Is Hans Jansen ook een haatzaaier?

Dit is een gastbijdrage van Edy.

Na Arabist Hans Jansens laatste stuk op Hoeiboei te hebben gelezen vraag ik me af of Hans Jansen niet allang ingelijfd is bij de PVV, net als Afshin Ellian. De voorbeelden die deze man aanhaalt staan in geen enkele verhouding met de westerse samenleving. Hij en de PVV doen alsof de vreselijke zaken die zich in landen als Afghanistan afspelen een mix zijn van geloof en cultuur die ook hier iedere dag aan de orde is. Hiermee zaaien ze angst onder de onwetende Nederlanders. Dus is Jansen in mijn ogen ook een haatzaaier.

67 gedachten over “Is Hans Jansen ook een haatzaaier?”

 1. De arabarbarist Hans Jansen is een hysterische haatzaaier. Het wordt tijd, om hem ook eens voor de rechter te brengen. 👿

 2. Hans Jansen schrijft al lange tijd heel inzichtelijk over de islam.
  Hij had Wilders niet nodig om er een afkeer van het ontwikkelen, kennis van deze godsdienst is voldoende.

 3. Ploerteraar Schreef:

  Hans Jansen schrijft al lange tijd heel inzichtelijk over de islam.
  Hij had Wilders niet nodig om er een afkeer van het ontwikkelen, kennis van deze godsdienst is voldoende.

  Raar dan dat andere ‘Arabisten “zijn “inzichtelijk schrijven ” als broddelwerk zien , maar ik vermoed dat jij alles wat je eigen haat bevestigd als “inzichtelijk “typeer , Waarschijnlijk had je 80 jaar geleden Goebbels als een “inzichtelijk schrijver “over Joden getypeerd ….

 4. Ploerteraar Schreef:

  @ Al Bakrastani:
  Afkeer is niet hetzelfde als haat

  Ach “afkeer” . . . leid tot “Walging” . . . leid tot “Haat”. Gewoon een kwestie van geduld.

 5. Als je als arabist bekeert tot hoofd fanclub van Geert, dan kun je rustig zeggen dat je verkeerd bezig bent. Die man is een zwalker, waar het geld is, daar is hij. Dus dat heeft weinig met overzichtelijk bezig te zijn. Bovendien wordt hij door zijn collega’s uitgekotst.

 6. Even los van wat ik verder van Hans Jansen vind, dat laatste is niet zo’n ontzettend sterk argument, Buikhuisen werd destijds ook door zijn collega’s uitgekotst.

 7. Ploerteraar schreef:
  “Hans Jansen schrijft al lange tijd heel inzichtelijk over de islam.”

  Net zoals lieden zijn die vinden dat Kevin McDonald heel inzichtelijk schrijft over het Jodendom. Zolang die “inzichtelijkelijkheid” van de gewone borenpummelxenofoob maar wordt verwoord met pseudowetenschappelijk geleuter”.
  Voor wie niet weten wie Kevin McDonald is. Kevin McDonald is een Amerikaanse psycholoog en doceert ook op de universiteit. In Nederland zou hij geheid voor zijn antisemitisme veroordeeld zijn, maar in de Verenigde Staten is de “vrijheid van meningsuiting” wat breder en wordt zijn pseudowetenschappelijk geleuter door veel nazi’s en andere antisemieten als “wetenschappelijk bewijs” voor “Joods kwaadaardigheid”. Net zoals in Nederland bedekelijke lieden die het gezever van Hans Jansen als “inzichtelijk” zien.
  Dat iemand een academische titel heeft en doceert aan de universiteit is geen graadmeter voor integeriteit, objectiviteit en onpartijdigheid. Wat zo iemand wel kan in tegenstelling tot eenvoudige boerenpummels is zijn xenofobie verpakken in een pseudowetenschappelijk jasje.

 8. Farah schreef:
  “Even los van wat ik verder van Hans Jansen vind, dat laatste is niet zo’n ontzettend sterk argument, Buikhuisen werd destijds ook door zijn collega’s uitgekotst.”

  Maar kan je begrijpen dat collega’s op een universiteit die proberen zoveel hun bevindingen met wetenschappelijke “bewijzen” te staven zich ernstig indiskrediet worden gebracht door een geestezieke tuinkabouter die gelooft in complotten en zich uitleent als verdediger voor een bedenkelijk mannetje met een waterstofperoxide kapsel en beweging?
  Het zijn niet de bouwvakkers op een bouwput die een collega uitkotsen die toevallig “vreemd” is omdat hij Nietzsche leest en aan ballet doet.

 9. Hans Jansen is de beste getuige van Wilders. Ik verheug me op het moment dat hij opgeroepen gaat worden om de leider te verdedigen.

 10. Ploerteraar Schreef:

  Hans Jansen schrijft al lange tijd heel inzichtelijk over de islam.
  Hij had Wilders niet nodig om er een afkeer van het ontwikkelen, kennis van deze godsdienst is voldoende.

  Nee. Jansen interpreteert de Koran/Islam bewust fout.
  Ik heb verschillende keren met Jansen gemaild met vragen en als je z’n antwoorden controleert, blijkt hij zaken volledig uit z’n context te halen. Bijvoorbeeld waar staat (in de Koran) dat je Joden puur om hun Jood-zijn moet doden? Hij verwijst dan naar een tekst (niet in de Koran) waar inderdaad zoiets staat als “Dood alle Joden die je ziet”. Lees je echter iets terug dan blijkt dat Mohammed als opperbevelhebber dat tegen z’n krijgers heeft gezegd toen hij in oorlog was met de Joden. De Joden die als uitverkoreen van God het alleenrecht hebben om mensen hun have en goed af te jatten, hun land in te nemen en de oorspronkelijke bevolking “verplicht” uit te roeien volgens Deuteronomium 6 en 7 (http://is.gd/ePulAZ en http://is.gd/bzSxSF )

  Dat Jansen zo gek is op Wilders heeft een reden. Zijn boeken zijn verplichte literatuur voor PVV-medewerkers en bestuursleden. Dus net als “Mein Kampf” voor de moffen dat was.
  Maak je een analyse over wat Jansen over moslims schrijft komt dat aardig in de buurt zoals Wilders in feite is. Zo kwaadaardig en leugenachtig dus.
  Volgens Jansen belijden moslims dus niet zozeer de Islam maar het Jansianisme/Wilderianisme die de volgelingen voorschrijft dat men verplicht met leugens en bedrog mensen moet discrimineren en vals beschuldigen, ongeveer op de manier waarop de moffen dat destijds met de Joden deden.

