Partij moet niet te snel groeien.

Dat is een risico, denkt Voerman. Het succes van Wilders en zijn PVV, is zijn analyse, ligt in twee factoren: zijn populistische strategie en het eenduidige en homogene optreden van zijn fractie. Als er straks interne debatten naar buiten zouden komen, of als de PVV door deelname aan colleges compromissen zou moeten sluiten, dan kan dat de partij verzwakken. (meer)

En compromissen daar kan de PVV natuurlijk niet aan beginnen; dat zou de partij maar verzwakken. Wie zit er tegenwoordig nog te wachten op compromissen?