CDA: eerst schuldig daarna het bewijs

Gods uitverkoren volk heeft weer wat nieuws bedacht. Iedereen die de Geluksmachine van M. Rutte nodig heeft is in potentie fraudeur tenzij je kan bewijzen het niet te zijn, het gedachtenkwaad is o.a. hier te lezen.

Een dictatuur gaat er ook vanuit dat je schuldig bent en slaat het bewijs daarna wel uit je als je tenminste nog niet gecrepeerd bent. Dat zullen ze hier misschien (nog) niet doen, maar je krijgt gewoon niks meer, zoek het maar weer lekker zelf uit.
Hadden ze maar het lef om Grootgraaiers als bankiers en de Grootverdieners in de Woningcorporaties en de Zorg zo voortvarend aan te pakken, of de lieden die de snelheidstrein de Fyra weer even 300 miljoen (!) duurder hebben gemaakt en al het ander Graaituig bij de VVD en de onroerend goedmaffia.
Natuurlijk doen ze dat niet want dat zijn hun eigen vriendjes en vriendinnetjes maar het staat heel erg stoer hoor stelletje helden op sokken, het gaat weer lekker zo met dat Gristenvolk.

14 gedachten over “CDA: eerst schuldig daarna het bewijs”

 1. Vieze uitkeringsfraudeur, ik zie aan je gasverbruik dat je samenwoont. Oh, je douchet 2 keer per dag… Laat maar eens even ruiken dan…Uitkleden tot op uw ondergoed.
  of
  geen gasverbruik? je zal wel ergens anders wonen,oh geen geld voor verwarming ? Dan ga je maar lekker naar de warme daklozenopvang. Een zwerversuitkering is veel goedkoer voor ons.Vieze handjesophouder.
  of
  Zo, u gebruikt wel erg veel water en stroom, ik denk dat ik u maar op laat sluiten wegens het hebben van een wietplantage. Wat zegt u, geen wietplantage? Kunt u dat bewijzen? 👿

 2. Is het nog voor iemand nieuws dat mevrouw Stark niets met democratie en principes van de democratie mee heeft.

  Omgekeerd bewijslast betekent dat een rechter ten alle tijden mag iemand veroordelen want de betrokken persoon zou niet voldoende bewijzen hebben geleverd. Punt. Beginprincipe: schuldig!

  De Verlichting heeft de principe vastgelegd dat ” iedereen is onschuldig tot het tegenbewijs wordt geleverd” . Humanisme en mensen rechten.
  Het omgekeerde stamt uit de donkere Middel Eeuwen en bestrijding van ketterij.

  Het is de Middel Eeuwen opnieuw laten herleven.
  Maar daar is de CDA blijkbaar zeer goed in.

 3. Corruptie van het rechtgevoel: Dit is het begin van de diktatuur. Want dan is iedereen bij voorbaat “schuldig” (aan ongehoorzaamheid aan de staat). Vergelijk de erfzonde: Als je je schuldig voelt, lever je je indentiteit in. Je moet immers gehoorzaam blijven aan het gezag. En daarbij is god of staat hetzelfde. Vergelijk alle orthodoxe richtingen van geloven. Kortom de weg naar slavernij.

 4. SZW maalt er ook niet om om in persberichten een verkeerde voorstelling van zaken te geven over uitkeringscijfers: “een alleenstaande bijstandsmoeder gaat er op achteruit als ze vier dagen gaat werken tegen het minimumloon!. “Dit benadrukt de noodzaak van de maatregelen die het huidige kabinet neemt om werken lonender te maken.” (i.e. het verlagen van de bijstandsuitkering),
  De hoogte van de uitkering is gekoppeld aan het minimumloon bij een volledige baan. Dit vergelijken met een inkomen uit een parttime baan is niet erg eerlijk. Divosa noemt het appels met peren vergelijken.
  http://www.gemeente.nu/web/Actueel/Sociale-Zaken/Sociale-zekerheid/Sociale-zekerheid-Artikel/55314/Divosa-Cijfers-over-werk-en-bijstand-kloppen-niet.htm

