Ongemakkelijke vragen voor de PVV

Ongemakkelijke shit voor onze Freedom Fighter Hurt Wilders:

Met alle verschillen die er ook zijn, kan dus niet worden ontkend dat de PVV-leider de kern van Breiviks wereldbeeld deelt. Zoals gezegd, hij niet alleen, maar Wilders is in Nederland de meest zichtbare representant van de anti-islamactivisten. En iemand die zijn ideologie met veel energie internationaal aan de man brengt.

Het grootste verschil – het kan niet genoeg benadrukt worden – is natuurlijk dat Wilders geweld veroordeelt. Maar ook hier wringt het, want tegelijk spuit hij felle oorlogsretoriek.

De PVV-leider strooit met verwijzingen naar de slag tegen de Moren bij Poitiers, naar die tegen de Turken bij Wenen én naar de Tweede Wereldoorlog. ‘Bevrijding’ van de islam is het doel, en wie niet meevecht een laffe ‘Chamberlain’. ‘Als je niet wilt dat je zelf wordt opgegeten, zal je toch de ander moeten opeten.’ (2008, in NRC).

Ongemakkelijke vragen voor de PVV – DePers.nl

1 gedachte over “Ongemakkelijke vragen voor de PVV”

 1. Best eeen aardig artikel, maar toch weer…

  Daarom zijn ongemakkelijke vragen terecht. Zoals het niet meer dan logisch is dat de dierenrechtenbeweging kritisch bevraagd werd na de moord op Pim Fortuyn. Zoals de islam vanzelfsprekend ter discussie staat door de jihadistische aanslagen.

  Waarom wordt het Christendom/Jodendom hier niet genoemd?
  Het Christendomd dat vele, vele malen meer doden op haar geweten heeft dan welk geloof of ideologie dan ook.
  Top op de dag van vandaag is elke dode die vanuit de VS is georganiseerd met toestemming van God, maar vaak niet met toestemming van de VN.
  Nee, inderdaad je hoeft niet het Christendom/Bijbel ter verantwoording te roepen, net zoals je de Islam/Koran of dierenrechtenbeweging “kritisch” niet hoeft te bevragen.
  Het zijn nog steeds mensen zelf die verantwoordelijk zijn.
  Als je van de drie hierboven genoemde de maat neemt is het Christendom/Jodendom de meest foute.
  Dat wil zegen dat als mensen letterlijk naar de Bijbel leven, dat ze dan geheid strafbaar zullen zijn.
  Bij de Koran/Islam praktisch nooit.
  Het komt puur op de interpretatie aan wat mensen er van bakken. Uiteraard zullen er maar heel weinigen zijn die nog de Bijbel letterlijk nemen en daar naar handelen.
  Mijzelf is het eens overkomen dat ik samen met m’n toenmalige geliefde bijna om zeep werd gebracht door haar pa, die volgens hem geheel volgens de Bijbel handelde. Het aardige is dat de leden van de “sekte” (Jehova-getuigen) “pa” er hebben op gewezen dat wat hij deed niet kon. Ze hebben toen gewezen op verschillende passages in de Bijbel waar hij óók rekening mee had moeten houden.
  Bij de Wilders-getuigen gaat het ongeveer als volgt:
  Zij geloven dat de Islam/Koran altijd letterlijk genomen moet worden door degenen met hun verderfelijke ideologie . (als bekend hebben moslims geen geloof, maar een “ideologie”) En volgens hen staat daar in dat moslims de godganse dag mogen moorden als ze niet-gelovigen of ongelovigen op hun pad tegenkomen.
  Volgens de volgelingen van Wilders althans. Zelf denken de moslims er heel anders over omdat dat immers nergens in de Koran staat.
  Hans Jansen is er echter achter gekomen dat overal waar moslims strijdig handelen met de opvatting van Jansen en Wilders ze gebruik maken van de “takiyya” waarin volgens Jansen moslims toegestaan en zelfs verplicht worden te liegen. En dus vloeit daaruit voort dat moslims altijd fout zijn, ook als ze dus handelen zoals Wilders en Jansen beweren dat ze doen, wat echter wel degelijk tegen de Islam indruist. (Maar waar je aan kan zien dat moslims zelfs hun eigen geloof verraden. Da’s logisch toch? )

  Praktisch altijd wordt de Palestijnse Hamas betiteld als een “Islamitische terroristische organisatie”.
  De organisatie is dus dubbel fout, want én islamitisch én terroristisch.
  Handelt Hamas “islamitisch”? Jazeker. Ze mogen volgens de Koran doen wat ze doen. Degenen die hen van hun land beroven mogen ze aanvallen en zelfs doden. Dus de aanslagen die door of met steun van Hamas werden gepleegd waren geheel volgens het geloof uitgevoerd.
  Terroristisch? Ik heb niet het idee dat toen in Nederland aanslagen tegen de bezetter werden gepleegd dat de daders zich er op beriepen dit volgens de Islam te mogen doen, maar dat ze dat anders natuurlijk nooit zouden doen.
  Wilders weet heel goed dat de voorwaarde om te mogen doden, alleen dán kan als je zelf wordt aangevallen. Hij heeft dat die voorwaarde namelijk heel bewust weggehaald toen hij in z’n Fitna-film de Koran citeerde. Wat overbleef was dat volgens hem moslims gewoon mochten doden als ze er zin in hadden.
  In Israël heb je praktisch geen Christendom (2% maar) maar het Jodendom is wel degelijk het dominante geloof en in zeker opzicht zou je Israël bijna een theocratie kunnen noemen. De Davidster staat niet voor niets in de vlag.
  Handelt Israël volgens de Bijbel/Jodendom als ze de Palestijnen van hun land verdrijven?
  Voor de volle 100%. In de Bijbel staat namelijk dat als je uitverkorene bent van God dat je (in tegenstelling wat de moslims dus níet mogen doen en niet alleen omdat ze niet uitverkoren zijn, maar ook volgens de Koran) iedereen het land mag inpikken en de bevolking desnoods, maar niet al te snel, mag uitroeien. Je mag er zelfs geen vrede mee sluiten.
  Ook Israël houdt zich dus keurig aan wat de Bijbel/het geloof hen voorhoudt ze doen er zelfs alles aan om geen vrede met de Palestijnen te hoeven sluiten.
  Ook de Christenen, sinds ze dankzij Jezus ook allemaal uitverkoren zijn, houden zich keurig aan wat in de Bijbel staat.

  Als je dan toch het geloof ter discussie wil stellen, welk geloof dient zich dan meer te verantwoorden?

Reacties zijn gesloten.