Een betaalbaar zorgstelsel voor iedereen

Misschien geen gek idee om eens de voorstellen van de SP ten aanzien van het zorgstelsel te bekijken:

Afgelopen maanden werd bekend dat de maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen hun zorgpremie betalen niet werken. Inmiddels zijn er 300.000 mensen in Nederland die geen premie (kunnen) betalen. Een evaluatie van de wet om mensen wel aan het betalen te krijgen spreekt van een urgente situatie met betrekking tot het kunnen betalen van de premie door mensen met lage en middeninkomens. In dit rapport gaan we in op de zorgverzekering, het systeem van de zorgtoeslag, het eigen risico en het probleem van het niet (kunnen) betalen van de premies. Ook tonen we aan dat het anders kan. Met ons voorstel om de premies inkomensafhankelijk te maken, zien we dat 75 procent van de mensen er op vooruit gaat en dus minder premie moet gaan betalen. Ja, er zijn ook mensen die een hogere zorgpremie krijgen en dat is de 25 procent van onze samenleving die een lastenverzwaring ook kan dragen. Juist bij deze inkomens is er geen betalingsprobleem te verwachten. (Sp.nl – let op het is een PDF)

17 gedachten over “Een betaalbaar zorgstelsel voor iedereen”

 1. Goed plan van de SP.
  Ik zou nog liever terug gaan naar ziekenfonds.
  Ik heb liever geen verzekeringen, die winst als oogmerk hebben.

 2. Theo Gerris Schreef:

  Ik heb liever geen verzekeringen, die winst als oogmerk hebben.

  Goed punt. Vanuit de verzekeraars en Grote investeerders is de verandering richting ZorgMarkt gekomen.
  Winstoptimalisatie als richtlijn voor de komende jaren.

  Tevens splijtmes voor de maatschappij straks.

 3. 2
  nexus m.

  Daar komt bij dat een verzekering een buffer moet hebben.
  Deze buffer is verhoogt.
  Dat is ook een reden dat de premie stijgt.

 4. @nexus: nee, die wens is vanuit de politiek gekomen — het is al jaren bekend dat de Grote Grijze Golf op ons afkomt, die ervoor zorgt dat de zorgkosten gaan exploderen. Politici wilden niet verantwoordelijk zijn voor het maken van pijnlijke keuzes waar een fors gedeelte van hun electoraat ze op afrekent. Dus hebben ze dat belegd bij verzekeraars.

 5. In Zwitserland hebben ze inkomensafhankelijke verkeersboeten ingevoerd.
  Volkomen logisch.

  SP voorstel voor inkomenafhankelijke zorgpremie lijkt me ook logisch.

 6. “Met ons voorstel om de premies inkomensafhankelijk te maken, zien we dat 75 procent van de mensen er op vooruit gaat en dus minder premie moet gaan betalen. Ja, er zijn ook mensen die een hogere zorgpremie krijgen en dat is de 25 procent van onze samenleving die een lastenverzwaring ook kan dragen. Juist bij deze inkomens is er geen betalingsprobleem te verwachten.””

  De SP is nu toch een beetje de weg kwijt. Slechts een kwart van alle premies komt binnen via de premie basisverzekering en driekwart via de inkomensafhankelijke bijdrage die op het loon wordt ingehouden. De premie is dus al lang inkomensafhankelijk.

 7. Jos Schreef:

  De SP is nu toch een beetje de weg kwijt. Slechts een kwart van alle premies komt binnen via de premie basisverzekering en driekwart via de inkomensafhankelijke bijdrage die op het loon wordt ingehouden. De premie is dus al lang inkomensafhankelijk.

  Jos heeft gelijk. En door verhoging van het maximum premie-inkomen per 2012 gaan de hogere inkomens meer premie betalen. Link: http://www.pleinplus.nl/nieuws/artikel/22150/grens_inkomensafhankelijke_bijdrage_zvw_al_per_1_januari_2012_omhoog

  Wat de SP in wezen voorstelt is een soortemet herinvoering van de particuliere ziekenfondsverzekering, waardoor hogere inkomens een hogere nominale premie gaan betalen.

 8. 7
  Chiya

  Goed gelezen.
  Dat is juist de bedoeling.
  Rijken meer laten betalen, zodat er een eerlijkere verdeling plaats vindt.

