Waarom we hier niet bijhouden hoeveel iemand kost.

Wordt nog even uitgelegd in Trouw:

De ministers beroepen zich op de rechtsbeginselen van de democratische rechtsstaat, zoals onder meer vastgelegd in het gelijkheidsprincipe in artikel 1 van de Grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. (meer)