Minister gunt Wilders pleziertje niet

Natuurlijk mag een brief van 29 kantjes een keurige respons heten, maar de inleidende tekst geeft een andere boodschap, verwoord in de centrale zin: ‘Wij evalueren geen burgers, maar wel beleid.’ Met andere woorden: ons antwoord is zo netjes dat u geen antwoord krijgt. (meer)

Eigenlijk heeft Wilders dus gewoon antwoord gehad. Klaar.