 11. Nu hebben 3 naoorlogse generaties zich verdiept in de gevolgen en uitwassen van het chistendom op een vooruitstrevende samenlevingsopbouw in ons land en dat christendom heeft zich met alle hun beschikbare middelen verzet tegen die vooruitstrevende samenleving. Alleen al tot het woord samenleving als definitie van de maatschappij ingang vond, vond het christendom het heilzamer hun rentmeesterschap te benadrukken als heilsboodschap in hun maatschappij vizie. Met als uitkomst dat de kerken leeglopen en de resten van dat zieltogende christendom zich laten onderscheiden in twee richtingen. 1, de afvallige ietsisten die een bondgenootschap smeden met nepliberalen en de, en dat is 2. De tot het christenfundamentalistendom geradicaliseerde bekeerlingen die een godsdienstoorlog aan het ontketenen zijn tegen elke godsdienst die maar enigszins anders is dan hun fundamentalistische geloof in hun mythos. En dat is niet alleen de moslims maar bijvoorbeeld ook de scientology en niet te vergeten, maar die godsdienstoorlog werd al eerder ontketend, het darwinisme en het marxisme. En dan hebben we nu ook nog de neonazistische naoorlogse joods-christelijke zionisten-extremisten erbij gekregen die de kolonistenrol voor het oliehongerige amerika vertolken.

  Het zou mij niks verbazen als er na die ontketende oorlogen, door de amerikaanse war on terror, zich weer [minstens] 3 generaties zich [zouden] moeten gaan verdiepen in de gevolgen en uitwassen van die andere geloven op een vooruitstrevende samenlevingsopbouw. Dat ik in dit betoogje het woord geloof gebruik in plaats van religie is omdat geloof een breder begrip is waaronder een levensovertuiging ook te vatten is. Omdat een levensovertuiging ook gevolgen en uitwassen kan hebben die een vooruitstrevende samenlevingopbouw in de weg staan.

  Maar er zou eens begonnen kunnen worden om met elkander te praten over een betere toekomst dan het [slechtere] verleden. In dát gesprek kunnen alleen de feiten en de feiten en niets anders dan de feiten doeltreffend zijn. Daarbij kan christen-jihadist [arabist?] Jansen net zo gemist worden zo als moslim-jihadist Bin Laden kon worden gemist. Beide zijn oorlogshitsers die het voetvolk het slagveld op argumenteren met argumenten met een dusdanig geloofsgehalte dat die de feitenlijkheden geen ruimte meer laat om een gesprek mogelijk te houden. Die enkel maar haatzaaien. 😈

 12. Hans Jansen is onafhankelijk en kan dus de waarheid vertellen over de islam.

  Sommige mensen laten zich liever met een kluitje in het riet sturen door Maurits Berger, hoogleraar islam, die gefinancieerde leerstoel, door de Sultan van Oman, in Leiden heeft.

 13. Pellidol Schreef:

  Hans Jansen is onafhankelijk en kan dus de waarheid vertellen over de islam.
  Sommige mensen laten zich liever met een kluitje in het riet sturen door Maurits Berger, hoogleraar islam, die gefinancieerde leerstoel, door de Sultan van Oman, in Leiden heeft.

  Goebbels was onafhankelijk dus kon de waarheid over Joden vertellen ????

 14. @19

  En sommige mensen luisteren naar wat ze willen horen en wat hun vooroordelen bevestigt. Daarom vind jij Hans Jansen geweldig.

 15. Dat Hans Jansen een charlatan is blijkt b.v. uit dit stuk http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/6640/Jihad_is_weer_individuele_plicht/

  99% van de moslims is niet bezig met het voeren van een jihad wat hun plicht zou zijn volgens ajatollah Jansen. Dat betekent dus: (1) 99% van de moslims snappen het niet en Jansen wel, (2) 99% van de moslims snappen het wel maar doen zich vreedzaam voor, net zoals de joden uit de nazi-retoriek, (3) Jansen lult maar wat uit zijn nek.

 16. Pellidol Schreef:

  Hans Jansen is onafhankelijk en kan dus de waarheid vertellen over de islam.
  Sommige mensen laten zich liever met een kluitje in het riet sturen door Maurits Berger, hoogleraar islam, die gefinancieerde leerstoel, door de Sultan van Oman, in Leiden heeft.

  Inderdaad Hans Jansen KÁN de waarheid vertellen over de Islam
  Maar waarom doet hij dat dan niet?
  Waarom laten mensen zoals jij zich met een kluitje in het riet sturen door Wilders, Jansen en Bosma?
  De Islam, je mag het niet weten van je geestelijk leider Wilders, kent vrijheid van godsdienst. Heeft er een pest aan als je mensen vervolgt om hun geloof zoals Wilders en z’n aanbidders eindelijk na 60 jaar linkse onderdrukking weer mogen doen.
  De Islam vindt het niet netjes wat de VS en Israël doen als ze niet democratisch hun zin krijgen dat ze de Bijbel er bij pakken als ze mensen willen vermoorden. Daar staat immers in dat als je uitverkoren bent door God je iedereen alles mag afjatten en de bevolking vermoorden want dat staat keurig in Deuteronomium 6:10 Straks brengt de HEER, uw God, u naar het land dat hij u zal geven, zoals hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd. U krijgt daar grote, mooie steden, die u niet zelf hebt gebouwd, 11 huizen vol voorraden, die u niet hebt aangelegd, regenputten, die u niet hebt uitgehouwen, en wijnstokken en olijfbomen, die u niet hebt geplant…..
  7:1 Straks zal de HEER, uw God, u naar het land brengen dat u in bezit zult nemen en veel volken voor u op de vlucht jagen: [….] zeven volken die groter en machtiger zijn dan u. 2 Wanneer de HEER, uw God, u de overwinning op hen schenkt, moet u hen doden. U mag geen vredesverdrag met hen sluiten en hen niet sparen. 3 Sta ook geen huwelijksverbintenissen met hen toe; sta uw dochter niet af aan een van hun zonen en zoek bij hen geen vrouw voor uw eigen zoon.
  7:22 Wanneer hij die volken voor u op de vlucht drijft zal hij dat geleidelijk doen. U moet hen niet in één keer uitroeien, anders krijgt u te maken met grote aantallen roofdieren.

