Regerinkje spelen

Deze man/vrouw vraagt zich af wie die rebellen in Libië eigenlijk zijn, die wij in het westen zo keihard steunen:

Naar de legitimiteit van de rebellenclub die zichzelf heeft uitgeroepen als opperste macht wordt door Al Jazeera niet geïnformeerd. Sowieso heb ik nog geen journalist de toch voor de hand liggende vraag “Wie vertegenwoordigt u eigenlijk?” horen stellen. Niemand weet namens wie de zogenaamde regering en hun voorloper de Nationale Libische Raad spreekt. Gelet op de wanorde aan het front heeft men geen enkele controle over de gang van zaken in rebels gebied. Maar over zulke details als ‘legitimiteit van een regering’ bekommeren journalisten en het westen zich momenteel niet. Die zijn al lang blij dat een gesprekspartner hebben en dan ook nog een die goed Engels spreekt. (obamasoorlog)