Dus ik kan ongestraft zeggen dat ik het jodendom een achterlijke ideologie vind?

Het Openbaar Ministerie heeft vanmorgen de rechtbank in Amsterdam opnieuw gevraagd PVV-leider Geert Wilders vrij te spreken van het onderdeel groepsbelediging op de aanklacht.

Volgens de officieren van justitie Birgit van Roessel en Paul Velleman gaan de op de aanklacht opgevoerde uitlatingen van Wilders niet over moslims, maar over de islam.

Niet dat ik dat per se vind, maar ik zou het mogen kunnen zeggen volgens het OM. Toch?

Als meer mensen zich dat gaan realiseren, is de weg ook vrijgemaakt om de volgende groepering in Nederland lastig te gaan vallen. Want heb geen illusie, het jodendom met zijn volgers komt ook weer aan de beurt, na de islam en zijn volgers. Heb daar echt geen illusies over. De afkeer die nu alleen nog maar over de islam en zijn volgers wordt geventileerd, gaat vanzelf over naar het jodendom en zijn volgers.

Wat ik niet snap is dat het OM met droge ogen kan beweren dat Wilders de islam wegzet als een achterlijke ideologie, maar daarmee niets doet met de volgers. Dat begrijp ik niet. Als je iets over de islam zegt, dan zeg je ook iets over de volgers, dus de moslims.

27 gedachten over “Dus ik kan ongestraft zeggen dat ik het jodendom een achterlijke ideologie vind?”

 1. Maar natuurlijk.

  Echter:
  “Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun godsdienst…” etc. etc.

  zegt artikel 137d.

  Dat mag dus niet. Maar het OM zegt steeds bij alles wat Wilders over moslims heeft gezegd dat dat mag omdat het vanwege hun geloof een aanval op de islam is, niet op moslims zelf.

  Op die manier is discriminatie vanwege godsdienst dus niet mogelijk volgens het OM, want dan is iedere poging tot discriminatie van iemand vanwege zijn godsdienst kritiek op de godsdienst en geen discriminatie van de gelovige zelf.

 2. En je mag dus ook alles zeggen over homoseksualiteit zolang het niet over homo’s zelf gaat. En “het zwarte ras is minder intelligent” kan ook, het gaat immers over het “ras” en niet over de mensen. En de PVV-achterban moet niet zeuren als Wilders’ gedachtegoed fascistisch wordt genoemd want het gaat helemaal niet over hen.

 3. @2

  En de PVV-achterban moet niet zeuren als Wilders’ gedachtegoed fascistisch wordt genoemd want het gaat helemaal niet over hen.

  Ja gek evengoed hè, dat ze dat zelf niet inzien. :mrgreen:

 4. Ik vind het goed dat je alles over een godsdienst mag zeggen. Anders kan namelijk iedereen met willekeurig welke rare godsdienst mij de mond snoeren.
  Maar het OM doet het omgekeerde; die beweren dat alles wat je over aanhangers van een godsdienst zegt als kritiek op de godsdienst en niet als beweringen over de aanhangers ervan opgevat moeten worden.

 5. Uiteraard, het is een woordspelletje. Maar ‘juridisch gezien’ luistert het allemaal heel nauw: de topman van het OM zei destijds dat de zaak geseponeerd was omdat aan art. 137 c & d de woorden ‘onmiddellijk of middellijk’ nog niet zijn toegevoegd. Ik begrijp ook niet waarom religie uberhaupt tot de spil van deze rechtszaak is verheven: in de zaak Feret werd er met geen woord over gerept. Het is een hele domme valkuil.

 6. Omdat het OM echt niet bestaat uit idioten en ze heel goed weten dat een religie of ideologie onmogelijk los te zien is van haar aanhangers, vraag ik me echt af wat hierachter zit.

 7. Wilders gaan dus ook oproepen tot genocide en binnen de grenzen van de wet blijven: “de islam moet volledig uitgeroeid worden”.

 8. De benadeelde partijen veegden in hun pleidooi aardig de vloer aan met deze kletskoek. Voorzover de rechter het niet had gecensureerd.