  Dus Pellidol, als je wil moorden volgens de Bijbel zorg je er dan even voor dat je niet de lijken laat liggen?
  Is ook niet nodig. Tegenwoordig zijn er bio-bakken waar je ze gewoon in kan gooien.

 17. Hans Jansen en onafhankelijk? Wiens brood men eet….wiens woord men spreekt. Zeker als je in zee gaat met de PVV. Dan kun je toch moeilijk meer over onafhankelijk spreken?

 18. Pellidol Schreef:

  Hans Jansen is onafhankelijk en kan dus de waarheid vertellen over de islam.

  Qua logica is hier het volgende mis mee:

  1. Jansen is afhankelijk van zijn reputatie als islambasher. Als hij 180 graden zou draaien is het afgelopen met de boekverkoop en de lezingen.

  2. Onafhankelijkheid is geen voorwaarde om de waarheid te kunnen vertellen. Op pathologische leugenaars na is iedereen in staat om de waarheid te vertellen.

  3. De waarheid vertellen is geen logisch gevolg van onafhankelijkheid. Iemand die onafhankelijk is kan nog steeds liegen, fantaseren of dingen verzwijgen.

  4. Als iemand de waarheid KAN vertellen, houdt dit niet automatisch in dat hij/zij dit DOET.

 19. John Schreef:

  Dat Hans Jansen een charlatan is blijkt b.v. uit dit stuk http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/6640/Jihad_is_weer_individuele_plicht/
  99% van de moslims is niet bezig met het voeren van een jihad wat hun plicht zou zijn volgens ajatollah Jansen. Dat betekent dus: (1) 99% van de moslims snappen het niet en Jansen wel, (2) 99% van de moslims snappen het wel maar doen zich vreedzaam voor, net zoals de joden uit de nazi-retoriek, (3) Jansen lult maar wat uit zijn nek.

  Nee hoor. Jansen is geen nekluller.
  Jansen heeft namelijk ontdekt dat moslims wel degelijk de godganse dag er op uit zijn om te moorden en te stelen en dat doen ze wegens hun geloof. Ze kunnen dat allemaal viunden in de Koran.
  Maar blijkt dat ze het even niet direct kunnen vinden omdat overal in de Koran staat dat je je netjes moet gedragen, moet je even verder lezen in de Koran. Dan vindt je vast wel smoes om je te gedragen zoals Jansen en Wilders ons vertellen. Lukt dat ook niet, dan moet je terugbladeren in de Koran.
  Kom je er nog steeds niet uit dan moet je maar in andere boeken gaan zoeken zodat je een kutsmoes hebt om mensen net als Wilders doet te vervolgen. Jansen is graag bereid om je als moslim te helpen waar je het moet zoeken.
  Moslims hebben tegenwoordig dan ook niet meer de Koran naast hun bed liggen maar de boeken van Hans Jansen.

 20. @26

  Ja, ik heb me vergist. Moslims zijn eendimensionale wezens zonder individuele persoonlijkheden en wiens gedrag helemaal los staat van hoe de omgeving in elkaar steekt. Voorgeprogrammeerde robots zijn het.

 21. John Schreef:

  @26
  Ja, ik heb me vergist. Moslims zijn eendimensionale wezens zonder individuele persoonlijkheden en wiens gedrag helemaal los staat van hoe de omgeving in elkaar steekt. Voorgeprogrammeerde robots zijn het.

  Gelukkig ben jij niet voorgeprogrammeerd. Je wacht gewoon op wat je Geestelijk Leider Wilders je beveelt en vervolgens ga je verder met wat je altijd het liefste hebt gedaan en waar je Leider zo goed in is. Liegen, vals beschuldigen en discrimineren.
  Allemaal zaken die de moslimrobots niet is toegestaan.

 22. Henk Veldman Schreef:

  John Schreef:
  @26
  Ja, ik heb me vergist. Moslims zijn eendimensionale wezens zonder individuele persoonlijkheden en wiens gedrag helemaal los staat van hoe de omgeving in elkaar steekt. Voorgeprogrammeerde robots zijn het.

  Gelukkig ben jij niet voorgeprogrammeerd. Je wacht gewoon op wat je Geestelijk Leider Wilders je beveelt en vervolgens ga je verder met wat je altijd het liefste hebt gedaan en waar je Leider zo goed in is. Liegen, vals beschuldigen en discrimineren.
  Allemaal zaken die de moslimrobots niet is toegestaan.

  Excuses John voor m’n reactie. Ik zag even niet dat je het sarcastisch bedoelde.

 23. Elke keer als ik Hans Jansen zie, hoor of lees dan doe ik mijn oogjes dicht en haal ik zijn optreden bij Paul & Witteman voor de geest. Jansen werd daar gevraagd of hij één voorbeeld kon geven van de islamisering in Nederland. Hij had er geen paraat! Het feit dat deze man nog geen druppel van de tsunami van de islamisering kan terugvinden zegt mij dus genoeg over zijn kennis en het waarheidsgehalte van zijn uitspraken. De man is gewoon te sneu voor woorden.

 24. Hans Jansen pleitte een paar jaar terug in Opinio voor het executeren en/of martelen van Moslim extremisten zonder proces.
  http://www.opinieleiders.nl/techlog/pivot/entry.php?id=4169

  Ik zou zeggen dat dit aanzetten tot geweld is, maar aanzetten tot haat is het minimaal.

