Heel Holland zakt

Ook over de bodemdaling en de grondwaterpeilverlaging zijn we al jaren geleden gewaarschuwd. Het besef van urgentie lijkt nu pas door te dringen.

Verontrustende cijfers en grafieken lieten zien dat bodemdaling een urgent probleem is Nederland. Landelijke regie is vereist. “We hebben een minister van bodemdaling nodig”, volgens Hilde Niezen, wethouder in Gouda. ‘Zakspecialist’ Gilles Erkens pleit voor “bestuurders met sterke knieën op slappe bodems”. Maandagavond ging de tiende editie van de debatreeks It’s the food, my friend van start.

De Rode Hoed in Amsterdam was goed gevuld met 220 bezoekers, waaronder zeker 30 boeren, vooral melkveehouders uit veenweidegebieden. ’s Ochtends hadden D66 en GroenLinks hun voorstel gepresenteerd om het grondwaterpeil in die gebieden omhoog te brengen.

– Lees verder bij de bron, Foodlog