 9. Overgetypt uit mijn loonstrookje/uitkeringsspecificatie.
  Na in 1962 te zijn begonnen ons land helpen wederop te bouwen, letterlijk in de bouw dus als leerling timmerman. Omdat mijn ouders die positieve instelling hadden, en carriërre maken in de oorlog al definitief hadden afgeleerd, omdat zij dit collaboreren met de vijand vonden. Welk collaboreren zij in de naoorlogse jaren -zij- als zodanig ook zo beleefden.
  Alleenstaande 27-64 uitkering 659,93
  Tsl. alleenst. alleenw. oud. 20% uitkering 263,97
  Reservering vakantiegeld inhouding 46.20 [wordt niet uitbetaald wegens loonbeslag]
  Totaal netto bijstand uitkering 877,70
  Doorbet. Zilveren Kruis Achmea inhouding 136,09
  Doorbetaling beslag inhouding 44,93
  Uit te betalen bedrag 696,68
  [loonbeslag is ontstaan door niet kunnen betalen van achterstallige vaste lasten in een twee en een half jaar durende juli 2005 t/m december 2007 chicaneren en niet uitbetalen van mijn recht op bijstand, hetwelk nooit terugwerkend bestaat volgens Bestuursrecht]
  Opgeteld bij de zorgtoeslag van 70.- moet een gemiddelde alleenstaande bijstandsgerechtigde tegenwoordig dus leven van 766,68 p/m zonder vakantiegeld en daar moet hij dan ook nog de schulden bovenop het al ingehouden loonbeslag van betalen die onvermijdelijk ontstaan wanneer over een periode van 30 maanden alle inkomsten werden gestopt. Na 50 jaar premiebetalen wil ik ook wel eens wat daarvan verzilverd zien. Maar om daar nou ziek voor te worden nee bedankt, maar je zou er wel ziek van worden.
  Als bouwvakker heb ik collegiaal nooit problemen gehad met het vergelijken van de inhoud van de loonzakjes met die van je collega’s. Vandaar deze openheid ter leerink en de vermeack.
  De verhouding inkomsten/premie is 0,195340759, bijna 20% dus.

 10. Chiya Schreef:

  Jos Schreef:
  De SP is nu toch een beetje de weg kwijt. Slechts een kwart van alle premies komt binnen via de premie basisverzekering en driekwart via de inkomensafhankelijke bijdrage die op het loon wordt ingehouden. De premie is dus al lang inkomensafhankelijk.

  Jos heeft gelijk. En door verhoging van het maximum premie-inkomen per 2012 gaan de hogere inkomens meer premie betalen. Link: http://www.pleinplus.nl/nieuws/artikel/22150/grens_inkomensafhankelijke_bijdrage_zvw_al_per_1_januari_2012_omhoog
  Wat de SP in wezen voorstelt is een soortemet herinvoering van de particuliere ziekenfondsverzekering, waardoor hogere inkomens een hogere nominale premie gaan betalen.

  De vraag is natuurlijk wel wat nog redelijk is. De een betaalt voor dezelfde zorg nu al 4x zoveel als de ander en zijn er natuurlijk wel grenzen aan de solidariteit. Als je ook nog rekening houdt met de zorgtoeslag dan is het nog erger, dan betaalt de een nu soms al 10x zoveel als de ander. Wat wil de SP, een premieverhouding van 1 op 25?

 11. @Theo Gerris
  Geef eens aan wat jij een redelijk premieverhouding vind.
  25x maal zoveel, 110x maal zoveel?

 12. 11
  Jos

  Dat ligt helemaal aan het inkomen.
  Iemand als de DSM topman met een salaris van meer dan 5 miljoen per jaar, mag van mij 1000 maal meer premie betalen dan iemand in de bijstand.

 13. Iemand met een modaal inkomen van 33.000 euro betaalt netto (rekening houdend met de zorgtoeslag en inkomensafhankelijk premie) nu al 4x keer zoveel als iemand op het minimum. Dat vind ik eerlijk gezegd al redelijk grof.

  Verder betaal je voor een dienstverlening, het moet geen verkapte belastingheffing worden.

 14. 13
  Jos
  Als iemand 1000 Euro in de maand als uitkering heeft, en daar 100 Euro ziekenverzekering van betaalt is dat 10% van zijn inkomen.
  Als iemand 5.000.000 verdient is 1000x 100 is 100.000.
  Als we 5 miljoen en daar 10% van trekken is dat 500.000.
  Dat betekent dat iemand van een inkomen van 1000 euro verhoudingsgewijs veel meer kwijt is dan iemand van 5 miljoen.

 15. @14
  Even de huidige situatie nagerekend.
  Iemand met alleen 1000 euro in de maand uitkering, krijgt €70 per maand zorgtoeslag.
  Op jaarbasis betaalt zo iemand dus zelf €1200-€840 of wel €460 per jaar.
  Dat is dus 4,5% van zijn inkomen, dat lijkt me niet onredelijk.

 16. Sorry rekenfout, het is slechts €360 euro en dus maar 3%. (€360 van €12000).
  Ik vind dus dat zo iemand dus niet moet zeuren.

 17. 16
  Jos
  Maar die 3% komt veel harder aan als 10% van een topman bij DSM.
  Er moet namelijk nog huur, gas, water licht , en verzekeringen vanaf.
  Dan houdt zo iemand misschien 400 Euro over om van te leven.
  Terwijl die topman veel meer geld overhoudt om van te leven.
  En eten moeten we allemaal.
  Ik vind dat als een topman van 5 miljoen , 500.000 Euro overhoudt, genoeg heeft.

Reacties zijn gesloten.