Journalist Drents persbureau hitst OM op tegen @PVVEmmen?

Dit is een gastbijdrage van Andere Hans

Het Algemeen Drents Persbureau uit Gieten bakt ze in de kwestie rondom het Twitter-account @PVVEmmen behoorlijk bruin. Gisteren verscheen een artikel op diverse nieuwsmedia via het betreffende ‘persboero’, waarin het voornoemde Twitteraccount op basis van onjuistheden zwart werd gemaakt.

Zo schrijft ADP ‘journalist’ Frank Andringa, die qua looks en kledingstijl lijkt op Sjonnie de zoon van Henk en Ingrid, dat @PVVEmmen zich nog steeds voor zou doen als de spreekbuis van PVV Drenthe. Dat laatste is iets wat nergens op gebaseerd kan worden en ook krachtig door de maker van het betreffende Twitter-account wordt tegengesproken. “Wat de heer Andringa over @PVVEmmen schrijft is een broodje aap verhaal en dat kan ook door iedereen die tenminste de lagere school heeft afgerond worden getoetst. Iedereen kan gewoon openlijk de Tweets van @PVVEmmen doorlezen en vervolgens constateren dat de heer Frank Andringa een iets te ruime fantasie heeft. Kortom, laten we maar vaststellen dat de heer Andringa eerder de titel spreekbuis van de PVV Drenthe past dan mij.”

Voorts kan uit het artikel van Andringa worden opgemaakt dat hij zoiets als een onderonsje heeft gehad met het OM en het OM daarbij van onjuiste informatie heeft voorzien. Zo zou het OM thans stellen dat er aangifte gedaan kan worden tegen @PVVEmmen indien iemand zich beledigd zou voelen door het betreffende Twitter-account. Dat is een zeer opmerkelijke uitspraak van de voorlichter van het OM omdat de maker van @PVVEmmen al schriftelijk een verklaring heeft doen uitgaan dat het hem ging om de dubbele moraal van de PVV aan de kaak te stellen. Ook nodigde de maker van @PVVEmmen de Drentse lijsttrekker van de PVV, Ronald Beimers, publiekelijk uit om met elkaar in gesprek te komen. Op die openlijke handreiking is de PVV afdeling Drenthe echter niet ingegaan. Andringa heeft duidelijk verzuimd om dat wezenlijke punt even te vermelden.

Ook slaat Andringa de plank volledig mis wanneer hij stelt dat @PVVEmmen vooral berichten verstuurt waarin de moslimgemeenschap en de islam in een kwaad daglicht worden gesteld. Het tegenovergestelde blijkt hier echter de waarheid te zijn. Dat kon simpel worden geverifieerd omdat de maker van @PVVEmmen zich al via Twitter nader heeft verklaard omtrent zijn onderliggende motivaties. Wat Frank Andringa op dat punt heeft menen te moeten publiceren is derhalve te kwalificeren als journalistiek wangedrag. Dat temeer omdat de maker van @PVVEmmen zelf schriftelijk heeft aangegeven geen enkele intenties heeft gehad om ook maar iemand te beledigen en zeker niet de moslimgemeenschap. Dat Andringa dat niet meeneemt in zijn artikel mag derhalve worden aangemerkt als een journalistieke wanprestatie.

Voorts is het betreffende Twitter-account @PVVEmmen onlangs ook al grondig door Twitter zelf getoetst. Dat geschiedde na klachten van PVV Drenthe. Na analyse van Twitter is klaarblijkelijk gebleken dat @PVVEmmen de regels van Twitter niet heeft geschonden en mag het account gewoon blijven bestaan. De maker achter @PVVEmmen had nadrukkelijk richting Twitter aangeven dat het account @PVVEmmen een satire betreft en dat had Andringa ook kunnen weten.

“Het valt me ook tegen dat journalist Frank Andringa zich niet even betamelijk van een journalistiek hoor – en wederhoor heeft willen bedienen en indien hij zorgvuldigheidshalve contact met mij contact had gezocht dan had hij een keurige inhoudelijke reactie gekregen. Wat dat betreft zou hij een voorbeeld kunnen nemen aan de journalisten van RTV Drenthe die zich wel op een journalistiek verantwoorde wijze bij mij hebben gemeld.”: zo verklaart de maker van @PVVEmmen.

Verder geeft de maker van @PVVEmmen aan dat hij een eventuele aangifte bij het OM met vertrouwen tegemoet ziet. Hij haalt daarbij Art. 266 van het Wetboek van Strafrecht aan, “Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt,(…)”. Volgens hem is er geen enkele toetsbare grond voor een eventuele vervolging door het OM. Dat dan vooral omdat aan de belangrijkste wettelijke voorwaarde voor vervolging niet is voldaan: het punt van opzettelijk willen beledigen. Alsmede voert @PVVEmmen aan dat het OM zich mogelijk onsterfelijk belachelijk zou maken wanneer het wèl tot een vervolging van @PVVEmmen zou overgaan en betreffende het proces tegen Geert Wilders, die dus wel degelijk met regelmaat opzettelijk moslims beledigd, door het Hof gemaand moest worden tot vervolging.

In het lopende proces tegen Geert Wilders, waarin hij terechtstaat voor het seriematig uiten van beledigingen aan het adres van moslims, heeft het OM nota bene zelf vrijspraak gevraagd. “Het OM zal door iedere willekeurige rechter letterlijk de rechtbank uit worden gelachen indien zij de maker van @PVVEmmen zou gaan aanklagen.”: zo stelt de maker van @PVVEmmen. Het OM kan zich volgens de maker van @PVVEmmen veel beter bezig gaan houden met meer serieuze kwesties, zoals het vervolgen van Geert Wilders.

De maker van @PVVEmmen heeft Frank Andringa en het Drentse Persboero ADP om een reactie gevraagd. Zij wensten geen reactie te geven.

10 gedachten over “Journalist Drents persbureau hitst OM op tegen @PVVEmmen?”

 1. @Arnold J. van der Kluft,

  Ja leuke en opzettelijke woordspeling 😆

  Wat verder valt op te merken: het is inmiddels wel duidelijk geworden dat er vanuit persbureau ADP opzet in het spel is om @PVVEmmen een justitiële oor aan te naaien. Via de bovenstaande link is het artikel te lezen en wat blijkt…meneer de super-journalist Frank Andringa heeft gisteren contact gehad met de PVV afdeling Drenthe. Hoe opmerkelijk en tegen de journalistieke beroepscode in: de super-journalist heeft géén contact gezocht met @PVVEmmen terwijl @PVVEmmen wel een mailtje had gezonden naar het betreffende persboero.

  Wel heel sneu 🙁 voor onze super-journalist dat PVV Drenthe geen aangifte gaat doen tegen @PVVEmmen. Dus dat betekent voor Andringa géén bloemen, geen eeuwige roem op artikel7.nl, geen kudo’s op geenstijl en geen interview met PowNews. Frank Andringa kan vandaag dus gewoon weer over Drentse trivialiteiten schrijven. De eerste lammetjes komen er aan! 😆

 2. Zo, Andere Hans rekent even af met aanstormend hoernalist en persboero-supremo Frank Andringa.

 3. #8 Willem,

  Ik ken @PVVEmmen vrij goed en hij is niet de persoon achter PVV Venlo en R’dam.
  Niettemin heeft @PVVEmmen meerdere @PVV~plaatsnaam accounts.

Reacties zijn gesloten.