School Volendam mag hoofddoek verbieden, gevolgen kunnen groot zijn

Lekker terug naar de segregatie en als we niet oppassen terug naar openlijk racisme. Gaat Nederland Apartheid invoeren?

Deze uitspraak creëert een precedent voor alle katholieke en protestantse scholen in Nederland. Zij mogen allemaal keppeltjes en hoofddoekjes verbieden. Je zou de uitspraak zo kunnen opvatten dat je op een katholieke school alleen joods, protestants of moslim mag zijn als je het niet laat zien.

School Volendam mag hoofddoek verbieden, gevolgen kunnen groot zijn – Joop.nl

28 gedachten over “School Volendam mag hoofddoek verbieden, gevolgen kunnen groot zijn”

 1. De rechter heeft in het verleden al soortgelijke uitspraken gedaan.

  Reformatorische scholen mogen zelfs eisen stellen aan hoe de leerling en diens directe familie zich buiten schooltijd gedragen en kleden. Op een aantal Islamitische scholen is de hoofddoek verplicht voor vrouwelijke leerlingen en docenten.

  Als Moslims en strenge Protestanten dat soort eisen mogen stellen dan mogen Katholieken het ook.

  “Je zou de uitspraak zo kunnen opvatten dat je op een katholieke school alleen joods, protestants of moslim mag zijn als je het niet laat zien. ”

  Ja, dat is een van de manieren waarop een bijzondere school van je mag vragen dat je grondslag respecteert.

  Op Islamitische, Joodse en Reformatorische scholen zitten er nog veel strengere kledingcodes aan vast. Een school mag zelfs iedereen weigeren die niet tot de Godsdienstige gemeenschap behoort zolang ze die eis maar consistent toepassen.

  Dat valt allemaal onder vrijheid van onderwijs.

 2. Iedereen mag in Nederland een school beginnen.
  Het is veder wel logisch dat als je op een Islamitische school een hoofddoek op moet nadat je ongesteld bent geweest (voorbeeld) dat een katholieke school het ook mag verbieden.
  Veder als er meerdere scholen zijn in die gemeente ga je gewoon naar een anderen.
  Zodra een Openbare school dit soort verboden oplegt lijkt me dit een probleem.
  Of als dit de enige school in de gemeente is.
  Dan wel weer m.u.v. alle religieuze uitingen dan is zo’n verbod als die gegrond is misschien wel terecht.
  Denk hierbij aan bevorderingen van discriminatie.

  Natuurlijk is het vervelend.
  Maar dan hadden jij of je ouders maar niet die keuze moeten maken.
  Zodra dit ROC’s, Hogescholen & universiteiten gaat betreffen is dat een ander verhaal.

 3. Sofia van der Linde Schreef:

  Dat valt allemaal onder vrijheid van onderwijs.

  Wat valt onder de vrijheid van kleding dan?
  Is de vrijheid van kleding ondergeschikt aan de vrijheid van onderwijs of is het andersom?

  Tot voor kort geleden waren bijvoorbeeld jeans-kledingstukjen in DDR en de Oostblok verboden.
  De rechter heeft zich zeker vergist mbt tot de gevolgen van zijn beslissing.
  Gewoon de subsidiegeld van Den Bosco college intrekken want ze ondermijnen de vrijheid van onderwijs volgen met hun bepalingen.

 4. Sofia van der Linde Schreef:

  Op een aantal Islamitische scholen is de hoofddoek verplicht voor vrouwelijke leerlingen en docenten.

  Mag ik zeer behouden hier erop wijzen dan verplichting om iets te dragen in wezen heel anders uitpakt dan de verplichting om iets NIET te dragen. Een keppeltje zou je ook onder een hoofddoek kunnen dragen, bijvoorbeeld. Een kruis kun je ook onder je bedekte boezem dragen.enz..enz..

 5. Joeri Jungschlager Schreef:

  Of als dit de enige school in de gemeente is.

  En seculiere overheid zou dan moeten zorgen dat iedereen aangenomen wordt zoals zijn uiterlijk is – de sikh met zijn tulband, de jood met zijn keppeltje, de moslima met haar hoofddoekje enz..enz..