  Het is nu al normaal geworden om te pleiten om Moslims die verdacht worden van terroristische voornemens zonder proces vast te zetten, te martelen of zelfs te vermoorden zonder dat dit juridische gevolgen heeft.

 25. Jan uit Helmond Schreef:

  Elke keer als ik Hans Jansen zie, hoor of lees dan doe ik mijn oogjes dicht en haal ik zijn optreden bij Paul & Witteman voor de geest. Jansen werd daar gevraagd of hij één voorbeeld kon geven van de islamisering in Nederland. Hij had er geen paraat! Het feit dat deze man nog geen druppel van de tsunami van de islamisering kan terugvinden zegt mij dus genoeg over zijn kennis en het waarheidsgehalte van zijn uitspraken. De man is gewoon te sneu voor woorden.

  Heerlijk was dat. Ik heb er van genoten.
  Een tijdje geleden was Jansen ook bij P&W in discussie met Gerard Spong.
  Jansen was er achter gekomen dat 7 tot 30% van de moslims aan het radicaliseren waren.
  Spong vraagt: “En dat noemt u ‘wetenschappelijk’?” Antwoord Jansen: “Jazeker!”
  (7 tot 30% is niet wetenschappelijk maar natte vingerwerk c.q. dikke duimzuigerij )

 26. @31

  Daarom is de islamofobe industrie verre van onschuldig. Blijven herhalen dat de islam kwaadaardig is maakt het veel acceptabeler om de volgelingen daarvan vast te zetten, te martelen en plat te bombarderen.

 27. John Schreef:

  @31
  Daarom is de islamofobe industrie verre van onschuldig. Blijven herhalen dat de islam kwaadaardig is maakt het veel acceptabeler om de volgelingen daarvan vast te zetten, te martelen en plat te bombarderen.

  Daarom moet je ook mensen voortdurend confronteren met de volgende 2 vragen:
  1. Wat moet er gebeuren met al die moslims als ze blijven weigeren af te zien van hun verderfelijke fascistische ideologie?
  2. Zou Hitler nog steeds zou fout zijn geweest als hij de moslims had vervolgd in plaats van de Joden?

  Een tijdje geleden was er een uitzending met Mulisch, Blokker en Hofland. (2/3 van hen is inmiddels dood) waar min of meer ook dezelfde vraag werd opgeworpen. Reactie van één van hen: “Wat wil die Wilders? Ze (de moslims) de kop in slaan?”.

 28. @34

  Als Wilders zijn zin zou krijgen zou het onmogelijk zijn om moslim te zijn in Nederland (islam = verboten). Of je moet moslim kunnen zijn zonder de islam aan te hangen en voor zover ik weet is dat onmogelijk. Maar nee, hij heeft niks tegen moslims, alleen tegen de islam. En onze geweldige, kritische, vrije pers neemt dat klakkeloos over.

 29. @#34 Bob Smalhout heeft dit al geïmpliceerd.

  Evenmin heeft [Cohen] gezorgd voor enige bescherming van de joods-orthodoxe schoolkinderen tegen het capuchon-geteisem. De Joodse gemeente heeft alle vormen van bescherming zélf moeten organiseren en betalen. Nooit is er bij ons een Jood geweest die tassen roofde, juweliers overviel en de belaagde winkeliers neerschoot zoals thans regelmatig gebeurt. De inburgering van Marokkaanse allochtonen is een mislukking gebleken met uitzondering van de moslim-meisjes. Die doen het grotendeels goed. Men kan ze overal ontmoeten als secretaresse, verpleegkundige, receptioniste, tandartsassistente of als studente aan een hogeschool of zelfs universiteit. Het is hún effectieve manier om zich te ontworstelen aan een primitieve woestijncultuur die verstikkend is voor vrouwen.

  Het vergelijken van de moslimallochtonen met de Joodse bevolking in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog is niet alleen ongehoord dom, het is, om een Joodse uitdrukking te gebruiken, een absolute gotspe. En met het laatste restje Joodse cultuur dat Job Cohen misschien nog heeft, zal hij weten dat dit de overtreffende trap is van een godvergeten brutaliteit.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/8535819/__Cohen_en_de_moslims__.html

  Smalhout is net als Hans Jansen een PVV-apostel
  http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=1913&Itemid=9

  Deze mensen vinden het vermoorden door de staat van mensen met verkeerde meningen en etnische achtergronden acceptabel. Ik vind het een Gotspe dat ze nog durven te klagen als iemand ze fascistisch noemt.

  Als het OM zijn werk deed dan hadden ze Jansen als getuige deskundige voor Wilders totaal kunnen afbranden. Hans Jansen heeft het voorwoord voor de Nederlandse editie van Eurabia geschreven. Daarmee had hij zijn hele academische reputatie al mee om zeep geholpen en dan bedoel ik onder zijn mede-Arabisten.

 30. Ach eigenlijk hebben jullie wel gelijk. Het is fantastisch in islamitische landen.
  Allemaal aardig tegen elkaar.
  Laat die islam maar komen hoor.
  Ben ik nu ook een guth mensch?

 31. @37

  Ja scheer die islamitische landen maar over één kam. Oeganda en de VS kun je ook als christelijke landen op een hoop gooien.

  Wat moet het leven toch mooi zijn als je zo simpel denkt.

 32. Pellidol Schreef:

  Ach eigenlijk hebben jullie wel gelijk. Het is fantastisch in islamitische landen.
  Allemaal aardig tegen elkaar.
  Laat die islam maar komen hoor.
  Ben ik nu ook een guth mensch?

  Meer synagoges in Teheran of in Casablanca dan in welke Nederlandse stad dan ook … want de Joden zijn namelijk het slachtoffer geworden van de Westerse haatcultuur van je geestelijke voorgangers

 33. Pellidol,

  Vind jij het oké als de Nederlandse staat mensen martelt of zonder proces afschiet? Ja of Nee?