 5. @4: Witte Duif:

  Als het aan de VVD ligt willen ze het liefst de bijstand helemaal afschaffen, dacht dat ooit gelezen te hebben in een verkiezingsprogramma van de veeveedai.
  Het plan nu is dat ze met medeweten van CDA en PVV de bijstand willen verlagen met ongeveer 200 eur per maand. Daarna natuurlijk volgen andere uitkeringen natuurlijk ook, want dat zou dan ook weer niet eerlijk zijn hè.

  http://www.klientenraad.com/nieuws/462-regeerakkoord-rutte-over-mensen-met-uitkeringen-en-heffingskortingen.html

  ( zie 1: Algemene verlaging bijstand: De dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon wordt geleidelijk afgebouwd (vanaf 2012 in 20 jaar). Dit betekent, dat het sociaal minimum 100 euro per jaar en uiteindelijk met 2000 euro in 20 jaar daalt. )

 6. Nee dan CDA en VVD stemmende gerechtsdeurwaarders, die behoeven niks te bewijzen. Rechters, de politiek, uitvoeringsinstanties, gemeentes, ze zitten allemaal te slapen en die witteboordencriminelen, ja dat zijn zij uiteindelijk allemaal, kunnen ongestraft zonder overlegging van maar het minste bewijs, het bloed onder je nagels vandaan zuigen. Bloedzuigers zijn het!
  Even deze e-mails achterstevoren lezen:
  [de naam van de inkomensconsulent [*] heb ik weggelaten] [en mijn adresgegevens [**] ook]
  ________________________
  Geachte meneer Van Dissel,
  Ik heb uw mail gelezen en kan u niet anders dan opnieuw verwijzen naar een instantie die over schuldhulpverlening/-bemiddeling gaat, zoals het MDF of het ISL, om een oplossing te vinden in de stroom van nakosten, er vanuit gaande dat u zelf niet meer met de deurwaarders tot een oplossing kunt komen.
  De gemeente doet niet aan schuldhulpverlening/-bemiddeling. Het wel of niet hebben van begrip voor uw situatie staat hierbuiten. De enige taak van de gemeente in deze is u juist te verwijzen en dat doe ik bij deze.
  Voor vragen die met uw uitkering te maken hebben kunt u uiteraard altijd terecht bij mij.
  Met vriendelijke groet,
  [*]
  Inkomensconsulent
  Werk Inkomen en Zorg
  Team Inkomen