  Het tegen geval is inderdaad openlijk aanzetten tot segregatie. Dat krijg je als beloning met een ultra-rechts kabinet. Om je vingers bij af te likken.

 6. @#5 Dan ben je dus voor afschaffing van Bijzonder onderwijs. Prima dat je dat wilt maar dan gaan dus ook alle Islamitische scholen dicht of worden openbaar volgens jouw normen.

  Wat jij wil kan bovendien op Openbare scholen al.

  Volgens de huidige regels heeft die school in Volendam het volste recht om te eisen dat andersdenkenden de grondslag respecteren. Dat betekent dus je eigen religie niet uitdragen en etaleren.

  Openlijk aanzetten tot segregatie? Maar Natuurlijk! Waar denk je dat Bijzonder onderwijs voor dient? Dat is altijd al het doel geweest. De verzuiling is religieuze segregatie. Ja, ik gebruik de tegenwoordige tijd want in bepaalde delen van Nederland is die nooit geheel weggeweest.

  Het getuigt al van tolerantie als je als andersdenkende überhaupt al welkom bent op een Bijzondere school.

  Zoals de wet en de jurisprudentie nu is, staat die school volledig in haar recht.

 7. Er gaan dus geen grote gevolgen zijn want dit is juridisch gezien niks nieuws onder de zon. Als het een Openbare School was geweest, dan zou dit wel een nieuwe ontwikkeling zijn.

  Ik hoor hier van linkerzijde niemand eisen dat Islamistische, Joodse en Reformatorische scholen al hun kledingcodes maar bij het vuilnis moeten zetten en dat alle bijzonder scholen gewoon acceptatieplicht krijgen.

  Ik vind het allemaal prima zo lang iedereen maar hetzelfde behandeld wordt. Ik wordt alleen ziek van het gejammer:

  Boehoe! Katholieken maken gebruik van hun grondwettelijke recht op vrijheid van onderwijs.

  Verrassing! Verrassing! Dat doen Moslims en andere groepen ook en een stuk steviger dan deze Katholieke school.

 8. Aan de ene kant vind ik het een verenging dat reli symbolen rechten claimen aan de andere kant treedt reli symboliek steeds vaker op de voorgrond.
  Tijd voor ons rechtstelsel om claim na claim via de wet uit te crystaliseren om confessionele instituten en gelovigen op hun grondwettelijke rechten te wijzen.
  Het meisje gaat in beroep..
  Voor mij is de vraag wie er in beroep gaat, het meisje voor haar ouders of het meisje voor het meisje?
  Kan er helemaal naast zitten maar dit doet mij denken aan hoofddoekjes verbod Turkije waar 2 molima UV studenten over naar het Europese Hof stapten.
  Wat ik van de uitspraken begreep is dat de Staat wel een dergelijk verbod op mag leggen terwijl de moslima.s hun recht op de hoofddoek behaalden onder vrijheid van menings uiting..

  Als laatste veplicht volgens mij geen enkele godsdienst het symbool van betreffende godsdienst uiterlijk uit te dragen.

  Wat een gedoe , reli symbolen strijd om behoud van wat?
  De Dom Bosco school op haar RK identiteit en grondslag en het meisje op haar hoofddoek als identiteit en grondslag van de Islam, interperpratie daarvan ?

  Ik kan Sofia van der Linden volgen in dat het redelijk onbehoorlijk is om eigen religieuze grondslag
  in de grondslag van een ander godsdienst op te eisen.

  Mochten reli symbolen na case na case na case na case ERVM onder vrije menings uiting vallen, kan de bevrijdingsdag voor reli symbolen dragers gezamenlijk gevierd worden, pffttt ….

 9. Katja, er hoeft niets uitgekristalliseerd te worden. Het is juridisch duidelijk genoeg. Als je wat anders wil dan moet je de wet wijzigen.

  Het enige nieuwe is dat mensen naar de rechter stappen in plaats van gewoon de grondslag van de school te respecteren.