  Ik heb een probleem met bepaalde Moslim meerderheidslanden zoals Syrië, Pakistan en Iran omdat niet iedereen daar gelijke rechten heeft en omdat verdachten daar vaak geen eerlijk proces krijgen. Ook in beschaafdere Moslim meerderheidslanden als Turkije, Marokko en Maleisië is etnische en religieuze discriminatie normaal en politiegeweld eveneens. Of dat aan de Islam ligt daar kun je over twisten. Overwegend Katholiek Latijns Amerika heeft ook nog aanzienlijke problemen met discriminatie, overheidsterreur en corruptie. Democratieën zijn in die regio behoorlijk gemankeerd op zijn zachtst gezegd.

  Geert Wilders en zijn maatjes willen Nederland minder beschaafd maken en meer zoals bepaalde Moslim meerderheidslanden en bepaalde militaire dictaturen van weleer in Zuid-Amerika.

  Als jij een probleem hebt met mensenrechtenschendingen in Islamitische landen waarom heb je dan geen probleem met de PVV? Wilders wil namelijk dezelfde mensenrechten afschaffen als waar alle dictators een hekel aan hebben. Beetje inconsistent om te klagen over Islamitische landen maar niet kritisch te zijn naar de PVV.

 34. @40

  Dat is geen “islamitisch” probleem. China, Birma en Noord-Korea onderdrukken hun bevolkingen en schenden de mensenrechten net zo hard als Saoedi-Arabië, Iran of Syrië.

  Ga niet weredlwijd bestaande problemen die bestreden moeten worden “islamiseren”.

 35. @#42 Geen probleem, ik had te snel gepost.

  Ik zou zeggen dat elk land dat geen stabiele democratische rechtsstaat is deze problemen heeft.

  Ieder land met theocratische neigingen heeft deze problemen standaard. Veel dictaturen neigen naar het bevoordelen van een godsdienst boven de ander of een sterke verbondenheid met een religieuze beweging die bereid is om hun bewind te legitimeren.

  De invloed van de Katholieke kerk was heel sterk in Zuid-Amerikaanse landen ten tijde van de militaire dictaturen aldaar. De kerk steunde ook Franco en Mussolini. Rooms Katholicisme en Fascisme zijn met elkaar verbonden. De Rooms Katholieke kerk verzet zich nog altijd actief tegen bepaalde vormen van emancipatie in Katholieke landen. In traditioneel Protestantse landen was er een verband met fanatieke protestants Christenen en Rechts extremisten. De Nazi partij werd gesteund door de RK kerk, autoritaire Lutheranen en fanatieke Calvinisten. De KKK is een Protestantse beweging.

  In Noord-Korea kan je vervolgd worden als je tegen het Staatsatheïsme in gaat.

  Prominente leiders van de Japanse Zen Boeddhisten steunden het Japanse Fascisme.

  Nee, alles behalve een exclusief Islamitisch probleem dus.

  Hans Jansen zul je in ieder geval niets kwaads horen zeggen over het Rooms Katholicisme want hij heeft zich een tijdje terug bekeerd.
  http://www.depers.nl/wetenschap/520119/Katholiek-en-fanatiek.html

 36. @43

  Wat mij betreft het meest interessante sociologische en historische vraagstuk dat er is: waarom zijn sommige landen wel democratische rechtsstaten en verreweg de meeste niet ? Geen eenvoudig antwoord hierop. Het is een samenspel denk ik van breed gedeelde welvaart, een relatief goedaardige heersende klasse en een goed geschoolde, gedisciplineerde bevolking.

  Een samenleving brengt ideeën en religieuze uitingen voort, en niet andersom.

 37. @#44
  Dat veel landen niet democratisch zijn heeft ook te maken met de politiek die het Westen en het toenmalige Soviet Unie hebben gevoerd ten tijde van de koude oorlog. Democratische regimes die met de verkeerde partij in zee wilde gaan werden omver geworpen. “Trouwe” regimes mochten onderdanen onderdrukken zo lang ze maar trouw bleven. Westerse landen hebben ook niet zo heel erg hun best gedaan om hun voormalige koloniën zich tot democratieën te laten ontwikkelen. In veel gevallen hebben ze willens en wetens dictaturen laten ontstaan. Indonesië is een van de vele voorbeelden. Je zou kunnen stellen dat het Kolonialisme nooit is opgehouden te bestaan maar slechts onder een dekmantel is voortgezet. Vroeger was het koloniserende land verplicht om wegen, ziekenhuizen en scholen aan te leggen; nu is dat een gunst en noemen we dat ontwikkelingshulp.

  De heersende klassen in Derde Wereld landen worden doorgaans gesteund door Westerse regeringen of niet actief tegen gewerkt. Westerse Multinationals moedigen derde wereld landen aan om vakbonden de kop in te drukken en houden vaak op met zaken te doen met landen die werknemers meer rechten geven. IKEA is niet de enige multinational die onderaannemers heeft aangemoedigd om kinderarbeid te gaan gebruiken om de kosten te drukken. Westerse bedrijven maken niet alleen misbruik van een gebrek aan regels in bepaalde armere landen; ze maken het vaak genoeg opzettelijk erger.

  Het geknuffel van G.W. Bush met bepaalde leden van het Saudisch Koningshuis was ook veelzeggend. Als de Taliban Osama bin Laden hadden uitgeleverd dan was hun regime waarschijnlijk gewoon door de VS erkent. Een Islamitische theocratie is prima in de ogen van Westerse heersers zo lang die maar zaken doet. Iran krijgt zoveel kritiek omdat dit land niet goed genoeg meewerkt. Deed Iran dit wel dan zou het ongeveer zo behandeld worden als Saudi Arabië of Koeweit.

 38. jvdheuvel Schreef:

  De titel van dit artikel lijkt me een retorische vraag, zoals “schijten beren in het bos?”

  Zoooo raak! ….geweldige reactie!

 39. Jan uit Helmond Schreef:

  Pellidol Schreef:
  Ben ik nu ook een guth mensch?

  Nee, volgens mij ben je een simpele PVV trol

  Toch heerlijk hoe hier iedereen die niet Links genoeg is, afgeserveerd wordt als PVV’er.

 40. Ploerteraar Schreef:
  Toch heerlijk hoe hier iedereen die niet Links genoeg is, afgeserveerd wordt als PVV’er.

  Dat heeft niks met links genoeg te maken maar met teveel neo-nazi: iedereen die andere groepen mensen als minderwaardig wegzet mag van mij hier afgeserveerd worden.

