Gedenk de Maagdenhuisbezetting van 2015

De UvA heeft de meeste beloften gebroken die zijn gemaakt nadat het Maagdenhuis werd bezet eind februari 2015. Eén van de beloften was het Maagdenhuis openstellen als plek voor debat. Het College van Bestuur (CvB) heeft dit geweigerd voor een jubileumbijeenkomst van de bezetting in 2015 die op 28 februari 2020 plaatsvindt. Vorig jaar rekende het CvB maar liefst €595 voor een ander evenement in het Maagdenhuis, dat hierdoor afgelast werd. Het CvB houdt de deuren gesloten van ‘hun’ Maagdenhuis, ondanks de garantie vanuit de organisatie dat het evenement geen protest is. Organisator en oud-LSVb-voorzitter Geertje Hulzebos: “Het CvB acht de locatie ongeschikt, terwijl het duidelijk is dat het Maagdenhuis de enige geschikte locatie is voor zo’n jubileum. Het Maagdenhuis is daarmee nog altijd bezet door de manager”.

Democratie, decentralisatie en diversiteit

In 2015 deed het CvB tien beloften aan de academische gemeenschap in het zogeheten tienpuntenplan, waaronder: ‘investeren in en versterken van de medezeggenschap’, ‘werk maken van democratisering’ en ‘inzetten op decentralisering van onderwijs en onderzoek’. Hulzebos: “Het CvB heeft mooie praatjes voor de bühne, maar daadwerkelijk iets veranderen, ho maar”. Met de uitkomsten van het referendum ‘Democratisering & Decentralisering’ in 2016 is niets gedaan. Hoewel een meerderheid van de stemmers meer inspraak wilde, blijft het oude bestuursmodel gehandhaafd. Wat betreft het versterken van de medezeggenschap schreef een UvA-werkgroep in februari 2018 dat ‘de bestaande instemmingsrechten van de medezeggenschap voldoende aangrijpingspunten bieden’. Studentenpartij De decentralen hief zich een week later juist op, omdat de medezeggenschap ‘niets uit haalt’ in het huidige systeem. In april 2018 volgde studentenpartij Humanities Rally: ‘verandering kan alleen bewerkstelligd worden door protest’, schreef zij. “De medezeggenschap aan de UvA is failliet en dient met name nog als baantjescarrousel voor de carrièretijger”, aldus Hulzebos die voorzitter is geweest van een UvA-studentenraad.

Kritiek

Eind september 2018 werd het P.C. Hoofthuis bezet door de Autonome Universiteit vanuit veelal dezelfde kritiek. “Kritische studenten zijn de gevangenis in gegooid en strafrechtelijk vervolgd door het CvB. Er is geen moment naar hen geluisterd”. De bezetters dwongen onder meer implementatie van het diversiteitsrapport af – één van de resultaten van de Maagdenhuisbezetting. “Dat studenten een extreem middel moeten aangrijpen om iets te bereiken, laat zien hoe triest het er met diversiteit en democratie voorstaat op de UvA”.

Commemoration Maagdenhuis Occupation

Op 28 februari 2020 organiseren leden van ReThink, Humanities Rally, University of Colour en FNV een jubileum van de Maagdenhuisbezetting die op 25 februari 2015 begon. Er zal met activisten van toen en nu terug worden geblikt en vooruit worden gekeken door middel van lezingen, paneldiscussies en een tentoonstelling. De Commemoration Maagdenhuis Occupation start om 16.00 uur op de Oudemanhuispoort (D0.08) en wordt om 19.00 uur afgesloten waar het allemaal begon: bij het Maagdenhuis.

Facebookbericht

In februari is het vijf jaar geleden dat de deuren van het Maagdenhuis openden en studenten, docenten en medewerkers voor het eerst sinds lange tijd vertwijfeling en onmacht inruilden voor een gevoel van moed, gemeenschap en vooral van een diepe hernieuwde hoop.

Omdat het voor de hele UvA en ook daarbuiten een tekenend moment is geweest is het bijzonder belangrijk om nu, vijf jaar later, terug te keren naar wat er toen gebeurd is. Wat zijn de lessen die er geleerd zijn tijdens de bezetting? Wat is er na de ontruiming veranderd op de UvA? Lopen we nog tegen dezelfde problemen aan of is er intussen al veel van wat de studenten toen dreef opgelost? Dat zijn vragen die we kunnen beantwoorden door de herinnering aan de Maagdenhuisbezetting in 2015 levend te houden. Iets wat niet simpel is op een plek waar studenten en medewerkers elkaar rap afwisselen en herinneringen op een nominaal tempo moeten vervagen.

28 februari willen we deze bijzondere bezetting herinneren en herdenken. Dit zal vorm krijgen in onder andere beeldende kunst, een fotocollectie, gedeelde herinneringen van mensen die betrokken waren bij de bezetting en de gloednieuwe website van het Maagdenhuisarchief.

We hopen dat veel van de oud-studenten van toen zin hebben elkaar weer eens te zien en hun lessen te delen met de studenten van nu. Ook hopen we samen na te kunnen denken over het heden en de gewenste toekomst van de UvA.