  Van: Sjuul van Dissel
  Verzonden: woensdag 16 november 2011 16:01
  Aan: [*]
  Onderwerp: Re: test
  [mooi dat terwijl ik een mail voorbereidde u mij dit bericht stuurde, waarvoor mijn dank!]
  Geachte Mevr. [*],
  Na ons telefoon gesprek heeft u mij uw e-mailadres gemaild na ik u de mijne mailde, zodat u mij op de hoogte kon houden, zonder het tijdrovende zoeken naar een telefonisch contact, van de ontwikkelingen van mijn loonbeslag. Ik had contact met u gezocht om rede dat een gerechtsdeurwaarder nakosten in rekening ging brengen en daarvoor, mits ik binnen vijf dagen een bedrag van 15,- euro zou overmaken, een exploot gaat maken om in te dienen bij de gemeente Lelystad, inclusief de kosten uiteraard, om bij mijn loonbeslag op te tellen. Eerstens zijn deze VIJF dagen een veel te korte termijn om informatie in te winnen voor ik tot overmaking kan overgaan, maar daarbij is het zelfs voor de posterijen een tekorte termijn. Dit exploot betreft een vordering na veroordeling tot betaling via deze gerechtsdeurwaarder van Vodafoon op een oorspronkelijke rekening, door een achterstand veroorzaakt door het stoppen van mijn bijstand-uitkering in juli 2005, veroorzaakt door 2 maanden achterstand in de betaling van mijn abonnement aldaar. Een ééntiende bedragje van wat nu in rekening wordt gebracht door de opgelopen incasso en proces kosten.
  Gisteren viste ik nog zo’n bericht van M.G. de Jong, gerechtsdeurwaarders- & incassokantoor, uit de brievenbus, 10 november 2011 gedateerd, om in rekening gebrachte nakosten, BINNEN VIJF DAGEN te voldoen middels overschrijving op rekeningnummer 65.39.15.527 onder vermelding van 362587, á 30.- euro, om te voorkomen dat het door de gemeente via M.G. de Jong aan achterstallige vermeerdert met proces en incassokosten wordt betaald aan Lindorff. Ik zou niet meer weten waarvoor ik Lindorff geld schuldig zou zijn en wat het oorspronkelijke bedragje daarvan is. Maar [niet zo] goed, ik verwacht dus dat er nog meer van die verrassingen op de stapel liggen die mij op een bepaald moment gaan bereiken, al of niet te laat met een tekorte termijn.
  Al deze dingen in overweging nemend kan ik niet ontkomen aan de indruk dat er achter mijn rug om van alles via de gemeente bij mij wordt geclaimd zonder enig respect voor deze situatie waarin de gemeente mij gebracht heeft. En deze gemeente geen benul heeft of kan opbrengen voor de absurditeit van deze situatie, mits zij stappen onderneemt die deze gang van zaken stopt.
  Mvrgr.
  Sjuul van Dissel
  [**]
  From: [*]
  Sent: Wednesday, November 16, 2011 10:18 AM
  To: [**]
  Subject: RE: test
  Hallo meneer Van Dissel,
  Ik heb nog geen antwoord op uw vraag over welke deurwaarders momenteel beslag hebben gelegd op uw uitkering. Heb vandaag een reminder gestuurd aan de administratie, die het voor me nakijken.
  Hopelijk krijg ik deze week nog antwoord. U hoort het in ieder geval gelijk van mij.
  _________________

  Wat nou omgekeerde bewijslast. We hebben hier te maken met een omgekeerde Rechtstaat

 7. Sjuul van Dissel Schreef:

  kan ik niet ontkomen aan de indruk dat er achter mijn rug om van alles via de gemeente bij mij wordt geclaimd

  Is er niet eerst een vonnis van de rechter nodig voor er loonbeslag wordt gelegd?
  Misschien eens informeren bij een juridische EHBO of het juridisch loket.

 8. Om ontopic mijn reaguurtjes te completeren. Deze kwestie speelt dus voor mij al sinds juli 2005 toen mijn uitkering werd gestopt om dat deze gemeente meende dat te kunnen doen om mij opnieuw in te taken als daar de noodzaak toe was gelegen in mijn situatie op de arbeidsmarkt. Voor deze intake werden mij dus die vragen gesteld die alleen zijn te kwalificeren als die beruchte omkering van de bewijslast.

  Toen was ik nog zo naief te geloven in een rechtstaat te leven. Na herhaaldelijk doorvragen in het intake gesprek door de toenmalige consulent, de heer Sjaak van de Brand, ben ik om aan de weet te kunnen komen wat hij nou eigenlijk van mij weten wou wat hij al niet moest weten aangezien ik toch al over een langdurige periode steeds netjes en naar waarheid aan alle onderzoeken had meegewerkt.

  Hem in zijn suggesties en veronderstellingen, zijn mijn integriteit volledig ondergeschikt maken aan zijn vooroordelen, zijn verlangen dat ik alles nog maar eens moest bewijzen omdat ik anders geen recht [meer] had op bijstand, al die absurde vragen ben gaan beantwoorden in zijn gedachtenwereld. Omdat ik zoals gezegd te weten wou komen over welke tijd terug hij al die omgekeerde bewijslast van mij verlangde en over wat precies met in de dus achteraf naieve veronderstelling dit de volgende dag schriftelijk te kunnen herroepen. Wat ik dus deed. Maar nu komt het waarom deze lieden zijn te kwalificeren als crimineel: DIE POST WERD GEVEINST NOOIT TE ZIJN ONTVANGEN!

