School mag hoofddoek verbieden

Nou hoera hoor, wat zullen die katholieken weer blij zijn dat men alleen op zuiver-katholieke wijze gekleed het terrein aldaar mag betreden. Wat vroeger in de kerk ook met hoofdbedekking was voor vrouwen, overigens. Tot in de jaren zeventig zette mijn moeder daartoe een hoed op, als we naar de kerk gingen.

28 gedachten over “School mag hoofddoek verbieden”

 1. Het gaat er om dat confessionele scholen willen kunnen verbieden dat leerlingen en leraren met symbolen van de concurrentie om lopen. Dat hoort bij het onderschrijven van de grondslag van de school. Een hoofddoek van een non of novice is geen symbool van een andere godsdienst.

  Hoofddoekjes zijn op veel Islamitische scholen juiste weer verplicht ook voor andersdenkende leraressen. Je moet het daar niet in je hersens halen om met een crucifix om te lopen. Er zijn ook genoeg Christelijk scholen waar pentagrammen, astrologische symbolen en zelfs heavy metal T-shirts expliciet verboden zijn. Op de strengste Christelijke scholen in de Bijbel gordel mogen jongens niet eens een spijkerbroek dragen en meisjes alleen rokken en jurken. Op Orthodox Joodse scholen gelden soortgelijke regels of zelfs strengere kledingcodes.

  Als je dat soort regels allemaal niet wilt, dan moet je confessioneel onderwijs helemaal afschaffen.

 2. Sofia van der Linde Schreef:

  Het gaat er om dat confessionele scholen willen kunnen verbieden dat leerlingen en leraren met symbolen van de concurrentie om lopen. Dat hoort bij het onderschrijven van de grondslag van de school. Een hoofddoek van een non of novice is geen symbool van een andere godsdienst.
  Hoofddoekjes zijn op veel Islamitische scholen juiste weer verplicht ook voor andersdenkende leraressen. Je moet het daar niet in je hersens halen om met een crucifix om te lopen. Er zijn ook genoeg Christelijk scholen waar pentagrammen, astrologische symbolen en zelfs heavy metal T-shirts expliciet verboden zijn. Op de strengste Christelijke scholen in de Bijbel gordel mogen jongens niet eens een spijkerbroek dragen en meisjes alleen rokken en jurken. Op Orthodox Joodse scholen gelden soortgelijke regels of zelfs strengere kledingcodes.
  Als je dat soort regels allemaal niet wilt, dan moet je confessioneel onderwijs helemaal afschaffen.

  Dat laatste, ja.

 3. Alhoewel ik ook vind dat zolang confessioneel onderwijs wél bestaat ze allemaal niet zo moeilijk moeten doen.

 4. Wilders feliciteert katholieken dat een (islamitisch) hoofddoekje op een van hun scholen verboden is en er hoopt dat er velen zullen volgen. Sinds de middeleeuwen hebben we geen dorpsgekken meer van zo’n kaliber gehad. Wie volgt als de jacht van de PVV op de moslims voorbij is?

 5. #6
  Er wordt confessionieel vanuit scholen / personeel en ouders/leerlingen, beide kanten steeds moeilijker over reli symboliek qua incidenten en/of gang naar de rechtsorde over gedaan.
  Het een steekt het ander aan, terwijl goed onderwijs ongeacht komaf , godsdienst , huidskleur etc voor een ieder toegankelijk en daarom centraal hoort te staan.

 6. #7 Je hebt gelijk. In plaats van onderwijs gaat het over symboliek. Kijk naar de PVV. Daar is onderwijs al helemaal geen onderwerp meer, alleen nog hoe je eruit ziet. Als deze trend zich doorzet wordt de klok minstens honderd jaar teruggezet.

 7. De Boskoop school had`zich niet in de nesten hoeven te werken door te stellen dat er maar 1 middelbare school in Volendam is, anders gezindte leerlingen uit volendam vanzelfsprekend welkom zijn.

 8. De vraag met het katholiek onderwijs is : in hoeverre is het nog katholiek? Gebruikt men niet opportunistisch de katholieke identiteit om zoiets als een hoofddoekje uit te sluiten. Heeft de rechter daar wel naar gekeken?

 9. Iemand die zijn eigen geloof meeneemt naar een school van een ander geloof moet kunnen zolang men maar respect voor elkaar heeft. Volgens mij is de bijbel ook in die geest geschreven..

 10. Christenen op de VU namen aanstoot als ik een pentagram droeg. Het was niet verboden maar het werd wel als zeer kwetsend beschouwd. We hebben het hier over nog geen tien jaar terug. Ik heb die gevoelens gerespecteerd door niet langer religieus geladen symbolen te dragen op Universiteitsterrein. Het was geen verplichting, maar ik heb niettemin de grondslag van de Universiteit en de gevoelens van mijn medestudenten gerespecteerd.

