Echte en valse hervormers

Fouad Laroui, wetenschapper en schrijver, vind het vreemd dat Nederlandse overheden islamisten het hof blijven maken;

Veel moslims, in het bijzonder de seculiere moslims in Turkije, Indonesië of Marokko, hebben hun hervorming al een hele tijd geleden doorgemaakt, simpelweg door te accepteren dat hun landen werden bestuurd met behulp van het moderne recht, en niet door de sharia (de Koranwet). (meer)