Godwin en de geschiedvervalsing

Goed punt van Karel Kanits op FOK:

Opmerkelijk genoeg zijn er nogal wat van deze lieden –afgelopen week bleek dat maar weer met het foute vlagvertoon van de PVV-Tweede Kamerfractie- die plotseling erg veel blijken op te hebben met de roemruchte 80-jarige oorlog, waarin wij ons ware vaderlanders betoonden en onze vrijheid bevochten door ons te bevrijden van het juk van de Spanjaarden. Sterker nog; de rest van de bevolking wordt voorgehouden ons vooral te spiegelen aan dit deel van onze vaderlandse geschiedenis.
Op zijn minst kun je het selectief noemen dat de discussie meteen gesloten wordt verklaard als de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw ter sprake komen. Onder aanroeping van het argument dat “…dat toch een heel andere tijd was met heel andere verhoudingen..”, terwijl datzelfde argument toch ook minstens opgeld doet voor een periode die nog veel verder achter ons ligt.

FOK.nl / Columns / Godwin en de geschiedvervalsing / FOK!frontpage

2 gedachten over “Godwin en de geschiedvervalsing”

  1. “Op zijn minst kun je het selectief noemen dat de discussie meteen gesloten wordt verklaard als de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw ter sprake komen”

    Inderdaad PVV en rechts aanhang proberen het kritiek de mond te snoeren. Kijk hoe vaak ze de VOC tijd o.a. bij CDA steeds verheerlijken, maar o wee als je over de jaren dertig en viertig van vorige eeuw begint.

    Doelbewust zwijgen opleggen. Godwins werken bij mij niet, eveneens de achterlijkheid van degene die deze uitdrukking gebruiken.

Reacties zijn gesloten.