 41. Ploerteraar Schreef:

  Jan uit Helmond Schreef:
  Pellidol Schreef:
  Ben ik nu ook een guth mensch?
  Nee, volgens mij ben je een simpele PVV trol
  Toch heerlijk hoe hier iedereen die niet Links genoeg is, afgeserveerd wordt als PVV’er.

  If it has fangs like a snake and hisses like a snake …. why not call it a snake …

 42. Ploerteraar Schreef:
  “Toch heerlijk hoe hier iedereen die niet Links genoeg is, afgeserveerd wordt als PVV’er.”

  Al goed. Je kan ze ook wegzetten als LPF-trollen, TON-trollen, dezelfde retoriek, dezelfde trol. Maar LPF- en TON-trollen zijn een zeldzaam en uitstervend trolsoort. dus groot kans dat we hier te maken hebben met PVV-trollen.
  Als het waggeld als een eend en kwaakt als een eend, mag je het ook een eend noemen.

 43. De Amerikaanse ‘Hans Jansen’ : http://bit.ly/mz5qZd

  “Late last year, Walid Shoebat, a self-styled “expert” on Islamic extremism, reportedly told public safety personnel attending a Las Vegas anti-terrorism conference that the way to solve the threat posed by terrorists was to “kill them…including the children.”

 44. Pellidol Schreef:

  Ach eigenlijk hebben jullie wel gelijk. Het is fantastisch in islamitische landen.
  Allemaal aardig tegen elkaar. Laat die islam maar komen hoor. Ben ik nu ook een guth mensch?

  Typische NuJij-humor van van weer zo’n rechtsom gehersenspoelde onnozelaar die met de xenofobe meute meehuilt.
  Ondertussen zijn Henk & Ingrid niet te beroerd om zich een ongeluk te vreten en te zuipen in Turkije omdat het zo goedkóóp zou zijn als vakantieland.

 45. Chiya
  Walid Shoebat. Nog zo’n bedrieger en fantast, die zijn dodelijke gifcocktail aanbied aan naieve bange
  mensen en gristen fanatici. Claimt eerst moslim te zijn geweest, bij de Palestijnse PLO te hebben gezeten en nu tot het Christendom te zijn bekeerd. Niemand kan zijn verhaal bevestigen dat hij werkelijk een lid van de PLO is geweest. Wel is door verschillende mensen naar voren gebracht dat zijn verhaal verzonnen is.
  Wat deze Shoebat niet verteld en zijn argeloze luisteraars niet weten is dat de PLO niets te maken heeft met de islam. De PLO noemt zich een bevrijdingsorganisatie. Los gezien van het feit dat bepaalde methoden van hun immoreel zijn, zoals de gijzeling van de spelers in Munich. De PLO is een seculiere organisatie die: Communisten, secularisten en christenen tot hun leden hebben met islam heeft het niets te maken.
  Op een gegeven moment ga je een bepaalde voorspelbaarheid zien in de verhalen van deze “ex-moslims” die zich al dan niet tot het christendom hebben bekeerd en nu zich uitspreken tegen de islam. Of ze nu Soebat of Wafa sultan heten. Ze omringen zich altijd met de meest enge mensen en roepen dat de “Westerse waarden , superieur en van een moreel hoger niveau zijn”, maar roepen daarna wel op moslims massaal te vermoorden al dan niet met kernwapens of op zijn minst gedwongen te laten bekeren tot het christendom en verspreiden de ene tegenstrijdigheid na de ander.
  Het verhaal van shoebat is vol tegenstrijdigheden naar het gelang hem goed uitkomt. Soms vertelt hij geindoctrineerd te zijn op Islamitische scholen, dan weer zegt hij dat hij enkel op christelijke scholen heeft gezeten. Dan geeft Shoebat dat als grootste “prestatie” bij de PLO hij een bom in een bank in Bethlehem liet ontploffen. In andere inteviews vertelt hij dat hij daar vanaf zag, omdat er Arabische kinderen in de buurt speelden.
  De Jerusalem Post had haar huiswerk wel gedaan en kwam er achter dat de bewuste bank niets afwist van de aansalg waar Shoebat het overhad. Dat was waarschijnlijk ook de reden dat Shoebat zijn verhaal wijzigde.
  De familie van Shoebat ontkent dat hij op een streng religieuze school heeft gezeten. Ook terrorisme-experts hebben de verhalen van shoebat als bizare fabeltjes ontmaskert.
  http://www.youtube.com/watch?v=1RehZY6tHcA&feature=related
  Het is ook lucratief om je uit te geven als anti-islam en “islamkenner”. Shoebat vraagt voor elke lezing
  $13.000.

 46. GJ_ Schreef:

  Ploerteraar Schreef:
  iedereen die andere groepen mensen als minderwaardig wegzet mag van mij hier afgeserveerd worden.

  Mag ik mijn vrouw dus ook niet meer zien als een kokende en wassende broedmachine? Dat is toch mijn vrijheid in nderland?

 47. Abdul Alhazred schreef:
  “Typische NuJij-humor van van weer zo’n rechtsom gehersenspoelde onnozelaar die met de xenofobe meute meehuilt.
  Ondertussen zijn Henk & Ingrid niet te beroerd om zich een ongeluk te vreten en te zuipen in Turkije omdat het zo goedkóóp zou zijn als vakantieland.”

