Opstand voor het leven aan de gang: blokkade en bezetting internationaal gerechtshof + aanvulling

Een aantal actievoerenden is het gerechtsgebouw binnengegaan om het te bezetten.
De smeris heeft inmiddels 22 van hen gearresteerd

Voor dit soort lopend nieuws is twitter nog steeds het medium bij uitstek: op het ogenblik van plaatsen wordt door betrokkenen bij Extinction Rebellion NL het Internationaal Gerechtshof te Den Haag geblokkeerd: maak ecocide strafbaar!

Ecocide ligt ten grondslag aan het kapitaal, dus: maak kapitalisme strafbaar.
De volgende fase…

Het persbericht:

Rond het middaguur, 16 april, hebben 25 rebellen van de groep Extinction Rebellion het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag bezet. Het doel van de bezetting van het ICC is om de 122 partijen van het statuut van Rome aan te sporen om ecocide te erkennen als een internationale misdaad. Dit is onderdeel van de International Rebellion Week, die gehouden wordt in meer dan 35 landen en 200 steden.

Extinction Rebellion activist Jonathan Leggett zegt: “We willen een amandement aanvragen waarbij ecocide opgenomen wordt in het statuut van Rome, net zoals andere afschuwelijke misdrijven.” Op het moment erkent het Internationaal Strafhof de volgende misdrijven: genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en het misdrijf van agressie. Extinction Rebellion eist dat ecocide erkent wordt als het vijfde misdrijf tegen de vrede. Wat bedoeld wordt met ecocide is de grootschalige schade aan, of verwoesting van, of verlies van ecosystemen in een gegeven gebied, veroorzaakt door de mens. De gevolgen hiervan zijn van dergelijke ernst het vredig genoegen van de bewoners van dit gebied ernstig wordt, of is, verminderd.

We moeten nu deze aanhoudende vernieling van onze aarde stoppen en de individuën die hoge verantwoordelijkheid houden voor deze daden op wettelijke wijze te vervolgen. Tot nog toe is er geen internationale overeenkomst die ervoor zorgt dat partijen vervolgd kunnen worden na het plegen van ecocide. Toch is dit is geen nieuw idee. Ecocide was deel van de eerste versie van het statuut van Rome dat stand hield van 1985 tot 1996. Op het laatste moment werd dit voorstel echter tegengewerkt door Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland, waardoor het uiteindelijk niet is opgenomen in het statuut. Wij pleiten er nu voor dat al deze landen, net als de andere beslissende partijen, ecocide erkennen als ernstig misdrijf.

De rebellen van vandaag zijn zich bewust van het bijzondere belang van het ICC in het internationale recht. Het internationaal Strafhof is zelf niet het doelwit van deze actie. We staan achter hun filosofie, dat de mensen die deze meest verschrikkelijke misdrijven plegen verantwoordelijk voor gehouden worden en zullen worden berecht. Dat we de actie hier doen is een oproep aan alle overheden om ecocide strafbaar te stellen.

Deze actie is deel van International Rebellion, een periode van acties georganiseerd door Extinction Rebellion groepen over de hele wereld. Deze acties zijn gericht aan de overheden met de eis dat zij de waarheid vertellen over de ernst van de klimaatcrisis waarin wij ons nu bevinden en zich hiernaar de gedragen. Dit doen ze aan de hand van de vier eisen die te vinden zijn op www.extinctionrebellion.nl (hypolink).

Deze actie is georganiseerd door Extinction Rebellion NL die een wekenlange serie van protesten uit gaat voeren. Het is een grote variatie aan creatieve acties, zoals wegblokkades in Amsterdam, een begrafenisstoet voor onze aarde In Rotterdam en op veel universiteiten een massale die-in. Alle zijn vreedzame, geweldloze, burgerlijke ongehoorzaamheidsacties. De beweging Extinction Rebellion VK is sinds november van start gegaan met massale burgerlijke ongehoorzaamheids acties, waarbij vele honderden burgers zich bewust hebben laten arresteren om de noodzaak de ecologische cris aan te pakken. Deze week zullen ze strategische blokkades houden in Londen, waaronder op Parliament Square, Oxford Circus en Waterloo Bridge.

– Een actie in het verlengde van de actieperiode die gisteren begon en waarvan het nieuws even uit het zicht verdween door de brand in de Notre Dame de Paris.