Te laat gemor over Grote Broers Asscher en Opstelten

Nou meende ik mij te herinneren van staatsrecht dat wetsvoorstellen altijd ter bestudering worden voorgelegd aan de Raad van State. Of die heeft zitten slapen of hij is overgeslagen vorig jaar:

De Raad van State oordeelt zeer kritisch over de aanpak van minister Asscher en minister Opstelten om fraudeurs op te sporen. Volgens het adviesorgaan stellen de ministers vrijwel geen grenzen aan de hoeveelheid gegevens die ze verzamelen. Bovendien is de database waarin risicomeldingen over burgers worden vastgelegd, niet wettelijk geregeld en zouden burgers over een risicomelding geïnformeerd moeten worden. De minister legt het oordeel van de Raad van State naast zich neer.

Complete opsomming van alle gegevens die de Overheid over u aan elkaar koppelt. Uw verplaatsingen (meetbaar via ov-chipkaart en wellicht nummerplaatherkenning) staan er nog niet bij, dat zal een kwestie van (weinig) tijd zijn. Veiligheid mag wat kosten, zei een halve zool in de Tweede Kamer vandaag.

Gekoppeld:

arbeidsgegevens,
boete en sanctiegegevens,
belastinggegevens,
gegevens over bezittingen,
gegevens waaruit blijkt dat een persoon niet in aanmerking komt voor een uitkering,
eventuele bedrijfsgegevens uit het handelsregister,
woon- en verblijfgegevens
identificerende gegevens, waaronder naam, adres, woonplaats, postadres, geboortedatum, geslacht en administratieve kenmerken,
gegevens over eventuele inburgering en inburgeringsverplichtingen,
nalevingsgegevens (of je je aan de wet hebt gehouden),
onderwijsgegevens,
pensioengegevens,
gegevens of een persoon na een periode van ziekte zich aan de re-integratieverplichtingen houdt of heeft gehouden,
gegevens over schulden,
uitkerings-, toeslagen- en subsidiegegevens,
gegevens over vergunningen en ontheffingen,
zorgverzekeringsgegevens.

O, maar er komt een wetswijziging die nog verdergaand loeren moet wettigen:

In de wetswijziging is aangekondigd dat ook de gegevens van in ieder geval de volgende instanties met de overheidsgegevens worden samengevoegd:

Drinkwaterbedrijven,

Energiebedrijven,

Woningcorporaties,

Registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (ivm kinderopvangtoeslag),

Buitenlandse zaken (ivm in het buitenland gedetineerden)

Dit alles ter verdediging van arbeid, vrijheid en democratie, dat begrijpt een kind.

1 gedachte over “Te laat gemor over Grote Broers Asscher en Opstelten”

  1. Wat een in en in diep treurig land. Ik las in mijn plaatselijk krantje dat de gemeente Zaanstad een tweede hands auto wil gaan aanschaffen om daarin een camera te plaatsen zodat ze beter in een wijk kunnen posten om uitkeringsfraudeurs en zwartwerkers te betrappen (Een nieuwe auto valt te veel op en hij hoeft toch niet veel kilometers te maken stond er ook nog bij)

Reacties zijn gesloten.