De geheime liefde bij de Partij voor de Dieren voor Vijftigplus

50+ is een obscure partij, geleid door een uit de VVD afkomstige sjoemelaar met op de achtergrond Jan Nagel, die ons allen Leefbaar Nederland en daarmee Pim Fortuijn in de politiek heeft geleverd. Femke Merel van Kooten-Arissen was bij Nagel te rade gegaan over de mogelijkheid een nieuwe eigen partij op te richten en de conclusie is dat het te veel kost en dat Van Kooten dus maar beter naar 50+ kon overstappen. De zesendertigjarige wil liefst haar ervaring als Kamerlid in die club kunnen voortzetten.

Een opmerkelijke transfer? In de aanloop naar de verkiezingen stelde het fijnzinnige bestuur van de Partij voor de Dieren een lijstverbinding met 50+ voor. (Nog) niet vertegenwoordigde partijen als BIJ1 of DENK kwamen niet in aanmerking, en Groen Links en de PvdA, die samen al een lijstverbinding hadden, blijkbaar ook niet.
Het congres van de PvdD heeft voor deze lijstverbinding een stokje gestoken. Er waren en zijn te veel punten die tegen 50+ spraken en spreken.
Voor uitgetreden Kamerlid Van Kooten-Arissen geen beletsel. Zij blijft apart, maar is intussen wel lid van 50+. In de hoop natuurlijk dat zij volgend jaar voor de rancuneuze oudjes kandidaat wordt gesteld. Want 50+ is reuze diervriendelijk.
Wat een vertoning.

Algemeen Dagblad