  Martijn van Dam (P{vdA) op Joop.nl slaat gewoon de plank Juridisch mis. Des te genanter omdat hij naar de uitspraak linkt. Hij heeft hem dus gelezen maar snapt niet echt wat er staat.
  http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BQ0063&u_ljn=BQ0063

  Hij heeft blijkbaar ook niet opgelet in de afgelopen jaren toen er soortgelijke zaken voor de rechter kwamen.

  De rechter neemt in 80% van de gevallen het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling over, maar het merendeel van de gevallen die de Commissie beoordeeld zijn arbeidsgeschillen; niet geschillen tussen scholen enerzijds en leerlingen en hun ouders anderzijds.

  Commissie Gelijke Behandeling is geneigd om de kant te kiezen van de persoon die perse overal en altijd diens religieuze overtuiging wil uitdragen. In die gevallen nam de rechter het oordeel niet over.

  Een deugdelijke advocaat had die familie daarvoor gewaarschuwd.

 10. De Tilburgse hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjes is niet verbaasd over de uitspraak. ‘In de Algemene Wet Gelijke Behandeling is een uitzonderingspositie geschapen voor scholen op godsdienstige grondslag. Die mogen van leerlingen eisen dat ze die religieuze grondslag onderschrijven en afzien van een hoofddoek.’
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/735222/2003/08/07/Bijzondere-school-mag-hoofddoeken-in-klas-verbieden.dhtml

  Let wel hij heeft dit gezegd in 2003; 8 jaar geleden. Er waren toen al 82 zaken voor de rechter geweest. Uitkomst was ook duidelijk. Een bijzondere school mag het eisen; een openbare school niet.

  Dit zijn links naar uitspraken twee soortgelijke recente zaken

  De Docente op een Openbare School die geen handen van mannen meer wenste te schudden
  http://nieuws-uitgelicht.infonu.nl/mens-en-samenleving/36539-handen-schudden-weigerende-moslim-docente-terecht-ontslagen.html

  De reformatorische leerling die geweigerd werd vanwege het feit dat er televisie in huis was en ongefilterd internet en diens zus wel eens een broek droeg.

  http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Gerechtshoven/Arnhem/Actualiteiten/Hof+beveelt+reformatorische+school+om+afgewezen+aspirant-+leerling+alsnog+toe+te+laten.htm
  De hof besliste dat Bijzondere scholen dit soort eisen mogen stellen mits dit maar consistent wordt toegepast.

  De Commissie Gelijk Behandeling moet ook eens ophouden met in dit soort zaken uitspraken te doen waarvan ze weten dat de rechter er niet in mee gaat.

  Zij heeft nu die familie onnodig op kosten gejaagd door ze valse hoop te geven. Neem niet weg dat die advocaat ook diens huiswerk had moeten doen.

 11. Correctie: Die 82 zaken zijn behandeld door de Commissie Gelijke Behandeling. Er staat niet dat mensen in al die gevallen ook naar de rechter zijn gestapt. Dat zullen er veel minder zijn geweest.

  Hoe dan ook was het 8 jaar geleden al duidelijk hoe de vlag er bij hing. Sindsdien zijn er nog een aantal zaken geweest en de rechters in die zaken hebben niet anders geredeneerd. De wet is ook niet aangepast.

  Ik vind het prima dat het CGB een bepaalde politieke voorkeur heeft, maar ze moeten ophouden om uitspraken te doen die al jaren lang consistent door rechters worden verworpen. Die 82 zaken hebben namelijk over een spanne van enkele jaren plaats gevonden. Dus de Commissie weet dit al zo’n dik 10 jaar.

 12. Sofia van der Linde Schreef:

  @#5 Dan ben je dus voor afschaffing van Bijzonder onderwijs

  Zeker niet, dat is jouw eigen lezing. Wat ik vraag is – waarom als de non naast mij ook hoofddoek draagt wordt mij verboden om een hoofddoek te dragen? Onder allerlei soorten “bijzonder onderwijs”smoesjes.
  Ik de non dragen hetzelfde hoofddoek. Ik vraag alleen om gelijke behandeling.