  Prachtig voorbeeld Abdel, Het valt mij op dat de Henk en Ingrids graag naar Turkije en in mindere mate naar Egypte op vakantie gaan. Relatief supergoedkoop en de reactie’s beginnen heel voorspelbaar al voordat zij naar Turkije vertrokken zijn met: “Had zo’n Turk aan de lijn, die sjegt: Toerkaya Ja, ish goet. Vervolgens hebben ze als ze weer terug zijn genoeg gesprekstof wat er allemaal mis is met Turkije. Continu gezeik over: slechte wegen, slechte hygiene, rare gewoonten van mensen etc. In Turkije wel zich klem vreten,omdat het toevallig allinclusief. Ik vraag me af of zij zich ook druk maakten over hygiene toen zij de ene Turkse lekkernij na de andere wegwerkten? Of zich uberhaupt druk maakten over of het eten al dan niet halal is?
  Ik vertel ze altijd dat Turkije eenmaal een derde wereldland is en je niet kan vergelijken met een land als Noorwegen. Als ik zoals hun mij die ergenis wil besparen dan zou ik naar Noorwegen op vakantie gaan. Daar zijn de wegen beter, de mensen “beschaafder” en lijken ze meer op ons, maar dan kan het niet zo goedkoop en ben je niet zo verzekerd van mooi strandweer als met Turkije. Maar dat zou je op de koop moeten
  nemen. Wat is nu een paar duizend euro meer uitgeven aan vakantie als je vakantie kan houden in een modern beschaafd land zoals Noorwegen?

 48. Asiz schreef:
  “Mag ik mijn vrouw dus ook niet meer zien als een kokende en wassende broedmachine? Dat is toch mijn vrijheid in nderland?”

  Vergeet je haar niet aan de ketting te leggen? voordat ze op gekke ideeen komt en naar zo’n blijf-van-mijn lijf-huis wegloopt.

 49. @58 John
  Denk dat asiz het ironisch bedoelt om ploeteraar bewust te laten worden van zijn hilarische reactie’s. Maar ik denk dat hij ploeteraar niet echt goed kent, want daarmee bevestig hij slechts zijn psychedelische
  ervaringen.

 50. Hans Jansen? Een PVV -er pur sang. Hij is ingelijfd en zijn boeken zijn de bijbel waarop de pvv-ers hun gedachtengoed baseren.

 51. http://hoeiboei.blogspot.com/2011/05/polygamie-en-jihad.html?showComment=1305547991888#c2673033428905319180
  Vanaf daar kun je de reaguursels doornemen. Het is niet veel soeps maar toch. In verband met Jansen en dat soort maakt het niet uit hoe precies ik vanuit mijn “een levensovertuiging (kan) ook gevolgen en uitwassen hebben die een vooruitstrevende samenlevingopbouw in de weg staan” mijn woorden kies.

  “‘En nog wat. Dat rentmeesterschap. Je kunt er van denken wat je wilt, maar dankzij die opvatting is ons veel progressief geduid onheil bespaard gebleven.”‘ En wat is ‘ons’ niet bespaard gebleven? Volgens mij lul je maar wat uit je nek.

  “‘Laten we ons als de wiedeweerga gaan richten waar het in de wereld werkelijk om draait, de ecologie en de economie en alles wat hiermee samenhangt. Dan komen als vanzelf figuren als Wilders, Rutte, Verhagen, Jansen en Bosma op de plek te zitten waar ze thuishoren, als klerk op een achteraf kantoortje.”‘ Hierin kan ik helemaal met je meegaan. Lees even met me mee en neem gelijk even mee wat je zei over “dat heilzame rentmeesterschap”. Je moet me wel goed citeren [“Alleen al tot het woord samenleving als definitie van de maatschappij ingang vond, vond het christendom het heilzamer hun rentmeesterschap te benadrukken als heilsboodschap in hun maatschappij vizie.”]

  Lees even met me mee dus: http://marxists.org/nederlands/pannekoek/1909/1909darwinisme.htm
  en neem gelijk dit ook even door maar pas op er zijn wel meer dan 600 pagina’s nodig om de gevolgen van het negeren van die brochure van Anton Pannekoek te verslaan. De dwaaltocht van het sociaal-darwinisme, Vroege sociale interpretaties van Charles Darwins theorie van natuurlijke selectie 1859-1918, Cor Hermans: http://www.nieuwezijds.nl/Boek/9789057121760/De-dwaaltocht-van-het-sociaal-darwinisme/Downloads/
  @ Alphonse Scaf:
  😯

 52. @ Alphonse Scaf. Typisch dat ik in mijn zoektocht naar wat er fout ging nou net precies op die brochure van Anton Pannekoek uitkwam. En in mijn verdere zoektocht naar overeenkomsten daarvan in wat jij noemt die recalcitrante anders-gelovigen kwam ik uit op het werk van Cor Hermans. Dus van je te willen elkaar overtroeven in het noemen van auteurs, in het laten blijken van onze belezenheid en/of vanwege een zekere denkluiheid literatuur citeren die namens ons spreek is geen sprake. Als jij mij op woordjes die ik gebruik wil bekritiseren moet je vooral je best doen. Mijn hoogst afgemaakte opleiding is die van LTS timmeren dus dan vind ik het nog een hele prestatie van mezelf om met jouw hooggeleerdheid in discussie te kunnen gaan. Weet je, je hoeft alleen je eigen woorden en begrippen denkactief [het omgekeerde van denkluiheid] te gebruiken in je constateringen. Dat is wat ik doe, niks meer en niks minder. We kunnen samen constateren wat die anderen doen. Reciteren waar de meute om vraagt.

  “‘Laat Pannekoek nou eens even rusten. Merkwaardig ook dat je niet door hebt dat je je enorm tegenspreekt en dat versterkt door het van stal halen van Pannekoek.”‘ Ja dag die was nou net de kern van mijn betoog. Je was trouwens gauw klaar met het met me meelezen dus heb ik zo mijn twijfels erover. Vooral na je opmerking als zou ik mezelf tegenspreken.

  “‘Om mijn tijd te verspillen met nonsens (“hoeiboei”) daar is hij echt te kostbaar voor.”‘ Hè wat jammer nou dat deze hele draad nou net gaat over dat broddelstukje van Jansen op hoeiboei. Ik heb tenminste de moeite genomen mijn comment ook daar te plaatsen. Je had dus veel beter daar mijn reactie van commentaar kunnen voorzien. Dan konden ze er daar er nog iets van opsteken. Hier zijn wij al slim genoeg hoor. 😆

 53. @ Alphonse Scaf:

  ‘”De oorspronkelijke daad, het originele werk, is slechts vruchtbaar in contact met de verhoudingen en betrekkingen van de tijd die het baarde. Tenslotte echter wordt het tot een lege schaal, die haar kern aan de geschiedenis heeft gegeven.

