Hoger beroep in ‘minder Marokkanen’ zaak gaat gewoon door; Knoops dient een wrakingsverzoek in

Het hof heeft het verzoek van de verdediging om het hoger beroep in de “minder, minder, minder” zaak voorlopig aan te houden afgewezen. De verdediging had daar om verzocht zodat eerst de mensen gehoord konden worden die aangifte hebben tegen Alexander Pechtold naar aanleiding van diens uitspraken over ‘onbetrouwbare’ Russen.

Het hof ziet geen aanleiding dit verzoek te honoreren, omdat het twee totaal verschillende zaken betreft. Bovendien is het aan het OM te bepalen wie ze vervolgt. Wanneer het OM geen aanleiding ziet om tot vervolging over te gaan, is het niet aan het hof daar een oordeel over te vellen. Het hof zal bij de einduitspraak te kennen geven of ze de vervolging van Wilders terecht vindt. Een oordeel over de beslissing Pechtold niet te vervolgen, is niet nodig om tot een oordeel over de vervolging van Wilders te komen.

Volgens Wilders’ advocaat Knoops heeft het hof hiermee blijk gegeven van vooringenomenheid, voor Knoops aanleiding  een wrakingsverzoek in te dienen. Behandeling van dat verzoek zal vandaag of morgen plaatsvinden. Mocht het verzoek gehonoreerd worden, dan vindt het hoger beroep waarschijnlijk pas ná de zomer plaats. Waarschijnlijk wordt het wrakingsverzoek echter afgewezen. Wat Knoops en Wilders’ dan natuurlijk de gelegenheid geeft (weer eens) uitgebreid de martelaar uit te hangen. Win-win.