 13. De vraag om gelijke behandeling zou ook mijn eis zijn in het geval dat ik naar de Europese Hof zou willen stappen.

 14. De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft naar mijn mening NIET een “politieke voorkeur”, maar spreekt zich uit over datgene waarvoor ze is ingesteld: Gelijke behandeling, namelijk.
  In het geval van het Bijzonder Onderwijs worden uitzonderingen gemaakt op het beginsel van Gelijke Behandeling. Dat is vastgelegd in art. 26 Grondwet en de daaraan opgehangen wetgeving en jurisprudentie. En verder heeft de Onderwijsinspectie het er vervaarlijk druk mee.
  Die uitzondering op gelijkheid van behandeling wordt in de Nederlandse wet- en regelgeving zoveel mogelijk ingekaderd. Curriculum- en andere kwaliteiseisen, verbod op discriminatie op grond van geslacht, afkomst enz. In ruil voor gelijke financiering met het openbaar onderwijs.
  Zolang die moeilijk te omschrijven soevereiniteit in eigen kring, althans in het onderwijs, blijft bestaan, kan ze een bron vormen voor “lekken” in het algemene gelijkheids- en anti-discriminatie-beginsel.
  Artikel 26 is een compromis geweest tussen de kerken en de aanhangers van een leken-staat. Tussen een communautaristische staatsopvatting en een laïcistische. Tussen “soevereiniteit in eigen kring” en “prioriteit voor de natie en de individuele vrijheidsrechten”.
  De CGB is geen rechter, maar een advies- en bemiddelende instantie. Haar uitspraken hoeven dus helemaal niet conform de bestaande wetgeving te zijn. Moeten dat ook niet zijn, want ze dienen mede om knelpunten in die wetgeving te kunnen signaleren en te kunnen repareren.
  Dat is in dit geval van het Volendamse hoofddoekje ook weer nuttig gebleken. Het is strijdig met het rechtsgevoel van de meeste Nederlanders, dat een kind van 15 jaar wordt lastiggevallen met een lapje stof om haar hoofd. Dat vond de school drie jaar geleden zelf ook nog, toen ze een leerlinge toestond om met hoofddoek op de lessen te volgen.
  Wat de CGB dus in dit geval signaleerde, is, dat in die tussentijd de onverdraagzaamheid en de verharding van het klimaat zodanig zijn toegenomen, dat men elk gaatje of inconsistentie in de wetgeving opzoekt, om moslims dwars te zitten. Of, wat op hetzelfde neerkomt, zich in te dekken tegen de PVV-agitatie.
  Daarom is het helaas niet helemaal onterecht, dat Wilders koning kraait na de uitspraak van de rechtbank (felicitaties aan het schoolhoofd). Inzet van het Bijzonder Onderwijs of van de Christelijke kerken voor het verwerkelijken van zijn ideaal, moet weliswaar in zijn ogen een omweg zijn naar de door hem gewenste uitsluiting van moslims van de volle Nederlandse burgerrechten (amendering art. 1 Grondwet), maar in een “totale oorlog tegen de Islam” kun je niet kieskeurig zijn wat je bondgenoten betreft. Dat de rechterlijke uitspraak ook inhoudt, dat islamitisch onderwijs dergelijke eisen mag stellen, neemt hij op de koop toe.
  Waar Wilders (gelukkig) nog geen schijn van kans heeft, om apartheid en discriminatie te institutionaliseren op nationaal vlak (kopvoddentaks, b.v.), moet hij zich voorlopig tevreden stellen met symbolische overwinningen in zichzelf overleefd hebbende communautaire onderdelen van Nederland.
  Erg genoeg.

 15. “”Waar Wilders (gelukkig) nog geen schijn van kans heeft, om apartheid en discriminatie te institutionaliseren op nationaal vlak (kopvoddentaks, b.v.), moet hij zich voorlopig tevreden stellen met symbolische overwinningen in zichzelf overleefd hebbende communautaire onderdelen van Nederland.
  Erg genoeg””.