  Op de Veluwe was het dragen van symbolen van andere religies op bijzondere scholen not done of ronduit verboden. Moslima’s droegen op Christelijke scholen standaard geen hoofddoek. Misschien dat dit nu wel gebeurd op gematigd Christelijke scholen, maar het zou ook kunnen van niet. Een reformatorische school heeft een paar jaar terug nog een leerling weggestuurd omdat diens ouders een tv hadden.

  Er is helemaal geen sprake van een schokkende trendbreuk of de klok terug zetten. Ik zag deze rechtelijke uitspraak van mijlenver aankomen. Dit is de normale uitleg van Vrijheid van Onderwijs in dit land.

  Ik vind deze verontwaardiging een beetje hypocriet.

  Eisen dat je een symbool van een andere godsdienst mag dragen op een confessionele school vind ik om eerlijk te zijn ronduit onbeschoft. Dat je het draagt tenzij mensen je het vragen om het niet te doen is tot daar aan toe. Maar naar de rechter stappen? Volslagen onacceptabel.

 11. Veertig jaar laat de school in het PVV dorp Volendam zich niets gelegen liggen aan haar z.g. katholieke identiteit! Plots verschijnt een hoofddoek aan de bekrompen horizon van Volendam en de plaatselijke inboorling welke wel lezen en schrijven heeft geleerd en zich dus rector mag noemen schiet in een onverhoedse onderbuik kramp! Mijn moeder, overtuigd katholiek als ze was, is nog nooit zonder hoofdbedekking in het openbaar verschenen.Bij kerkgang waren vrouwen verplicht hun hoofd te bedekken.Kan die rector zich niet beter druk maken over misbruik van kinderen binnen zijn geloofsgemeenschap dan dat hij zich druk maakt over een hoofddoek?

 12. #15
  Denk je nou echt dat het zou worden gepikt als een leerling op een Islamitische school het waagde om met Christelijke, Joodse of andere niet-Islamitische symbolen op te lopen? Natuurlijk niet.

  Het gaat niet om de hoofdbedekking; het gaat erom dat er overduidelijk een andere Godsdienstige identiteit wordt uitgedragen. Op dat moment mag een school ingrijpen.

  Rechters in eerdere soortgelijke zaken hebben ook in het voordeel van de scholen beslist om te kunnen vragen dat mensen de grondslag respecteren. Het zou eerder schokkend zijn geweest als de rechter anders had bepaald.

  Als je wil dat iedereen op scholen hetzelfde wordt behandeld in dezelfde omstandigheden en dat iedere Godsdienst als gelijkwaardig wordt gezien, dan moet je confessionele scholen afschaffen. Heel simpel.

  Ik ben altijd tegen confessioneel onderwijs geweest maar ik ben nog meer tegen dubbele moraal en schijnheilig geneuzel.

 13. Het probleem is dat er in Volendam alleen maar Katholieke scholen zijn … De gemeente zou daarom voor vervoer naar scholen buiten het dorp moeten betalen … Mijn zus heeft haar kinderen laten dopen toen ze daar woonde en communie laten doen , want niet katholieke kinderen werden toch verplicht aan alle voorbereidingen van de communie mee te doen maar mochten dan op de dag zelf niet meedoen , en stonden dan meteen apart in de klas , en als kinderen zonder Volendamse ouders ( zogenaamde “Jassen “) werden ze al als “niet ons ” behandeld ….

 14. @1 Sofia: “Het gaat er om dat confessionele scholen willen kunnen verbieden dat leerlingen en leraren met symbolen van de concurrentie om lopen.”

  Als je inderdaad denkt dat Christendom en Islam “concurrenten” zijn, dan is Wilders in zijn kwade opzet geslaagd…….

 15. Er is in het verleden op deze school nog iemand met een hoofddoek geweest! Toen waren er geen bedenkingen. Sinds de PVV in dit toeristenreservaat in beeld is gekomen is een hoofddoek taboe. Of zou een hoofddoek concurentie zijn voor het Persische puntmutsje welke Volendammers per ongeluk klederdracht noemen?

 16. @#20
  Dat denk ik niet dat is zo.

  Dit heeft helemaal niks met Wilders te maken.

  Zowel Christendom als Islam zijn Proselitiserende godsdiensten. Ze streven er in principe naar om iedereen te bekeren.

  De Katholieke kerken en de Islam zijn sinds het bestaan van de Islam concurrenten geweest. Vanuit het Katholicisme bezien is de Islam een ketterij ofwel een dwaalleer nog erger het Protestantisme. Men is tegenwoordig buiten de zeer conservatieve kringen beleefd genoeg omdat niet zo te zeggen, maar dat is wel zo gezien het verschil in theologische opvattingen.

