De PVV en de pesters

Han van der Horst op Joop.nl

Dit wordt een waarderend stuk over een parlementariër van de PVV. Ik hoef er niet eens iets voor te overwinnen. Dezer dagen heeft Harm Beertema scherpe vragen gesteld aan minister Bijleveld over de veertienjarige Ricky van Bommel die volgens zijn ouders is doodgepest door medeleerlingen van zijn school, het Hondsrug College in Emmen.

In de Telegraaf zegt het kamerlid: “Op school moeten leerlingen veilig zijn. Dat is de verantwoordelijkheid van de leiding. Ik wil dat deze zaak tot de bodem wordt uitgezocht en de daders hard worden aangepakt.”

Beertema heeft het goed gezien. Pesten is niet het probleem van het slachoffer maar van de kwelgeesten en de schoolleiding. Directeuren en docenten die wegkijken bij pestgedrag, horen in het onderwijs niet thuis. En pesters dienen hun gedrag te staken.

Vaak ben ik het met Han eens, ook wat betreft zijn maatregelen tegen pesters ben ik het helemaal met hem eens.
Waar hij hier voor mij scheef gaat is dat hij de nationale pestpartij hier een compliment geeft over het stoppen van pesten. Ja, welke partij weet verder alles over pesten, dan de PVV?
Zij pesten al jarenlang hele bevolkingsgroepen en wanneer wordt er tegen de PVV eens gezegd dat ze op moeten houden? Dat ze niet meer gewenst zijn of niet meer mee mogen doen omdat het pestkoppen zijn en ze te veel kapot maken? Dát zou ik nou graag eens zien gebeuren.

Dus die Beertema, leuk gedaan voor de bühne, maar laat hij ook gelijk even orde op zaken stellen in eigen huis!

7 gedachten over “De PVV en de pesters”

 1. Weer reageert de PVV op een incident dat ergens in een krant staat. Een soort spuit 11 om goedkoop publiciteit te genereren. Dit soort dingen vragen een structurele aanpak waarbij ook gekeken wordt naar de stand van zaken in Nederland mbt pesten in heel het onderwijs.

 2. @3 – Dat zijn ook best harde woorden over de ouders. Ik weet natuurlijk niet naar welk Telegraaf bericht je refereert, maar de rol van ouders in deze is zeker niet altijd de gemakkelijkste. Zinvol onderzoek moet natuurlijk alle kanten belichten en dat lijkt nog niet afgerond. Inmiddels is wel duidelijk, dat de doodsoorzaak als “natuurlijk” bestempeld wordt (http://tinyurl.com/4yt2zl8)
  @Keira – Ik ben het met je eens, dat van der Horst iets teveel lof in de richting van Beertema wuift, maar als de man iets onder de aandacht brengt, waar anders geen aandacht voor is, vind ik het wel moeilijk, om het als “voor de bühne” af te doen. Ik ben geneigd ergens tussen jouw mening en die van van der Horst in te gaan zitten…

 3. En met:

  maar als de man iets onder de aandacht brengt, waar anders geen aandacht voor is, vind ik het wel moeilijk, om het als “voor de bühne” af te doen.

  bedoel ik natuurlijk: “maar als de man iets ZINVOLS onder de aandacht brengt, waar anders geen aandacht voor is, vind ik het wel moeilijk, om het als “voor de bühne” af te doen.”
  😉

 4. Toch vooral een kwestie van de pot verwijt de ketel. Het is terecht dat pesten op school onder de aandacht wordt gebracht en het wordt hoog tijd dat van de aanpak daarvan serieus werk gemaakt gaat worden. Als pesters niet tijdig worden gestopt, blijven zij pesten. en ook mijn idee: pesters moeten hun gedrag staken en anders verwijderd worden totdat ze inzien dat ze moeten stoppen met het vergiftigen van de sfeer.
  Harm Beertema lijkt een punt te hebben. Maar zo lang hij blind is voor de pesterijen van zijn eigen politiek leider kan hij wellicht beter zijn mond houden. Pubers kunnen wellicht nog bijgestuurd worden. De pesters die ik wel hard gestraft wil zien zij de pesters die deel uitmaken van de pvv stroming. Pvv-pesters moeten hun gedrag staken en anders verwijderd worden totdat ze inzien dat ze moeten stoppen met het vergiftigen van de sfeer.

 5. @ Jacqueline
  Een verhaal heeft meestal meerdere kanten. Beschuldigingen en verdachtmakingen – zeker in de Telegraaf- kun je niet zonder meer als waar aannemen. Toch lijkt de leiding van de betreffende school niet geheel zonder blaam.waar het het optreden tegen pesten betreft.
  http://dutchtv.wordpress.com/2011/08/30/mijn-ricky-is-kapotgemaakt-en-doodgepest/
  Doeltreffende aanpak van pesten ontbreekt nog altijd op de meeste scholen. Vaak is het belangrijker het eigen straatje schoon te vegen. Dood door pesten zoals de Telegraaf schrijft is kort door de bocht. Pesten kan stress en depressie veroorzaken. Misschien is het mogelijk dat stress door pesten voor een kind met een hartprobleem extra risico opleverde?
  Hierbij kan niet de verantwoordelijkheid van de school als niet terzake doend opzij geschoven worden.

  Daarnaast zijn er ook kinderen die zelfmoord plegen als gevolg van ernstige pesterijen op school.

Reacties zijn gesloten.