Actie: Doe uw verhaal bij de coalitiepartijen!

Oproep op www.pgb.nl:

Wij zijn zo onder de indruk van de verhalen die u ons vertelt aan de ledenlijn dat wij vinden dat de coalitiepartijen, VVD, CDA en PVV die ook moeten horen. Pas dan zullen zij beseffen dat ze het pgb niet moeten afbreken.
 
Heeft u een pgb en géén verblijfsindicatie (op uw indicatiebesluit kunt u lezen of u een indicatie hebt voor een zorgzwaartepakket of niet) bel dan met de fracties en vertel wat het voor u betekent als u straks geen pgb meer heeft.
 

Telefoonnummers

 

  • CDA: 070 – 318 25 10
  • VVD: 070 – 318 30 35
  • PVV: 070 – 318 28 67