  Wat de wetenschap van het verleden positiefs produceerde, leeft niet meer in de letter van de schrijver, maar is meer dan geest. Is vlees en bloed geworden in de tegenwoordige wetenschap.”‘
  Uit: http://marxists.org/nederlands/dietzgen/1869/hoofdarbeid/voorrede.htm Onderaan de pagina kun je doorklikken voor het geheel.

  Wat ik bedoel te zeggen is dat het heeft ontbroken aan wat in de eerste zin wordt bedoeld wat die brochure van Anton Pannekoek betreft. Dat is het punt dat ik wou maken. Maar je prefereert daaraan volledig voorbij te gaan. In mijn zienswijze is het dus, en dan citeer ik nog een keer Dietzgen, “‘Tenslotte echter wordt het tot een lege schaal, die haar kern aan de geschiedenis heeft gegeven.”‘ NOG GEEN LEGE SCHAAL GEWORDEN die haar kern aan de geschiedenis heeft gegeven!

  Met andere woorden, wat is er voor de geschiedenis verkeerd aan om terug te komen op zijn schreden en een les te trekken uit wat fout bleek om het vanaf dat moment in de geschiedenis beter te doen. Wat fout bleek was de negotie [in contact met de verhoudingen en betrekkingen van de tijd die het baarde] van wat Anton Pannekoek zei over darwinisme en marxisme. Dat zal ik dus zeker niet ‘even’ laten rusten. Mijn beste Alphonse Scaf.

  Je zegt “‘Met het darwinisme is het naar de algemene opvatting anders gesteld, want men beschouwd het eenvoudig als een nieuwe wetenschappelijke waarheid die alleen tegen godsdienstig vooroordeel en domheid te vechten had.”‘ Niet alleen tegen godsdienstig vooroordeel en domheid helaas. Ook tegen propagandistische [het paste niet in de agitprop] en opportunistische overwegingen over strijdmethodes en zijn mogelijkheden. De onvermijdelijkheid van het doel en de middelen die elkaar moeten versterken in plaats van verzwakken in een bepaald tijdsmoment in de geschiedenis. Een tijdsmoment dat zijn heroverweging nog steeds in zich draagt, er nog zwanger van is bij wijze van spreken. Om nu eindelijk iets positiefs te produceren dat vlees en bloed wordt in de hedendaagse [tegenwoordige] wetenschap om nog maar even terug te komen op mijn citaat van Dietzgen.

  Je ziet ik ben er nog even voor gaan zitten want had er geen vrede mee dat de essentie van mijn bijdrage in de lucht blijft hangen en er niet tot een eindconclusie wordt gekomen. Op het gevaar af offtopic te reaguren. Je kunt nou eenmaal niet een stuk geschiedenis overslaan omdat dat beter uitkomt [op dat moment].

 54. Hans Jansen in een propagandist. Hij schrijft al meer dan tien jaar populaire boeken met als doel om mensen bang te maken van de Islam en daarmee van Moslims in Nederland. Zijn pogingen om de Eurabia samenzwering van een gerespecteerd sausje te voorzien passen hier ook in.

  Hij beweert daarnaast ten onrechte dat je als Moslim per definitie gedonder krijgt als de Islam verlaat en dat je als Katholiek per definitie geen problemen krijgt. Dat is een valse tegenstelling. De Katholieke kerk is haar vermogen kwijt om afvalligen te vervolgen. Toen zij dit nog had, werden afvalligen en ketters zo hard mogelijk afgestraft. Een Katholieke Theocratie en een Islamitische Theocratie verschillen in details niet in grote lijnen.

 55. Ik heb hier in kort bestek uiteengezet waarom Hans Jansen een charlatan en een haatpropagandist is. Met alle relevante linkjes keurig op een rijtje.

 56. Is dit ook onzin, ’n hardnekkig misverstand, of moedwillige geschiedsvervalsing:

  Quote:

  De christenen wordt steeds opnieuw verweten dat zij met de kruistochten heel veel schuld op zich hebben geladen. Wat bij veel mensen echter niet bekend is, is het feit, dat het pas tot de kruistochten kwam nadat de moslims bijna 500 jaar lang (beter gezegd 464 jaar lang, van 635 tot 1099 na Christus – het begin van de eerste kruistocht) christelijke landen overvallen, deze beroofd, geterroriseerd en leeggeplunderd hebben. Daarbij werden enorm veel christenen vermoord, hun vrouwen verkracht en/of samen met hun kinderen als slaven verkocht. Christelijke kerken werden verwoest, de huizen van de christenen werden in brand gestoken en de christenen werden voor de keuze gesteld om zich tot de islam te bekeren of gedood te worden.

  Uit:
  http://diamental.web-log.nl/blog/2011/06/historie-voor-onwetenden-de-redenen-voor-de-christelijke-kruistochten.html

 57. Paul Schreef:

  dat het pas tot de kruistochten kwam nadat de moslims bijna 500 jaar lang (beter gezegd 464 jaar lang, van 635 tot 1099 na Christus – het begin van de eerste kruistocht) christelijke landen overvallen, deze beroofd, geterroriseerd en leeggeplunderd hebben

  Wat een flauwekul schrijf je daar! De wereld op zijn kop. Volgens geschiedvervalser Hans Jansen? Want het christendom is zelf vanaf het jaar 312 begonnen met een nieuw Romeins imperialistisch bewind omdat Constantijn de Grote zich tot het het Gristendeom bekeerde en daarmee de Rooms Katholieke Kerk stichtte.
  Elke ander geloof werd ketters verklaard en was reden om tal van gruwelijke agressieoorlogen en genocidepraktijken te beginnen tegen andersdenkenden, waaronder moslims die in de zevende eeuw opkwamen met een nieuwe leer, en die zich heel terecht verdedigden tegen de gristelijke gesel.
  http://www.geschiedenis24.nl/nieuws/2003/juli/Hoe-Rome-christelijk-werd.html

  Wat

Reacties zijn gesloten.