  Ik begrijp het punt over allanger gaande symbool reli strijd niet , is uw punt erg genoeg dat Wilders er qua hoofdddoekjes geen overwinning mee zou halen?

  Volgens mij is dat ondergeschikt, ik heb al als veel erg genoeg reli symbolen als markt belangen in de strijd van reli fundi kanten gesignaleerd.
  Reli symbolen zijn tot een Markt geworden, daar is niets nieuws aan en komt alleen maar aan de oppervlakte ipv van bezinning waar dit over gaat..
  Of meisje in kwestie daar wel of geen deel van is ook qua ouders is, is niet weten en onderschikt aan de EURV van de mens waaronder men elkaar met reli symbolen mag ”treiteren”. .

 16. Als je zo duidelijk je islamitische geloof wilt uitdragen, respect daarvoor, waarom ga je dan naar een katholieke school? Er zijn genoeg islamitische en openbare scholen die geen of hetzelfde geloof uitdragen. Dit is weer typisch een geval van wij Nederlanders moeten onze waarden maar weer opofferen voor andersdenkenden. Als je respect voor een moslim moet hebben, dan ook voor een katholiek of een reformatorische protestant. We gaan ook niet in uitdagende kleding in een moskee of islamitische school zitten. Nee, je past je aan waar je bent. Waarom kan dit meisje niet het respect voor deze school opbrengen?
  Als je in dit land je best doet krijg je alle kansen, of je nu Fatima of Johanna heet, dus dat gelul van discriminatie moet ook eens ophouden.

 17. Ik neem overigens afstand van keira.s kop tekst over dit onderwerp RK hoodfdoekjes verbod dat rdit acisme met moslima’s en molims te maken heeft.
  Racisme heeft all4s te maken met huidskleur , etnische komaf qua fysiek geboren uiterlijkheden qua komaf.
  Ik vind dit een ongepaste vergelijking omdat dit met met geloof te maken heeft.Alle immigranten bevolkings groepen die vanwege huids kleur en etinsche komaf, W)2 erbij te betrekken waarin het afmeten van fysiek aangeboren kenmerken worden daarmee als ondergeschikt gediscrimeerd te kakken stelt..

 18. Katja,

  Alsjeblieft, leer fatsoenlijk Nederlands schrijven.
  Ben het overigens wel met je stelling eens.

 19. Bert Schreef:

  Als je zo duidelijk je islamitische geloof wilt uitdragen, respect daarvoor, waarom ga je dan naar een katholieke school? Er zijn genoeg islamitische en openbare scholen die geen of hetzelfde geloof uitdragen. Dit is weer typisch een geval van wij Nederlanders moeten onze waarden maar weer opofferen voor andersdenkenden. Als je respect voor een moslim moet hebben, dan ook voor een katholiek of een reformatorische protestant. We gaan ook niet in uitdagende kleding in een moskee of islamitische school zitten. Nee, je past je aan waar je bent. Waarom kan dit meisje niet het respect voor deze school opbrengen?

  Er zijn in Volendam alleen maar katholieke scholen .. en vergeet ook niet dat Volendam een PVV broeinest is , als de directie geen “voorbeeld stelt ” kan het bruine legioen daar heel ruig tekeer gaan , met steun van de plaatselijke bevolking …

 20. #@14
  Huib,

  CGB kiest als het om een Islamitische geloofsuiting gaat standaard partij voor de persoon die dat zelfs tot het extreem onbeschofte wil uitdragen. Dat is geen gelijke behandeling meer. Daarnaast weten ze na meer tien jaar verdomde goed dat de rechter daar niet in mee gaat en waarom.

  Ze leggen de wet gelijke behandeling veel ruimer uit als het om een Moslims gaat dan bij iemand die in autochtone religies gelooft. Ze zijn vooringenomen en dat is al jaren pijnlijk duidelijk. Dat geeft een partij als de PVV helaas munitie om hun aan te vallen. De PVV heeft helaas gelijk als ze zeggen dat dit een vooringenomen politiek correcte club is.

  Ik erger mij eveneens aan mensen die meer respect voor de Islam vragen dan voor andere religies. Daar heb ik een even groot probleem mee als met PVV’ers die op elke mogelijk manier Moslims willen discrimineren.

