Geheim extreemrechts spionagenetwerk in Denemarken

Willen Denemarken “zuiveren”;

Een geheim spionnagenetwerk bestaande uit honderden leden opereert onder de naam ORG om Denemarken te “reinigen” van immigranten, meldt Politiken. Het Deense dagblad, dat toegang heeft weten te krijgen tot het besloten internetforum van ORG, meldt dat de organisatie al twintig jaar bestaat. Het netwerk bespioneert linkse politieke partijen en geeft informatie vrij over linkse personen waar ultrarechtse groepen zoals bijvoorbeeld Den danske forening, het op gemunt zouden hebben . De organisatie wil ook afrekenen met “landverraders” die buitenlanders steunen. (presseurop)

8 gedachten over “Geheim extreemrechts spionagenetwerk in Denemarken”

 1. De PVV heeft zelf ook dossiers over een hele hoop mensen en voorzover ik weet hebben ze een aantal fanatieke copy-paste vrijwilligers die braaf bijhouden wie er allemaal nare dingen over hun Blonde Lijder op internet hebben gezegd. (“Voor zover ik weet” = ik weet dat ze dit deden, maar twee hiervan schijnen inmiddels een leven te hebben gevonden.)
  *zwaait naar de copy-pasters… ja, jullie hebben het weer druk met ons* 😆

 2. Typisch een kippendrift van rechts, eliminatielijsten opstellen van critci. Met steun & bijval van Rijksinlichtingendiensten ook nog, zie Gladio. Zo bezien is niet-rechts denkend NL bv. altijd kansloos,
  tenzij men maatregelen neemt om zich collectief te weren tegen het bruine gevaar.

 3. voor een ieder met een klein beetje vertrouwen en respect voor de medemens heeft een baan bij de AIVD de aantrekkingskracht van een Dixi op een drukke bouwplaats

  geen wonder dat de Henken in regenjas van de AIVD ons proberen te overtuigen dat er geen gevaar van hen ehhhh extreem rechts uitgaat

  https://www.aivd.nl/actueel/@2026/aivd-rapport/

  welke groepen proberen volgens de AIVD xenofoob en nationalistisch gedachtegoed op democratische wijze door de strot te duwen? Voorpost en de NVB

  hallo AIVD? ooit van de PVV gehoord? anderhalf miljoen stemmers? kleine achterban? earth to AIVD! earth to AIVD!

  nog een interessant citaat:

  “Er is tot op heden geen sprake van een
  ontwikkeling naar terrorisme vanuit een
  extreemrechtse of rechts-extremistische
  inspiratie of motivatie. Dit betekent niet dat
  kan worden uitgesloten dat eenlingen
  vanuit een extreemrechtse of rechts-extremistische
  inspiratie of motief geweld
  kunnen gebruiken. Onder rechts-extremisten
  bestaat een fascinatie voor
  wapens en worden sommige vormen van
  geweld verheerlijkt. Er zijn echter geen
  aanwijzingen dat wapens worden verzameld
  om deze te gebruiken bij geweldsdaden of
  bij het pogen gestelde doelen te realiseren.
  De situatie zoals die voor rechts-extremisme
  in Nederland is geschetst, is in grote lijnen
  ook van toepassing op de direct omringende
  landen.”

  het zijn altijd die eenlingen die gevaarlijk zijn, er zit nooit een organisatie achter

  moslims echter opereren nooit als eenling maar altijd als een grote jihadistische groep…

  volgende citaat:

  “Voor extreemrechts geldt dat de wervingskracht
  in de loop der jaren is afgenomen
  doordat sommige van hun standpunten op
  de landelijke politieke agenda zijn gekomen.
  Zo zijn in het integratie- en islamdebat,
  zoals dat na de aanslagen van 11 september
  2001 begon, veel van de standpunten van
  extreemrechts aan de orde gesteld en
  bespreekbaar geworden. Voorbeeld hiervan
  is het veronderstelde failliet van de
  multiculturele samenleving. Deze ontwikkeling
  heeft er mede toe geleid dat van de
  destijds bestaande extreemrechtse groeperingen
  en bewegingen niet veel over is.”

  inderdaad, het gedachtegoed van enkele verdwaalde rechterarmstrekkers is nu naadloos geïntergreerd in de verkiezingsprogramma’s van “normale” partijen
  dit doet evenwel aan de inhoud en het gevaar van dergelijke ideeën niet af, een stap die de AIVD kennelijk niet kan of wil maken

  vervolgens worden we nog even in slaap gesust:

  “De dreiging van extreemrechts en rechts-extremisme
  tegen de democratische
  rechtsorde wordt door de beeldvorming
  vaak groter verondersteld dan deze op basis
  van onderzoek van de AIVD blijkt te zijn.
  Hoewel de dreiging tegen de democratische
  rechtsorde gering is, blijft het van belang
  om de aard, ernst en omvang ervan te
  onderzoeken en te duiden. Deze publicatie
  is een van de middelen die de AIVD inzet om
  samenleving, politiek en bestuur te
  informeren, mobiliseren en ondersteunen
  bij het bepalen van een respons op de
  dreiging die recht doet aan de aard ervan.”

 4. kaaskop Schreef:

  “De dreiging van extreemrechts en rechts-extremisme tegen de democratische rechtsorde wordt door de beeldvorming vaak groter verondersteld dan deze op basis van onderzoek van de AIVD blijkt te zijn.

  Dit zinnetje zegt eigenlijk alles al. Rechts deugt in hun optiek, alles wat anders denkt niet.
  En èlk tegengas dat bùiten de `officiële’, dus `erkende’, linkerzijde-oppositie valt, wordt door de de AIVD, voorheen BVD, traditioneel gezien als ultralinks dus staatsgevaarlijk. Ze werken er nóg met dreigingsanalysemodellen uit de Koude oorlog, zo weet ik van insiders. Zie: http://www.burojansen.nl/

 5. nog een knap staaltje bagatelliseren:

  “Als er sprake is van anti-democratische
  doelen die rechts-extremisten voor
  ogen hebben, blijkt het vooral te gaan om
  met de mond beleden ideaalbeelden.
  Slechts weinigen voegen de ondemocratische
  daad bij het woord.”

Reacties zijn gesloten.