Noord-FLUTland

Thomas von der Dunk: ‘Bespaar ons Noord-FLUTland’

De provincies vormen zo’n beetje de oudste bestuurlijke entiteit van Nederland – ouder in elk geval dan Nederland zelf. De overgrote meerderheid gaat in de kern terug tot de Middeleeuwen, alleen Limburg vormt, historisch gezien, een uitermate kunstmatig geheel uit het begin van de negentiende eeuw, waarbij allerlei kleine territoria op vrij willekeurige wijze aan elkaar zijn geplakt.

Dat de partij die het minst in Nederland is geworteld (ooit een actief PVV-lid in het maatschappelijk middenveld tegengekomen?), juist in de provincie die het minst in Nederland geworteld is, het makkelijkst wortel schiet, is niet zo vreemd.

Thomas von der Dunk over het volgens hem onzalige plan om Noord-Holland, Flevoland en Utrecht tot één megaprovincie samen te voegen.