De laffe weg van Geert Wilders

Ibrahim Wijbenga, legt het nog een keertje uit op allochtonenweblog:

Geert Wilders is in zekere zin de gevangene van zijn eigen vooroordelen. De PVV kan alleen groot blijven als ze buiten schot blijft en aan de zijkant blijft staan. Het besluit om niet aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te doen, is het zoveelste bewijs hiervoor. (meer)