  Waarop dus volgde dat de gemeente van mij nu alle schriftelijke bewijzen middels bankafschriften, koopactes, huurovereenkomsten, taxatierapporten, verzekeringspapieren, en ga zo maar door, opeiste om te bewijzen hoe ik kon leven zoals ik deed, en hoe ik daarmee vermogen kon hebben opgebouwd. Speciaal dit vermogen had de gemeentes speciale aandacht omdat zij van zins was dit bij een kredietbank als onderpand te geven voor een krediethypotheek waarmee zij mijn bijstanduitkering in de toekomst gingen betalen.

  Deze kwestie voor het omkeren van de bewijslast hebben zij 30 maanden aangehouden tijdens de gemeente mijn bijstand had gestopt. Tijdens welke periode dus die schuldjes, ja schuldjes want ik had meteen alles middels schriftelijke aangetekende brieven gestopt wat ik maar kon stoppen zonder er dood aan te gaan.

  Ik kan dit reaguurtje net zo lang maken als ik wil want er is stof genoeg om aan te tonen hoe fout ze bezig zijn. Maar ik heb meer te doen en ben er wel zo ongeveer klaar mee. Het staat voor de instanties, de belangenbehartigers, en voor wie er maar belangstelling voor heeft allemaal op mijn blog: http://wwwsjuulvandissel.blogspot.com/ die ik op 21 oktober 2010 [als digibeet] ben begonnen en op 28 maart 2011 heb beëindigt, waarop nog wel meer is te vinden over dit soort issues en andere.

 9. Sjuul van Dissel Schreef:

  DIE POST WERD GEVEINST NOOIT TE ZIJN ONTVANGEN!

  Het kan ook anders uitpakken.
  We hadden ooit bij een energiebedrijf Durion. wat nu Oxxio heet, een soortgelijk akkevietje.
  Ze beweerden dat wij waren overgestapt naar hun bedrijf na een telefonisch verkooppraatje. We hadden “ja” geantwoord op de vraag of het ons wel leek op goedkoper energie te krijgen.
  We zagen echter dat we juist duurder uit waren en dus hebben we zowel per brief als per e-mail tijdens de “afkoelingsperiode” het contract ongedaan gemaakt. Desondanks werd er maandelijks een bedrag van onze rekening afgeschreven. Dat hebben we gestorneerd en de machtiging geblokkeerd.
  Een half jaar later kregen we een brief van de deurwaarder waarin ons gesommeerd werd om € 650,- te betalen. Ze ontkenden zowel de brief als de e-mail te hebben ontvangen. Ze waren even vergeten dat van een e-mail altijd ergens een kopie bestaat én waren vergeten dat ze een (automatisch gegenereerd) antwoord terug hadden gestuurd. Dat konden we tonen aan de deurwaarde en dus verviel de rekening.
  Het mooie was echter dat zij niet meer in staat waren het contract te ontbinden. Je kunt namelijk wél een klant van een andere energiebedrijf overnemen, maar niet weer teruggeven. Zo hebben we 2 jaar lang gratis energie ontvangen (€ 2400,-) Dát het bedrijf niet al te fris was kun je hier lezen: http://is.gd/FwSaCT

  Ik heb uiteindelijk zelf het contract opgezegd. Ik was destijds terminaal ziek en ik wou niet hebben dat mijn vrouw eventueel na m’n dood alsnog de rekening gepresenteerd zou krijgen. Want wat deden de slimmerikjes? Regelmatig werden we gebeld door iemand met een leuk verkooppraatje waarin steevast en ietwat verhuld werd gevraagd of wij klant bij Durion waren. Nee dus. Maar als we “ja” hadden gezegd, hadden we dus bevestigd dat we wel degelijk energie betrokken van dat bedrijf en dus zou er dan betaald moeten worden.

