Tegen- en voorstanders van Zwarte Piet wel degelijk in gesprek

Een huiskamergesprek tussen “blokkeer-Friezen” en Kick Out Zwarte Piet. In ieder geval een gesprek – want een middenweg, een compromis, hoe ziet dat er uit?

Het moest maar eens afgelopen zijn met het over elkaar praten, vonden Beukema en andere tegenstanders van Zwarte Piet uit Leeuwarden. ,,Ook door beeldvorming worden beide kanten steeds verder uit elkaar getrokken”, zei Beukema, die ook de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) zaterdag in Leeuwarden coördineert. ,,Het is veel beter om mét elkaar te praten.”

Ze legde contact met Seye Herke Brinkman uit Jistrum, die (ondanks dat hij nooit verdachte is geweest) een van de woordvoerders is van de blokkeer-Friezen. Die had er oren naar.

Leeuwarder Courant.