Nieuwe foto’s van Nederlanders die Joden beroven

Zitten ook verrassend actuele bij:

De rechtszaak tegen de heren Speijer, Da Costa en Flesch, gearresteerd wegens het overtreden van het door de Bezetter ingestelde verbod op ritueel slachten. De advocaat van dhr. Speijer voert de verdediging. Links, met afgewend hoofd, dhr. Speijer. Opschriften op verso: ‘de joodsche verdediger van Speijer doet het woord’ en: ‘Speier wordt door de joden op de publieke tribune gewaarschuwd het hoofd af te wenden ten einde het fotografeeren te bemoeielijken’. (zie)

Zie verder hier en hier.