Anarchisme? Hoezo anarchisme?

Op 5 maart organiseert Anarchistisch Initiatief Eindhoven een lezing: Anarchisme? Hoezo anarchisme?

Plaats: Wijkcentrum ‘ t Slot, Kastelenplein 167, Eindhoven

Datum en tijd: donderdag 5 maart, 19.00-21.00 uur

mail: aieindhoven@riseup.net

Anarchisme…, alleen het woord al doet sommige mensen huiveren.
De een denkt bij ”anarchisme” aan aanslagen op vorsten en
ministers. De ander denkt aan demonstraties waar ”in het zwart
geklede anarchisten” opduiken die vechten tegen de politie,
vernielingen aanrichtten en het voor ”goedwillende actievoerders”
verpesten. Een derde denkt bij ”anarchisten” aan wereldvreemde
figuren die dromen van het paradijs op aarde en die je niet zo
serieus hoeft te nemen. Wat is hier van waar?

Anarchistisch Initiatief Eindhoven wil door middel van een lezing
aantonen dat het anarchisme een beter beeldvorming verdient. In
die lezing wordt uitgelegd hoe anarchistische opvattingen in elkaar
zitten. Het anarchisme is een stroming met fundamentele kritiek
op de huidige maatschappij vol onvrijheid en ongelijkheid. Het
anarchisme streeft naar een andere maatschappij, gebouwd op
vrijheid, solidariteit en gelijkwaardigheid. Het anarchisme heeft ook
ideeën hoe je van de huidige naar die andere maatschappij komt
en hoe wij ons kunnen bevrijden.

Na de lezing is er ruimschoots gelegenheid tot het stellen van
vragen en het voeren van discussie. Ook zal op de avond materiaal
– brochures, stickers en dergelijke – van en over het anarchisme
beschikbaar zijn. De avond zelf is vrij toegankelijk. Een vrijwillige
bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld.

Bron