  Het is wel triest dat je blijkbaar helemaal niks begrijpt van deze twee wereld religies.

 17. Sofia van der Linde Schreef:

  Een reformatorische school heeft een paar jaar terug nog een leerling weggestuurd omdat diens ouders een tv hadden.

  Graag specificeren tot welke geloof behoort de tv?

 18. Ik vind het een verkeerde beslissing van de rechter die zou moeten erop toezien dat hij in zijn argumentatie boven de geloven uitstijgt. De seculiere staat overstijgt de confessionele structuren en dat moet voor iedereen in de maatschappij zichtbaar zijn.

  Een hoofddoek wordt uit principieel geloof gedragen, ook onder nonnen. Er is geen wezenlijk onderscheid te bemerken met betrekking tot de bewuste hoofddeksel als kledingstuk bij de moslima’s. Het onderscheid komt eventueel pas in tweede instantie uit een geloofsverschil die zou niet moeten bepalen of er een kledingstuk gedragen wordt of niet in de seculiere maatschappij.
  De katholieke bezwaar heeft betrekking op hun eigen proselitisme die ze dan automatisch in het kast horen te plaatsen op het moment dat ze van de staat subsidie krijgen. Tolerantie zou de hoofdhouding moeten zijn. Die college zou een voorbeeldfunctie van tolerantie ten opzichte van dat meisje moeten houden.

  Of gaan straks oud-katholieke ziekenhuizen patiënten met hoofddoekjes ook weigeren? Weer naar de rechter?

 19. Erg grappig, Nexus. Op een reformatorische school kan je dus geweigerd worden om wat je ouders in de vrije tijd doen. Als wat er achter voordeur gebeurd niet volgens hun normen is dan moeten ze je niet. Dat gaat nog wat verder dan de hoofddoek. In hoger beroep is dit alleen maar verworpen omdat de school de toelatingseisen niet consistent toepaste. Als ze dat wel hadden gedaan dan hadden ze dus volledig in hun recht gestaan. Zo ver gaat vrijheid van onderwijs dus. Lees maar na.
  http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Gerechtshoven/Arnhem/Actualiteiten/Hof+beveelt+reformatorische+school+om+afgewezen+aspirant-+leerling+alsnog+toe+te+laten.htm

  Die Moslima en haar familie hebben Juridisch geen voet om op te staan.

  Nexus, Georganiseerde Dogmatische Godsdiensten zijn van nature niet tolerant. Zeker het Rooms Katholicisme niet. Dit is de religie die Spanje en Portugal van Joden en Moslims heeft gezuiverd. Dit is de club die zich met hand en tand heeft verzet tegen de verworvenheden van de Verlichting en elke emancipatiebeweging sinds die tijd. De klauwen van dit instituut zijn wat afgevijld door de seculiere rechtstaat, maar dat is het ook wel. De heersende elite in het Vaticaan is nog altijd door en door autoritair en dogmatisch.

  De oud-Katholieke kerk is een andere stroming. Die heeft hier niks mee te maken.

  Een Islamitisch symbool dragen op een Katholieke school is net als een crucifix dragen op een Joodse of Islamitische school. Het is ongepast. Sterker nog, je loopt in beide gevallen het risico op heel gekwetste reacties en zelfs op woedende reacties.

  Je kan jezelf ook afvragen waarom die Moslima perse anderen voor het hoofd moet stoten in plaats van de grondslag van de school te respecteren net als die niet-Moslim leraressen die een hoofddoek droegen als ze les gaven op een Islamitische school.

  Respect hoort van twee kanten te komen.

 20. Als je eenmaal begrijpt dat god een verzinsel is van mensen, dan zie je in dat het allemaal nutteloze discussies zijn.

  Kap toch een met dat gezever over walvissen die mensen inslikken en wat je wel of niet op je hoofd mag dragen van god.

  Er zijn overigens wel mensen die walvissen inslikken. Maar die wonen niet hier.

 21. Sofia van der Linde Schreef:

  Respect hoort van twee kanten te komen.

  Dit is precies wat ontbreekt in Nederland anno nu. Dan had ook PVV geen toegang tot regeringsstructuren gekregen. Wat je zaait, dat zal je ook oogsten. Het is dan niet toevallig dat moslim mensen de neiging krijgen om juist zeer fundamenteel te worden. We vervolgen ze juist uit christelijk fundamentalisme.

  Bedankt voor de link, komt goed uit want ik zit heel erg krap met de tijd.

  @jo, goed gezegd. Inderdaad we eten de w

Reacties zijn gesloten.