  Als je de grondslag van een bijzondere school niet wil onderschrijven dan hoor je niet op die school thuis.

  Misschien is dit een cultureel verschil. Op de Veluwe en andere gebieden buiten Holland en de Randstad is het normaal om wat verder te fietsen of met de bus te reizen om naar een school te gaan die bij je overtuiging aansluit. Wie dat niet wil, respecteert de regels op de plaatselijke school mits men daar welkom is.

  Die Katholieke school kan ook gewoon de statuten aanpassen dat niet-Christenen niet welkom zijn en iedereen om een doopbewijs vragen. Dat doen zat streng Protestantse scholen. Als je niet kan bewijzen dat je ook echt tot een bepaalde kerk behoort dan komen je kinderen er niet in.

  Een Islamitische school zou absoluut geen leerlingen met kruisjes en andere expliciet niet-Islamitische symbolen accepteren. Zijn kinderen van andersdenkenden daar überhaupt welkom? in ieder geval niet, als ze lak hebben aan de schoolregels en de gevoeligheden binnen de Moslimgemeenschap.

 21. Bert Schreef:

  Als je zo duidelijk je islamitische geloof wilt uitdragen, respect daarvoor, waarom ga je dan naar een katholieke school?

  Want er is geen andere te kiezen in de buurt. De overheid is in gebreke en je mag niet mensen verplichten om veraf te reizen om een school naar jouw smaak te vinden.

  Bert Schreef:

  uitdagende kleding

  Gaarne zeer helder aangeven sinds welke datum is een hoofddoek een uitdagende kleding? Heb je geen respect voor je eigen geschiedenis, o.a. voor de Urkers bijvoorbeeld?

  Deze discussie laat überhaupt zien hoe vooringenomen iemand is over een kledingstuk die bijvoorbeeld op de mode-defilees in Parijs rage maakt. Het gaat om een hoofddoek, tenslotte. Heeft nog iemand gezond verstand?

 22. Nexus,

  Wat mij betreft gaat de overheid meer zorg dragen dat er meer openbare scholen komen in dunbevolkte gebieden. Dit hele probleem zou ook niet bestaan als je gewoon Confessionele scholen afschaft.

  Confessionele scholen zijn namelijk een vorm van vrijwillige segregatie. Dat is het idee. Reformatorische scholen en Islamitische scholen houden zelfs hele etnische groepen buiten de deur omdat hun geloof bij bepaalde groepen gewoon niet voorkomt. Mede daarom ben ik van jongs af aan tegen Confessionele scholen geweest. Mensen moeten gewoon van jongs af aan met iedereen omgaan. Als je echter niet tegen Confessionele scholen bent, dan moet je niet moeilijk doen als die scholen van hun rechten gebruik maken.

  Wat er in modeshows te zien is en wat gepast is op school zijn twee heel verschillende dingen.

  Het getuigt ook niet van gezond verstand om een rechtszaak aan te gaan waarvan je weet dat je die gaat verliezen. Die school staat namelijk volledig in haar recht. Dit is al jaren een uitgemaakte zaak.

  En als het geen Moslima was geweest met een hoofddoekje dan had het hier niemand wat kunnen schelen.

  Of je reist wat verder naar een ander school of je doet onder schooltijd die hoofddoek af. Heel simpel.

 23. Sofia van der Linde Schreef:

  Confessionele scholen zijn namelijk een vorm van vrijwillige segregatie. Dat is het idee

  Maar dat is juist wat in dit verhaal niet klopt. Dit meisje is als moslim gelovige leerling in Den Bosco College reeds lang geleden naangenomen. Hieruit trek ik de conclusie dat haar geloof geen enkel belemmering voor het inschrijven was. Het bestuur van den Bosco was van tevoren op de hoogte van het feit van haar geloof. Als gevolg hiervan krijgt het argument voor “segregatie” geen enkel onderbouwing en is daardoor obsoleet.

