Daadkracht in Den Haag

Thomas von der Dunk beschrijft op treffende wijze de door de gezamenlijke oppositie geuite schreeuw om daadkracht tijdens de bespreking van de miljoenennota. Hij heeft een punt, maar mij trof de volgende passage;

De eerste prijs voor de meest ridicule eis gaat, als gebrui­kelijk, zodoende weer naar Grote Geert: ‘laat de burger met rust’. Als hij echt denkt dat je in deze crisistijd ‘daadkrachtig’ kan optreden zonder dat de burger dat merkt, is hij niet goed snik.

Maar die onontkoombare conclusie hadden wij reeds eerder getrokken.(meer)