Pauw & Witteman laten de Homos van het Dak gooien (Hirsi Ali)

 • Suikerzoet Europa heeft zich overgeleverd aan de IslamVanavond was Ajaan Hirsi Ali te gast bij bij Pauw & Witteman: Ajaan in haar nieuwe rol van oude(re) wijze(re) staatsvrouw.
 • Geduldig legde ze nog eens aan het kleuterklasje uit, dat de Geschiedenis (en haar eigen belevenissen in Oost-Afrika) hebben bewezen, dat je ze NOOIT kunt vertrouwen, de Moslims.

  Zelfs niet als ze burgemeester van Rotterdam zijn of een naveltruitje dragen.

  Want wie éénmaal met het Kwaad van de Islam verbonden is, zal alleen redding kennen, als hij/zij definitief van het geloof afvalt.

  – Juist: Zoals AHA zelf. En NIET anders. (Een typisch geval van navel(-truitjes)staren!)

  “Tut, tut”, zei Pauw: “Er worden in Nederland toch geen homo’s van de daken gegooid?”

  Hirsi Ali: “Dat is nu juist wat jullie fout zien. Je wacht tot de eerste homo van het hoogste dak wordt gegooid. En dan is het te laat!” (Ik parafraseer, HR)

  Kortom: Als preventieve maatregel zou ieder kind dat door islamitische omgeving “besmet” is, een Noordkoreaanse indoctrinatie-cursus moeten volgen. En onder strenge controle een marginaal bestaan opbouwen. Wie dat nalaat, is schuldig aan de komende homo-defenestraties.

  – En laat nou die frase over homo’s van het dak gooien, niet uit de Koran of de Hadith, maar uit het Oude Testament van Joden en Christenen afkomstig zijn!

  De wereld draait door.

  31 gedachten over “Pauw & Witteman laten de Homos van het Dak gooien (Hirsi Ali)”

  1. Let wel: haar nieuwe boezemvrienden zijn Bush en Cheney: “we can not wait for the final proof: the smoking gun that could come in the form of a mushroom cloud”. Mensen zoals dat hebben helemaal geen bewijs nodig.

  2. Homo’s van het dak komt uit het Oude Testament?? Interessant, waar staat het? In het blad “Bijeen” van juni 2004 schrijft Maurice Blessing dat de Al Tawheed-moskee nauw verbonden is met de Islamitische As-Siddieq-basisschool in Amsterdam-West.
   De daar verkochte “Weg van de Moslim” werd al in 1964 vervaardigd door de “prominente Saoedische geestelijke Al Djaza’iri, die een metgezel van de Profeet Mohammed aanhaalt uit de 7e eeuw” om te komen tot het voorstel sodomieten van hoge bouwwerken te gooien met het hoofd omlaag, en daarna stenigen. Het boek staat ook aangeprezen op http://www.marocstore.nl als een beroemd standaardwerk.
   P.Pardon
   Multicul.nl

  3. Leviticus 20
   9   Ieder die zijn vader of moeder vervloekt, moet zeker ter dood worden gebracht; hij heeft zijn eigen vlees en bloed vervloekt.
   10   Als een man overspel pleegt met de vrouw van een ander, moeten beiden ter dood worden gebracht.
   13   De straf op homosexuele omgang is de dood voor beide partijen. Zij hebben het oordeel zelf over zich gebracht.
   18   Als een man geslachtsgemeenschap heeft met een vrouw die ongesteld is, moeten beiden uit het volk worden verbannen, want hij heeft haar onreinheid onthuld.
   24   Ik heb u hun land beloofd: Ik zal het u als bezit geven. Het is een land dat overvloeit van melk en honing. Ik ben de HERE, uw God, Die onderscheid heeft gemaakt tussen u en andere volken.
   27   Een medium of waarzegger (man of vrouw) moet zonder meer worden gestenigd tot de dood erop volgt. Zij hebben zelf hun ondergang veroorzaakt.”
   😯

  4. Psalmen 110:6
   Hij spreekt het vonnis over de ongelovigen uit en de lijken stapelen zich op. Hij vernietigt hen, waar zij ook zijn.

   1 thimoteus 2
   9-10    En de vrouwen moeten bescheiden zijn, nuchter en netjes in hun kleding en gedrag. Gelovige vrouwen moeten opvallen door hun vriendelijkheid en goedheid, niet door kapsels, dure sieraden of sjieke kleren.
   11   Vrouwen moeten nederig zijn en rustig luisteren naar wat hun geleerd wordt.
   12   Ik laat niet toe dat een vrouw een man leert of de baas over hem is. Zij moet zich in de samenkomsten rustig houden,
   13   omdat God eerst Adam heeft gemaakt en pas daarna Eva.

   Genesis 3:16   Na die woorden zei God tegen de vrouw: “Voortaan zul je met veel pijn en moeite kinderen krijgen. Je zult verlangen naar je man en hij zal jouw meester zijn!”

   Deuteronomium 17
   2-3    Als iemand in één van de dorpen of steden van uw land het verbond met God verbreekt door andere goden, de zon, de maan of de sterren te aanbidden (wat Ik streng verboden heb),
   4   controleer dit dan eerst zorgvuldig; als geen twijfel bestaat over de waarheid ervan,
   5   zal die man of vrouw buiten de stad worden gebracht en door steniging worden gedood.

