BIJ1, links van links

Willem Schinkel zag tot niet zo lang geleden de Partij voor de Dieren als het links van links in Nederland. Maar die partij heeft zijn uiterste best gedaan die kwalificatie te verliezen.
Is BIJ1 nu de politieke partij links van links? Schinkel denkt van wel:

Ik ben gevraagd vandaag iets te zeggen over het belang van een politiek van emancipatie, en met emancipatie is tegenwoordig iets vreemds aan de hand. Het is, zoals zo veel dat het leven de moeite waard maakt, gestolen door rechts. Hoe vaak is niet gezegd dat racisme een kwaad uit eerder tijden is, en dat er alleen nog wat discriminatie op te ruimen is? Hoe vaak zijn de verworvenheden van de emancipatie niet bezongen door de stropdasmannetjes van de bestaande orde om die verworvenheden dan in één beweging door te zien als bedreigd door ‘niet-Westerse’invloeden? Hoe vaak hebben we ze niet horen spreken namens islamitische vrouwen uit naam van de emancipatie? Begin jaren 2000 werd zelfs de emancipatie van de Nederlandse vrouw als ‘voltooid’ beschouwd, maar die moest dan wel wit zijn.

Lees verder bij BIJ1