4 gedachten over “Spoeddebat over beperking immigratie”

 1. Vorig jaar april publiceerden twintig groepen ambtenaren ieder een rapport over een beleidsterrein van de landelijke overheid, met als doel de bezuinigingen te vinden op die terreinen. Die rapporten met die voorstellen waren toen een tijdlang te downloaden vanaf de webpagina van het ministerie van Financiën. Weet niet of ze er nu nog staan.

  Het rapport over immigratie en integratie beschreef hoe er vrijwel niets meer te verzinnen was op het punt van de beperking van migratie, aangezien de Europese regels, die boven de Nederlandse wetgeving staan, alles blokkeerden. Het enige waar er nog iets mogelijk was, waren de verscherpingen van die regelingen die niet via wetgeving aangepast hoefden te worden, zoals inburgeren in het buitenland of in Nederland.
  Tevens schreven de ambtenaren dat het wat hun betreft ook niet mogelijk was de Europese regels te amenderen of te wijzigen. Dat duurt namelijk gemiddeld enkele jaren, en dan moet er in de Europese Commissie, de Raden van Ministers en in het EU-parlement ook nog animo voor zijn. Zeker na de ratificatie van het Verdrag van Lissabon is de stem van het EU-parlement veel zwaarder geworden.
  Die animo voor een zwaarder migratiewetgeving bestaat helemaal niet, en al helemaal niet voor gezinsmigratie, al vijftien jaar de specifiek Nederlandse zondebok van alles wat er mis is. Als het te veel regent, schuld van de gezinsmigratie. Als het te droog is, schuld van de gezinsmigratie.
  Andere landen hebben helemaal geen ideologisch probleem met de gezinsmigratie, en zijn ook helemaal niet van plan om daarmee te beginnen.
  Met andere woorden, concludeerden die ambtenaren: laat maar…

 2. #1: Helder verhaal. Maar ik snap niet dat Wilders c.s. dit niet begrijpen, en als ze het wel begrijpen waarom ze deze onhaalbare eisen in het gedoogakkoord hebben gezet. Het zou wel verklaren dat de coalitie en de haar gedoogpartner geen zin hebben in het debat. Het zou er immers toe leiden dat ze alle drie door de mand zouden vallen.

 3. @Jan uit Helmond: het gaat om twee dingen. Ten eerste de algehele politieke houding van praktisch alle politieke partijen in Nederland over het onderwerp migratie, vooral asiel en huwelijksmigratie. Die houding is heel restrictief, en dat is al jaren zo. Dat heeft met allerlei dingen te maken, maar onder andere met een gebrek aan kritisch vermogen van politici en media om daadwerkelijk te kijken naar de feiten, de cijfers en de daadwerkelijke migranten om wie het gaat. Er heerst een angst voor migranten hier, er is een angst geschapen om overspoeld te worden door vloedgolven van met name analfabete moslima’s, die als je naar de koele cijfers kijkt, op niets gebaseerd blijkt te zijn. Maar dit is een soort nationaal vertoog – alle sociale problemen zijn de schuld van huwelijksmigratie – dat heel moeilijk te doorbreken is. Vandyke, op het voormalige Volkskrantblog, heeft hier veel over geschreven. Ook hier op Krapuul.

  Ten tweede is er zoiets als collectief wishfull thinking, en collectief toch proberen de moed erin te houden ten opzichte van je electoraat. Je gaat niet tegen je kiezers zeggen dat je geen deuk in een pakje boter kunt slaan, in Europees verband, en dat niemand in Brussel geïnteresseerd is in je anti-migratie agenda. In zuidelijke landen wordt het hele idee dat je niet met je eigen partner in je eigen land kunt wonen, absurd gevonden.
  En de afkeer voor Nederland is de afgelopen tijd alleen maar erger geworden. Vergeet niet dat een land als Roemenië meer parlementsleden heeft dan Nederland, want het heeft meer inwoners. Denk je dat die Roemen enige sympathie voelen voor het land van Wilders? De Polen, de Bulgaren, de Grieken, de Portugezen? Denk je dat de Grieken met Nederland mee gaan stemmen om de heer G. Wilders een plezier te doen? Dacht het niet.

  Het gedoogakkoord is een lege huls.

 4. Het gedoogakkoord is dus symboolpolitiek en een achterbaks excuus om er maar voor te zorgen dat er zo min mogelijk links geluid in een regering terecht komt. Ik noem dit geen democratie meer, maar kleptocratie.

Reacties zijn gesloten.