tillerson dan ook al weten dat ze niet vier ministers van Buitenlandse Zaken konden hebben (naast zichzelf refererend aan Jared en Ivanka Kushner, VN ambassadeur Nikki Haley en generaal McMaster, die hem allemaal voor de voeten lopen).

Maar vervolgens lukte het Kushner dus al een jaar niet om – anders dan op interimbasis – de benodigde toegang te verkrijgen tot geclassificeerd materiaal van het hoogte niveau. Niet ondenkbaar is dat ook diens twijfelachtige financiële operaties, waarbij ook weer Russen betrokken zouden kunnen zijn, een rol spelen . In datzelfde boek van Michael Wolff zegt Steve Bannon trouwens ook al op Kushner te letten, waar het het ontsluieren van alle financiële operaties met Russen betreft.