  Het probleem ontstaat i.v.m. kledingdracht die inherent is aan het geloof die deel van de persoonlijkheid van de bewuste meisje uitmaakt. In het geval dat het bestuur van Den Bosco in een veel later tijdstip, dan het inschrijven als leerlinge, een probleem krijgt met de volstrekt normale volgens alle huidige, moderne maatstaven (vooraanstaande Parijse mode-shows) klederdracht van de bewuste meisje, dan ligt dit probleem niet bij het meisje maar wel bij het bestuur die deze meisje aangenomen heeft wetende dat ze moslima is. Je mag niet verwachten in een democratie dat iemand vrijwillig belangrijke stukken van zijn identiteit zomaar zal afstaan omwille van een – in een later tijdstip willekeurige beslissing van het bestuur van Den Bosco.
  Dat mag je niet verwachten en niet eisen van een persoon in onze samenleving, tenzij we niet naar een christelijke dictatuur aan het afglijden zijn waarvoor dit het bewijs.

  Tenslotte het zou eerlijker en passender zijn geweest als het schoolbestuur bij het inschrijven het meisje – inderdaad dan op confessionele gronden – had inschrijving van het meisje toen geweigerd. Nu is het te laat en het bestuur van Den Bosco maakt zich bij dezen schuldig aan symboolpolitiek helemaal in het trant van de huidige ultra-rechtse regeringsformatie. Het probleem blijkt niet in het geloof te liggen maar in het (Fitna) symboliek. Dit is in een normale ontwikkelde democratie volstrekt niet acceptabel.

  Sofia van der Linde Schreef:

  Wat er in modeshows te zien is en wat gepast is op school zijn twee heel verschillende dingen

  Het zou zijn dat je lang geleden van middelbare school afscheid heb genomen. Wat ik weet is dat men daar verzot is op de laatste trends moderne kleding. Je telt niet mee als geen merknaam kleding heb. Laatste trends worden nauwkeurig in de gaten gehouden en het wordt snel gerespondeerd en ingevoerd als klederdracht.

  Langs deze weg zou ik ook aantal trends willen noemen waar het bestuur van Den Bosco aandacht aan zou moeten besteden, in plaats van een enkel leerlinge met zijn allen (wat moedig hé, met z’n allen tegen 1 meisje, lafaards! ) te gaan pesten. In het geval dat ze consequent en eerlijk confessioneel willen overkomen aandacht en verbod ook voor: tatouages, piercings, merkkleding, te veel bling-bling, te veel en zwaar make-up, blote buikjes al dan niet met piercings, te korte mini-rokjes,(zeer katholiek hoor!, het hoofddoek is de enige probleem)
  Want dat is de problematiek die aangeraakt wordt met deze beslissing.

  Tenslotte Sofia, heb ik je al meegedeeld dat ik in dit geval rustig zou afwachten wat de beslissing van de Europse Hof voor Mensen Rechten in deze zal zijn. Vind ik veel wijzer dan tegen dit voorbeeld van de geïnstitutionaliseerde vooroordelen steeds te moeten opboksen.

 24. #24, wat ik in mijn redenering (nog) niet heb meegenomen is het feit dat ze bij Den Bosco bewust een moslim-meid hebben aangenomen om haar vervolgens specifiek op haar gericht beperkende maatregelen op te leggen.
  Je zou makkelijk kunnen concluderen dat het op een vooropgezette bewuste pesterij van dit leerlinge wordt aangestuurd. Denk even.

 25. @24
  Ja, dat mogen scholen gewoon.
  Ik heb die links niet voor niets gepost. Jij kan het niet leuk vinden maar dit is volledig volgens de regels. Als we dat anders willen dan moet je Bijzondere scholen acceptatie plicht opleggen zoals de SP wil of de hele zooi gewoon afschaffen.

  Die meid heeft juridisch geen voet om op te staan en als ze geen Moslima was dan kraaide er geen haan naar.

  @#25
  Ik weet hoe het nu is maar in de jaren ‘ 90 in Apeldoorn was het volkomen vanzelfsprekend dat je als Moslima naar een Christelijke of Katholieke school kon mits je de grondslag respecteerde. Dus geen hoofddoek en ook niet anderzijds je godsdienst uitdragen. Respecteer de grondslag of zoek een andere school.

