Waar is Piet Hein Donner mee bezig met de WOB?

Wat kan er zo gevoelig zijn aan informatie over natuur?
Wie controleert de overheid? Minister Donner vindt dat de werking van de Wet Openbaarheid van Bestuur beperkt moet zijn tot welgevallige overheidsinformatie. Klokkenluiders wachten al jaren op wetgeving die hen beschermt. Kritische belangenorganisaties verliezen subsidie. Procederen tegen belangrijke overheidsbesluiten wordt steeds lastiger. Ziedaar het huidige klimaat in Nederland voor het onthullen van misstanden. Het is niet zo gek dat belangenorganisaties soms op zoek gaan naar andere middelen om de overheid te blijven controleren.