Recht voor iedereen – dat is toch normaal!?

Door financiële barrières blijft onrecht bestaan
Door het onbetaalbaar maken van de rechtspraak zullen bepaalde geschillen niet meer voor de rechter worden gebracht. Als het je meer kost dan dat het je op kan leveren laat je het wel uit je hoofd de rechter een uitspraak te laten doen over een niet betaalde rekening, waardoor de betalingsmoraal zal dalen. ‘Onrecht’ blijft hierdoor bestaan en het vertrouwen van mensen in het recht en de rechtsstaat zal afnemen. Als het oordeel van de rechter vanwege financiële belemmeringen niet meer zal worden gevraagd, geldt voortaan het recht van de sterkste.

Vooral in het bestuursrecht is het verhogen van de griffierechten bijzonder kwalijk. De overheid heeft hier de schijn tegen; burgers die opkomen voor hun belangen, rechten of aanspraken jegens de overheid zijn maar lastig, dus maakt diezelfde overheid het financieel haast onmogelijk. Word je in een rechtszaak tegen de overheid in het ongelijk gesteld, dan draai je ook op voor de griffierechten van de overheid! Wie durft de juridische strijd tegen een gemeente voortaan nog aan? (Recht voor iedereen – dat is toch normaal!? – Trouw)

2 gedachten over “Recht voor iedereen – dat is toch normaal!?”

  1. En wij maar met z’n allen geloven dat deze regering voor vrijheid gaat (en zich ook laat steunen door vrijheid). Wie gelooft er nog in ??? Als Rutte, Donner, Verhagen, Wilders en consorten het straks echt voor het zeggen krijgen, dan wordt Nederland echt een eng land……….

  2. Toen de regeling bekend werd, is al eens uitgerekend dat de totale kosten als je een zaak verliest ongeveer €2500 zullen bedragen. Heb je dat niet in reserve, dan loop je zelfs het risico dat je niet eens een zaak kúnt aanspannen omdat immers van te voren al vast staat dat je bij verlies niet aan je verplichtingen kunt voldoen en een rechtszaak dus “niet opportuun” is.

    Behalve dat veel mensen hierdoor hun recht niet zullen kunnen halen, zaagt het ook de stoelpoten onder het verbod op eigenrichting vandaan. Dat verbod is namelijk gestoeld 😛 op het principe dat iedereen de gang naar de rechter moet kunnen maken en als dat principe wegvalt, slaat zo’n verbod ook nergens meer op.

    *voorziet een opbloei van louche “Krijgt U nog geld van iemand? Wij halen het voor U!”-bedrijfjes*

Reacties zijn gesloten.