 9. Niet om te jijbakken: `k Heb niks tegen PVV-electoraat, maar de Leer die het aanhangt, op voorspraak van de lillende Hogepriester Wilders, waarvoor het hysterisch bukt, is een sexuele perversiteit, geworteld in de aanbidding van Beëlzebub, meervoudig bevrucht door de Prins der Duisternis.
  `Ya, ya! Yogh Sothot! Heil aan de Geit met met de duizend Koppen’, zo scandeert de spasmodische massa van zijn begeesterde flagellanten per falset- en kopstem in koor, met aanzwellende kroppen, citerend uit de Necronomicon, zich in een putluchtwalm samensmeltend tot een schunnige anomalie. 🙁

  Nou maar eens zien of dit mag anders verwijder het maar.

 10. Stel: Geert Wilders heeft de pest aan Turken en ook aan Marokkanen. Maar dat mag hij niet zeggen, want dan zet hij aan tot haat tegen Turken en/of Marokkanen. Dan bedenkt-ie: Turken geloven in de Islam. Marokkanen geloven ook in de Islam. Kan ik Turken en Marokkanen dan aan gaan vallen omdat ze mohammedaan zijn? Nee, zegt de wetgever: dan beledig je mensen vanwege hun godsdienst. O, maar dan noem ik de Islam geen godsdienst, maar een verwerpelijke ideologie. En dan heb ik geen hekel aan Turken en Marokkanen omdat ze mohammedaan zijn, maar omdat ze een verderfelijke ideologie aanhangen. Ja hoor, dat mag.

 11. En dus geldt het omgekeerde ook: ik heb een hekel aan vrouwen en omdat mijn ideologie zegt dat vrouwen minderwaardig zijn, mag ik vrouwen weren en doet de rechter daar niks tegen…wacht die zitten inderdaad nu ook ongestraft in de regering.

 12. Als Wilders hetzelfde zou roepen over het Joodse geloof dan was hij nu blut en veroordeeld geweest. Uitdaging voor Geert om het dragen van een keppeltje ook onder de kopvoddentax te laten vallen….

  wel grappig om te zien dat het OM in de ogen van de telegrof reaguurders opeens rechts zijn geworden en de rechters links….kan morgen weer anders zijn, indeling links/ rechts pvv stijl is namelijk heel duidelijk: pro PVV is rechts, rest is links….zouden we eigenlijk in de meerderheid moeten zijn!

 13. Vandaag zet het OM voor de tweede keer zijn visie op de zaak uiteen. Aanstaande maandag houdt advocaat Moszkowicz zijn pleidooi. Eens kijken of die zo slim is om met zo’n pleidooi te komen als deze van Slavoj Žižek: ‘Hou vast aan het universele, het biedt de mogelijkheid onszelf te overwinnen.’ Maar dat denk ik eerlijk gezegd helemaal niet. Zie: http://tinyurl.com/3ops7eh

 14. Prachtige eis van het OM dit en ik hoop dat ie gehonoreerd wordt. Dan kan ik nu eindelijk reli’s ongestraft wegzetten als de achterlijke idioten die het zijn als ze weer eens homo’s vergelijken met dieven of ze van het hoogste gebouw willen sodemieteren. Om nog maar te zwijgen van een premier van alle Nederlanders die het voor elkaar kreeg te beweren dat je zonder geloof niet kunt functioneren..
  Deze grove beledigingen en opruiende opmerkingen bleven ongestraft vanwege de vrijheid van godsdienst.. Blij te lezen dat nu iedereen die zich niet achter een heilig boekje kan verschuilen eindelijk het recht heeft ongestraft dit soort hufters van repliek te dienen.

 15. “Dus ik kan ongestraft zeggen dat ik het jodendom een achterlijke ideologie vind”

  Inderdaad, op die manier begrijp ik ook de standpunt van de OM.

