Tijd dat populisten de waarheid gaan spreken

De mensen met wie Breivik zijn verwrongen wereldbeeld deelt, moeten we aanspreken. Leugens verspreiden is niet onschuldig.

Breivik haalt Geert Wilders aan die beweerde dat Marokkanen Nederland zouden koloniseren en niet kwamen om te integreren, maar om Nederlanders te onderwerpen.

De theorieën over het gevaar van het ‘cultureel marxisme’ komt men zo ook tegen bij PVV-ideoloog Martin Bosma. Het gaat om een verwrongen beeld van de werkelijkheid, dat niets met de maatschappelijke realiteit te maken heeft.

Het verspreiden van leugens, het creëren van schrikbeelden die onwaar zijn, is niet zo onschuldig.

Dat geldt voor de Nederlandse populisten die het nieuwrechtse gedachtegoed uitdragen. Het speelkwartier is voorbij. Het is tijd voor de waarheid.

Jan Dirk Snel op Trouw.nl