 10. @ Henk Veldman:

  Je kon wel eens gelijk hebben. Heb zelf zo’n 25 jaar het zonder energiebedrijf moeten doen met mijn woonboot op een gedoogligplaats. Ze waren te beroerd om een kabel te leggen voor 4 woonboten. Evenals het gas, water, telefoon en kabel bedrijf. Spaarde wel een hoop vaste lasten maar zelfvoorzienenheid kost toch ook weer veel geld en mankracht. Het geroeptoeter van rechs heeft de gemeente Lelystad later toen ik wel een vaste ligplaatsvergunning had aangezet tot de actie die ik beschreef, Nee sterker nog, van alle Lelystadse bijstandgerechtigden werd in 2005 de uitkering gestopt om ze met een omgekeerde bewijslast te kunnen confonteren voor een hernieuwde aanvraag om bijstand. Volkomen illegaal overigens, daar zijn gerechterlijke uitspraken over. Maar in mijn uitzonderlijk zeldzame geval is er vermogen opgebouwd, in de woonboot en een zeilboot en de vaste ligplaatsvergunning plus voorzieningen op de wal etc. Door die lange periode zelfvoorzienenheid [is toch het enige item van rechs!] en geen woonkosten te hebben gehad heb ik dit kunnen doen, uiteraard met heel veel afzien. Maar toch vond de gemeente het nodig te chicaneren en doen of ze achterlijk is. En mij van mijn geloof af te helpen in een rechtstaat te leven. Maar zolang ik nog leef zullen nu van mijn ongeloof op dat punt kunnen meegenieten. Hadden ze me met rust gelaten had ik nu allang bij mijn kinderen en kleinkinderen in de buurt gewoond, in m’n oude stad in een eigen huis zonder hypotheek. Maar ze dachten er mee weg te komen mij, van mijn, van mijn uitkerinkje opgebouwde vermogen, ongestraft te kunnen ontdoen, zogenaamd volgens de wet. Rechs ziet de wet alleen als mogelijkheid om er mazen in te vinden, dat is niks nieuws. Nieuw is dat rechs nu continu naar mazen in de wet zoekt vanuit een regeringsmachtpositie. Voor nutsvoorzieningenbedrijven, corporaties en zorgverzekeringen en wat al niet geld hetzelfde, daarvoor zijn zij geprivatiseerd. En nergens anders voor. Maar soms maken ze een foutje.

 11. Gelukkig is CDA dood! Ik ben op de begrafenis geweest; en een lòl dat we hadden! Maar hou ze in de gaten, want je weet het maar nooit met die gristenhonden!!

 12. Had de moed al opgegeven deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep aangaande de gemeente Lelystad, die zoals zij mij vergelijkbaar aandeed, te vinden. Maar hier staat hij:

  “‘1.2. Bij brief van 31 mei 2005 heeft het College aan appellant medegedeeld dat zijn uitkering ingevolge de Algemene bijstandswet (Abw) wordt beëindigd en dat hij om aansluitend in aanmerking te komen voor bijstand ingevolge de WWB wordt uitgenodigd voor een gesprek op 13 juni 2005, welk gesprek volgens het College nodig is om het recht opbijstand, de voorwaarden waaronder deze wordt verstrekt en de hoogte van de bijstand opnieuw te beoordelen.”‘ http://jure.nl/bd4704