 16. Nader gekeken lijkt me dat de standpunt van de OM zou toelaten dat men zou kunnen zeggen bijvoorbeeld:

  “De streng christelijke leer is een bekende soort geaccepteerde achterlijkheid”

  Er zijn nog een heleboel voorbeelden te bedenken aan de hand van die stelling voor vrijspraak van Wilders en bijhorende standpunt OM. Hierbij vind ik uiterst ingenieus van Wilders en zijn advocaat dat ze hebben het islam als onderwerp voor hun campagne gekozen en niet het jodendom. Als islam in de uitspraken van Wilders door jodendom vervangen was, had het nooit gelukt om zover te komen. De OM zou nooit die standpunt durven innemen.

 17. En zo begint de rechtszaak tegen Wilders op een jarenlange soap te lijken, waar geen eind aankomt met het enen hilarische tafereel na het andere. Ik vraag mij af waar de aanklagers de wijsheid vandaan hebben gehaald om Wilders aan te klagen met zo’n zeer bevooroordeelde OM.
  Intussen roeren de aanhangers van de PVV zich en gedragen zich als de grootste pestkop van het schoolplein die elke keer zich beklaagt hoe vervelend die andere kindjes zijn. Welke vrijheid van meningsuiting willen de PVV-ers hebben? Ik weet dat de PVV een groot bewonderaar van de
  “American way” en daar hoort ook het ongelimiteerd zeggen wat je wilt. Uitspraken zoals (en nog erger) : “Just tranquilize that niggers. You have to treat them like the baboons they are. You don’t see any wildlife researchers trying to tackle a wild gorilla.” kunnen ongestraft in het openbaar worden gezegd.

 18. Ik vind inderdaad dat het Jodendom, de Islam en elke andere Godsdienst een “achterlijke ideologie” noemen gewoon moet mogen. Ik vind het wel onbeschoft.

  Joden, Moslims en andere groepen van allerlei dingen beschuldigen vind ik een ander verhaal. Zonder bewijs is dat minimaal smaad en vaak ook gewoon laster.

  Het gaat de PVV niet om Godsdienst kritiek. Wilders heeft geen echte inhoudelijke kritiek op de Islam. Alle pijnpunten die bepaalde interpretaties van de Islam hebben, vind je ook bij de SGP en andere extremere Christelijke en Joodse groepen.

  Persoonlijk maak ik me veel meer zorgen of ik nog mag zeggen dat de PVV een achterlijke politieke beweging is en het koningshuis nou echt eens diens voorrechten dient te verliezen.

 19. Janmaat werd veroordeeld omdat hij zei; “De multiculturele samenleving is mislukt”.

 20. Beste Mensen, graag met de voetjes op de vloer blijven. Ook al is deze eis (mits gehonoreerd) een vrijbrief om elke religie in Nederland af te zeiken, dan is de vraag of we dit moeten willen en/of doen. Veel belangrijker is dat wij de PVV strak ongestraft voor rascistisch mogen uitmaken en het partij programma “Mein Kampf” mogen noemen. En als de Goeroe uit Genooi ons hiervoor voor de rechter wil slepen moet ie dat vooral doen . . . hij heeft immers zelf het precedent voor vrijspraak geschapen. Komt er toch nog iets gunstigs uit deze poppenkast.

 21. @Jan: nee, het gaat nog verder: ik mag zeggen dat mijn buurt vervuilt door de toestroom van PVV-stemmers, ik mag het hebben over PVV-volk ‘dat zich hier voortplant’, ik mag zeggen dat de samenleving bedreigd wordt door mensen die op PVV stemmen, en dat mag ik allemaal omdat dat slechts kritiek is op het PVV-gedachtengoed, niet op de PVV-stemmende mensen zelf, volgens het OM.

 22. Maar het gaat er uiteindelijk om wat de rechter vindt, niet wat het OM vindt. Dus wie weet…

 23. Dus alles wat een ideologie of een geloof is mag alleen niet afgezeken worden op basis van wat individuele overtuigden of gelovigen zeggen en doen tegen individuele overtuigden of gelovigen. Is er na 60 jaar kouweoorlog en strijd tegen het gezagsgetrouwe rechse gedachtengoed toch een lichtpuntje in de tunnel waar te nemen. Na de ontelbaren die in naam van de vrijheid zijn afgeslacht of terug in het stenentijdperk zijn gebombardeerd en geboycot. Recentelijk nog Irak met gelogen motiven en Nederlandse politieke steun. En hier in Nederland blijven we schijnheilig als fijngemalen poppestront alles door de vingers zien als het maar de onder en middenklasse bevolking misleidt of onder de duim houdt. Mag het als het maar dom fulmineert over en tegen minderheden zeggen wat het wil. Het staatsrecht van het OM timmert het dan in een elitair lijstje. Dus wat is er nieuw na deze eis van het OM? Niets! Het zal mij dus benieuwen of de rechtbank een het recht beschermende uitspraak zal doen. 😈

