Wanneer gaat dit een gerechtelijke dwaling blijken? 2011, 2014, 2018?

http://waxinewerpernuvrij.petities.nl/

Erwin Lensink en de Gouden Koets

Waarom Erwin Lensink, de waxinewerper, vrij moet

http://waxinewerpernuvrij.petities.nl/

De spookadvocate van Erwin Lensink, waxinewerper

Erwin Lensink moet gewoon vrij

Het werpen met dingen

Tip voor Maxime Verhagen; eigen mensenrechten eerst

http://waxinewerpernuvrij.petities.nl/

Deze man zit toch niet voor niets al maanden in de isoleer te rotten

De waan der lakeien

Is Erwin Lensink ‘eigenlijk gestoord’?

Stel u doet iets doms

http://waxinewerpernuvrij.petities.nl/

Erwin Lensink en de rechtsstaat

Niet alleen Erwin Lensink wordt in de steek gelaten door Nederland

Bevrijdingsdag – laat de waxinewerper maar vrij dan

Zie je in de isoleer toch nog wat groen

http://waxinewerpernuvrij.petities.nl/

De gouden koets. Een racistisch vervoermiddel

Erwin Lensink, de waxinewerper

Laat hem vrij

Laat de waxinewerper vrij nu

http://waxinewerpernuvrij.petities.nl/

http://waxinewerpernuvrij.petities.nl/

Einde bericht.