Kleine oepsie voor Bleker

Bleker heeft een prachtig alternatief plan bedacht om de ontpoldering van de Hedwigepolder te voorkomen (dit had hij nodig om CDA “dissident” Ad Koppejan om te kopen of zoiets) maar dit geweldige initiatief blijkt dus in strijd met tig internationale verdragen en eerder gemaakte afspraken:

Vogelbescherming begint vandaag een proces tegen de staat omdat die weigert de Hedwigepolder onder water te zetten. Volgens hoogleraar Jonathan Verschuuren kan de ontpoldering helemaal niet worden tegengehouden, en ontbreekt het slechts aan politieke moed.
De alternatieven van het kabinet voor de ontpoldering van de Hedwigepolder zullen juridisch gezien onherroepelijk schipbreuk lijden. In een procedure bij het Internationaal Gerechtshof of het Permanente Hof van Arbitrage zal het kabinetsbesluit zeker niet standhouden.
Ook in de zaak die vandaag door Vogelbescherming is aangespannen bij de Nederlandse rechter staat het kabinet zwak, omdat internationale verdragen die door Nederland zijn geratificeerd volgens onze Grondwet een volwaardig onderdeel zijn van het Nederlandse recht en dus door Nederlandse rechters zullen worden toegepast. (Trouw)

Het goede nieuws is dat binnenkort Ad Koppejan ook ontdekt dat hij een beetje in de maling is genomen en dus zonder scrupules de gansche brievenbuspistuigbende door de plee kan spoelen.

En daarmee bedoel ik dus zonder “emergo”.

Ad, “dissidentje” van me, we rekenen op je kerel.

4 gedachten over “Kleine oepsie voor Bleker”

  1. Een CDA dissident is als die ene Skinhead die “sorry ” zegt tegen de bloedend in de goot liggende Allochtoon, Homo of Neger nadat hij het slachtoffer samen met zijn vrienden in elkaar heeft getrapt …

  2. het kan Ad zijn toekomstige baantje kosten als hij nu dwarsligt, dan wordt die nooit geen burgemeester van het prachtige dorpje Veere o.i.d….en zo principieel is die nu ook weer niet…hij lijkt wel een PVV-er, hard blaffen maar niet bijten

  3. Koppejan heeft toch zijn zin nu de Hedwigepolder niet onder water wordt gezet? De gemiddelde Zeeuwse notabelen en CDA-stemmende boeren gaat het wrsl. om het behoud van die landbouwgrond, niet om de natuur een stukje verderop.

Reacties zijn gesloten.