Raar inconsequent PVV-standpunt

In het verkiezingspamflet van de PVV staat bij IV.Immigratiestop / Integratie: “Afschaffen dubbele nationaliteit”. Tegelijk willen ze echter het Nederlanderschap afpakken bij criminelen. Zo gaan ze dat vandaag voorstellen m.b.t. Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. PVV-clown Fritsma verwoordt dit op de klassiek hysterische PVV-manier als volgt;

Deze slager van de jihad is het Nederlanderschap niet waard en het is de morele plicht van het kabinet om voor snelle denaturalisatie te zorgen. (telegraaf)

De vraag is; hoe gaat de PVV dat straks doen als ze hun zin krijgen en de dubbele nationaliteit wordt afgeschaft?

Stel de PVV had al eerder hun zin gekregen met betrekking tot de dubbele nationaliteit, dan had Mohammed B. alleen een Nederlands paspoort gehad, en dan had Fritsma er dus zelf eigenhandig voor gezorgd dat aan deze “morele plicht om voor snelle denaturalisatie te zorgen” niet kan worden voldaan. Met dank aan de PVV.

Snapt u het nog?