 24. Laurent Schreef:

  het gaat nog verder: ik mag zeggen dat mijn buurt vervuilt door de toestroom van PVV-stemmers, ik mag het hebben over PVV-volk ‘dat zich hier voortplant’, ik mag zeggen dat de samenleving bedreigd wordt door mensen die op PVV stemmen, en dat mag ik allemaal omdat dat slechts kritiek is op het PVV-gedachtengoed, niet op de PVV-stemmende mensen zelf, volgens het OM.

  Nou, heb ik nu echt het gevoel dat mijn buurt de laatste tijden wat ongezonder is geworden en ik ga meteen kijken of het niet allemaal komt door “PVV-volk ‘dat zich hier voortplant’. Jahoor!

 25. John Schreef:

  En je mag dus ook alles zeggen over homoseksualiteit zolang het niet over homo’s zelf gaat.

  Als je in uitspraken van Wilders c.s. “moslims” of “niet-westerse allochtonen” (etcetera) door “homoseksuelen” vervangt… 😐

  “Ik ontzeg niemand een gezinsleven. Ook homoseksuelen niet. Ze mogen trouwen, ze mogen samenwonen. Alleen niet in Nederland.”

  “Ministers en staatssecretarissen mogen niet homoseksueel zijn.”

  “Stuur homoseksuelen die problemen veroorzaken het land uit, met familie en al.”

  “Als je begint te denken over homo-emancipatie of de Gay Pride, dan is er maar één oplossing: dan sturen we je dezelfde dag nog weg, dan kun je je koffers pakken en we zullen je je nationaliteit ontnemen.”

  “De omgang met homoseksuelen in ons land moet minder vrijblijvend worden.”

  “Mocht het ooit tot anti-homorellen komen, dan hoeft daarvan niet bij voorbaat een negatieve werking uit te gaan.”

  “In noodgevallen moet de politie met scherp schieten op jonge homoseksuelen.”

  Ik denk dat ik maar vast wat vlaggetjes van diverse landen ga kopen voor wanneer ze ons komen binnenvallen om dit verschrikkelijke regime ten val te brengen. 😛

 26. VOLGENS MIJ (MAAR IK BEN MAAR EEN EENVOUDIGE BOERENLUL)
  hebben Bram en het OM een zeer grove fout gemaakt;
  Die rechter, the man in the middle, met die enge bril, maar toch de schijn van aardig- en welwillendheid veinzend, heeft behalve de eis van het OM/OA en Bram en de auteur van Het Blonde Boekje, nog heel veel meer gehoord gedurende de terechtzitting, en dit laatste zal doorslaggevend zijn voor de veroordeling van Geert. Geert van de Hoger Raad wil n.l. aan de hand van een rechtspolitieke beslissing de eerstgenoemde Geert definitief uitschakelen. De eerste met zijn nazidom zit namelijk de tweede met zijn rechtsstatelijkheidfascisme in de weg.
  Het is een strijd tusen 2 perverse pseudoplastische en ideoplastische machtssystemen……………………..
  hans willems,
  Beëdigd onafhankelijk misdaadverslaggever;
  initiatiefnemer, oprichter en autoriteit van de ANBI
  Wetenschappelijk Instituut voor Rechtsfenomenen;
  r e c h t s s t a t e l i j k h e i d s f a s c i s t e n jager.
  en rechtspolitiek dissident.
  http://www.geblokkeerd.door.republikein.ErnstHirschStallin.com
  rshf.jager@yahoo.com

Reacties zijn gesloten.