Kabinet Rutte belijdt feitenloze politiek

Louise Fresco, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, hield vorige week vrijdag de Kohnstammlezing over de teloorgang van de wetenschap als bron van onafhankelijke, empirisch toetsbare kennis. Haar betoog is een aanval op het feitenloze debat dat drijft op emotie en vooringenomenheid. ‘Zo ontstaan besluiten’, zei ze, ‘niet op basis van redelijkheid, dat wil zeggen gebaseerd op de beste, zij het per definitie altijd onvolledige kennis. Daarmee wordt onwetendheid als legitieme attitude alleen maar bevestigd.’

Onderbuikemoties, economische motieven, allemaal dingen die je toch niet bij je regering wilt hebben. Dat ze er steeds meer komen bewijst dit kabinet van holle frasen en retoriek. Mooi geschreven door Marcel van Dam.