Wilders maakt “links” onterecht verwijt

Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor het binnenhalen van buitenlandse werknemers in de jaren 60, vervolgens kregen deze buitenlandse werknemers van het kabinet Van Agt-Wiegel de opdracht om niet te integreren;

Is ‘links’ dan verantwoordelijk voor de gebrekkige integratie van buitenlanders in de Nederlandse samenleving? Nee, dat is het gevolg van een besluit van het kabinet Van Agt-Wiegel (CDA en VVD) uit 1981. Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken en VVD-coryfee Hans Wiegel presenteerde in dat jaar de Nota Minderheden, waarin behoud van eigen cultuur en taal tot uitgangspunt van overheidsbeleid werd verheven. Geen integratie, maar juist het tegenovergestelde. Blijf in eigen kring, luidde de opdracht die allochtonen meekregen. (meer)

Dit is allemaal nauwkeurig onderzocht en gedocumenteerd, toen Wilders lid was van de VVD-Tweede Kamerfractie.