  ‘”3.2. Ter zitting heeft het College nader toegelicht dat de woon- en leefsituatie van appellant onder de bepalingen van de Abw niet afweek van die onder de WWB en dat voorts alle feiten en omstandigheden bekend waren die van belang waren voor de voortzetting van de bijstand van appellant. De informatie dievan appellant werd verlangd hield verband met de werkwijze die de gemeente Lelystad als gevolg van de inwerkingtreding van de WWB hanteerde. Deze hield in dat van alle bijstandsgerechtigden het recht op bijstand op grond van de WWB opnieuw werd vastgesteld. Hiertoe werden alle bijstandsgerechtigden in de gemeente individueel opgeroepen en werd om inlichtingen gevraagd als betrof het een nieuwe aanvraag om bijstand. Nog daargelaten het feit dat appellant van aanvang af over een uitkering ingevolge de WWB beschikte, stelt de Raad vast dat voor bovengenoemde werkwijze gelet op artikel 4 van de IWWB geen steun in de wet is te vinden. Nu ook niet is gebleken dat appellant anderszins voor de voortzetting van de bijstand noodzakelijke inlichtingen diende te verschaffen, kan reeds daarom geen sprake zijn van schending van de inlichtingenverplichting als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de WWB. Dit betekent dat het College niet bevoegd was om het recht op bijstand van appellant met toepassing van artikel 54, eerste lid, van de WWB met ingang van 13 juni 2005 op te schorten. Het College was om bovengenoemde reden evenmin bevoegd om de bijstand van appellant op grond van artikel 54, derde lid, aanhef en onder a, van de WWB met ingang van 13 juni 2005 in te trekken. Daarmee ontvalt tevens de grondslag aan het terugvorderingsbesluit, zodat het College ook niet de bevoegdheid toekwam om met toepassing van artikel 58, eerste lid, aanhef en onder a, van de WWB de kosten van bijstand over genoemde periode van appellant terug te vorderen.”‘

  “‘4. Uit hetgeen de Raad hiervoor onder 2.2. en 3.2. heeft overwogen volgt dat het hoger beroep slaagt en dat de aangevallen uitspraak voor vernietiging in aanmerking komt. “‘

  “‘III. BESLISSING
  De Centrale Raad van Beroep;
  Recht doende:
  Vernietigt de aangevallen uitspraak;
  Verklaart het beroep gegrond;
  Vernietigt het besluit van 24 januari 2006;”‘

  Zie voor de complete uitspraak en motivering bovenstaande link naar Jure bèta, rechterlijke uitspraken online.

  In mijn geval is er AWb [Algemene Wetbestuursrecht] ipv. de AwB [Algemene wet Bijstand], nu dus de WWB [Wet Werk & Bijstand] toegepast, waarin nimmer recht op terugwerking bestaat doordat daarin een truuk kan worden uitgehaald met een verplichting in de AWbestuursrecht, dat er een hernieuwde aanvraag om bijstand moet worden gedaan als de situatie is veranderd. En dat laatste is dus pas bekend na een onherroepelijke uitspraak die die veranderde situatie uitspreekt, maar waarin dan ook expleciet is opgenomen dat er dus niet aan die verplichting tot hernieuwde aanvraag is voldaan. En dat is de kafkaäanse catch 22 http://nl.wikipedia.org/wiki/Catch-22_(logica) situatie waarin de gemeente Lelystad en Justitie mij heeft gebracht.

  Zoals ik al eerder schreef, wat nou omgekeerde bewijslast, we hebben hier te maken met een omgekeerde Rechtstaat. En ik weet zeker dat als dit CDA voorstel erdoor komt deze kafkaäanse catch 22 juristentruuk heel veel bijstandsgerechtigden buiten de samenleving gaat plaatsen doordat zij in gijzeling gaan worden genomen door gerechtsdeurwaarders die de schulden moeten komen incasseren die onvermijdelijk ontstaan. En die die situatie ook volledig gaan uitbuiten zoals ik ook al eerder aantoonde.

  Lange reaguren, maar dan heb je ook wat. Mag van mij zo naar de betreffende bewindspersonen en de 2eKamer om ermee hun eigen wachtgeldregelingen te gaan toetsen? Nee sjuultje dat gaan ze niet doen. Mag ik even 😥

Reacties zijn gesloten.