  Als een PVV-koter eiste dat ie met een crucifix zichtbaar om naar les moest kunnen op een Islamitische school dan zou jij dat waarschijnlijk een provocatie noemen.

  Ik noem het in beide gevallen onbeschoft want ik houd niet van aparte maatstaven voor Moslims. Dat is ook mijn probleem met de PVV.

 26. Ik acht het sterk dat iemand hierover gaat door knokken tot het Europees hof van de Rechten van de Mens. Tegen de tijd dat je daarmee klaar bent, als het al kan, dan heeft die meid al lang haar diploma.

  Waarschijnlijk krijgt ze ook daar gewoon geen gelijk.

  Piercings en merkkleding zijn geen levensbeschouwelijke symbolen, maar scholen kunnen die verbieden als ze zouden willen.

  Ja, het respecteren van de grondslag van de school betekent wel dat jij als andersdenkende niet jouw andere identiteit gaat uileuren op die school. Democratie betekent ook niet dat jij met modderschoenen aan een Moskee in hoort te huppelen.

  Moslims verdienen niet meer respect dan anderen. Zij horen andermans grenzen en terrein even goed te respecteren.

 27. Ik zou zeggen gebruik even Google maps. Van Volendam naar Edam is het 3-6 km fietsen. Misschien 8 of 10 want ik weet uiteraard niet waar deze meid en haar familie wonen.

  Dat is dus ongeveer een half uur fietsen. Dat fietste ik ook naar mijn openbare scholengemeenschap en een aantal van mijn klasgenoten fietsten langer dan een uur of gingen met de bus.

  Is dat nou echt zo’n erge mensenrechtenschending dat je daarvoor moet door procederen tot het Europese Hof van de Mensenrechten?

  Dit is aanstellerij. Een van de dependances van de Katholieke scholengemeenschap was 5 minuten fietsen vanaf mijn huis, maar daar ging ik uit principe niet heen. Ik vind zelf wat extra lichaamsbeweging per dag een aanvaardbaar offer voor je principes.

  Over minder dan een uur of anderhalf uur reistijd moet je niet zeuren. Dat reizen heel veel mensen ook naar hun school of hun werk

 28. Ik denk ook niet dat moslims aparte respect verdienen. We zijn allemaal gelijk, maar ik ben niet blind voor de gierende racisme en xenofobie die worden tegenwoordig door Nederland verspreid en dat is wat overal mee speelt. Dit neem ik altijd mee in mijn overwegingen. Mijn eigen conclusie uit vele contacten met mensen is dat grote groepen xenofoben houden dit zeker verborgen en zoeken steeds naar smoesjes om buitenlanders aan te vallen.

  Daarom heb ik ook begrip voor dit meisje.
  Iedereen heeft het recht tot de Europese Hof te procederen en dat moet niet ontmoedigd worden, want het is een van de weinige waarborgen voor vrijheid die overgebleven zijn onder een ultrarechtse regering.

  Ik ken ook o.a. mensen die weigeren principieel een fiets te gebruiken, tenzij niet weer per wet opgelegd.

  Nader had ik verwacht zoals in Nederland gebruikelijk is dat de rechter zou in de gaten houden wie de zwakke partij is. Dit is onmiskenbaar het meisje.
  Het schoolbestuur had steviger gezeten als hij bij de aanname van het meisje haar een document hadden laten tekenen dat ze akkoord gaat met de voorwaarde “nooit op school een hoofddoek dragen”.
  Nu is het te laat hiervoor en laat een nare smaak achter.

  Kom op het is toch belachelijk dat een o.a. mode attribuut (klederdracht), onder vele anderen, plotsklaps voor 1 persoon(!) in een gemeenschap verboden wordt. Dus als morgen een christelijke meid zin in heeft om met een hoofddoek op school te komen, dan is het geen probleem meer?

  Geloof me Sofia, hier moet een externe rechter naar kijken.

Reacties zijn gesloten.