Michel Piccoli overleden

Bij de onontkoombare dodenlijst kunnen wij Michel Piccoli bijschrijven – filmacteur van grote klasse, en op de gezegende leeftijd van 94 jaar.

De film Themroc uit 1973 was jarenlang op anarchistische treffens onontkoombaar tot op het punt waarop hij mij de keel uitkwam.
Maar nieuwe generaties, nieuwe jaargangen kennen hem wellicht niet, en in de overzichten over Piccoli zal hij allicht niet genoemd worden.

Psst, niet doorgeven hoor.