   Amos 7:17
   Het antwoord van de HERE daarop is: ‘Vanwege uw overspel zal uw vrouw een prostituee worden in deze stad, zullen uw zonen en dochters worden gedood en zal uw land worden verdeeld. U zult zelf in een heidens land op onreine bodem sterven en de inwoners van Israël zullen zonder enige twijfel slaven in ballingschap worden, ver van hun vaderland.”
   😯

  5. Numberi 14:17
   Hij vergeeft de zonde en de overtreding, ook al houdt U de schuldige niet voor onschuldig en laat U de kinderen tot aan de derde en vierde generatie boeten voor de zonde van hun vaders.

   Mattheus 4:35 “Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.”

   Mattheus 10:34 “Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard!”

   Lucas 14:26 “Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.”

   Lucas 19:27 “Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over hen koning zoude zijn, brengt ze hier, en slaat ze hier voor mij dood.”

   Lucas 22:36 “Maar nu, wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook een male; En die geen heeft, die verkope zijn kleed, en kope een zwaard.”

   😈 😈 😈

  6. Er staat niet van een dak gooien. Het homo tekstje van Leviticus is trouwens dit:

   13 Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!

  7. Maar ja “wij hebben het nieuwe testament” zegt Wilders dan. Alsof alle christenen voortaan hun reet afvegen met het oude testament.

  8. de economische vluhtelinge, de gelukzoekster had nooit Nederland in mogen komen.

   en men blijft er maar mee bezig.

   maar welterusten met uw boeken. en de interpretatie van de inhoud.

   ik denk nog steeds dat deze kennis van het hoogste belang is om Nederland leefbaar te houden. 😆

   gelukkig woon ik tussen 18 miljoen moslims en wordt op geen enkele manier lastig gevallen. ook niet met een boek.

   CU later

  9. de economische vluchtelinge, de gelukzoekster had nooit Nederland in mogen komen.

   en men blijft er maar mee bezig. met mevr. anorexia, nix.

   maar welterusten met uw boeken. en de interpretatie van de inhoud.

   ik denk nog steeds dat deze kennis van het hoogste belang is om Nederland leefbaar te houden. 😆

   gelukkig woon ik tussen 18 miljoen moslims en wordt op geen enkele manier lastig gevallen. ook niet met een boek.

   CU later

  10. @generaal: “Kom van dat dak af, voor de laatste keer…!” (Nederlandse cultuur!)
   Serieus: Zeker, ik weet ook dat de moslims vaak homo-vijandig zijn. En bij fundamentalistische Christenen hoef je ook niet tot 1963 terug te gaan, om moord-oproepen jegens homoseksuelen te vinden.
   Ik vind het belangrijker, dat we in Nederland een Marcouch hebben, die onomwonden stelling neemt, dan dat er in 2004 een relletje was over een boek in de bibliotheek van een moskee, geschreven door een fanaticus in het jaar 1963.
   Het was in de Pijp, in Amsterdam. Als ik goed ben ingelicht, hebben de homos al weer jaren vrij spel in het Sarphatipark. Door het werk dat die vermaledijde opbouwwerkers, buurt-ontwikkelaars en andere dhimmis zo succesvol hebben verricht bij de homo-bashing jongerengroepen.
   De macht van het samen drinken van een kopje thee.
   Wilt u melk en honing?

  11. @info #12 en 13. Nu ben ik even de kluts kwijt. Hirsi Ali’s boeken, of mijn boeken? Of die van de Generaal P. Pardon? U hebt gelijk, dat het helemaal niet gaat om wat in de Koran staat.
   M’n stukje bedoelde de brutaliteit te signaleren van Ajaan’s stelling, dat al wie niet nu, stante pede, elke moslim tot verdachte van terrorisme verklaart, zelf schuldig is aan een komende homo-holocaust.

  12. pffft schrijf ik een A4tje 😆 en weg.

   Mevr. Ali is een opportuniste pur sang.

   sinds wanneer is een economische vluchteling, een leugenaarster een Nederland deskundige. laat ze lekker in Amerika blijven, nooit meer terug.

   boeken? een kinderboek dat terecht in een afvalbak kwam. heeft ze nog iets geschreven?

   jouw boeken ken ik niet Huib. de dame vind ik disgusting.

  13. haar stellingen interesseren mij ook al helemaal nix.

   ik persoonlijk denk dat de dame op geen enkele manier deugt.

   maar ik ga slapen nu, welterusten.

  14. ehm, Info, zonder Hirsi Ali zou het in Holland al moeilijk genoeg zijn. Helaas is ze er wel. Je kunt er niet omheen. Tegenwoordig introduceert ze haar versie van het Amerikaanse neoconservatieve denken in Europa. Dat heeft niet iedereen in de gaten. Vandaar.

  15. #20. Huib, dat dat dan maar duidelijk moge worden. die agenda van Mevr. Ali nu.

   en zich nog steeds Nederlandse voelen. ze is zeker vergeten dat dat nog kan omdat Frankrijk haar geweigerd heeft.

  16. Ja, maar dat excuus ‘maar wij hebben het nieuwe testament’ is geen argument, want de heer Jezus himself zei daarover:

   Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten [OT] af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.
   (Matteüs 5:17-18)

   Ook de tien geboden komen uit het OT (best wel het fundament van de Westerse beschaving) – die zouden dan ook niet meer gelden?

   En wat de heer Jezus, de zogenaamde vredesprins, ook verkondigde:

   Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard! (Mattheus 10:34)

   Amen!

  17. BTW er is in Nederland 1 keer een homo van een flat gegooid! Het bericht in de Telegraaf (nov. 2006) is verwijderd maar de tekst ervan heb ik kunnen terugvinden:

   Een 52-jarig man uit Brunssum is na een ruzie ernstig gewond geraakt. Tijdens een woordenwisseling met zijn ex-vriend werd hij van het balkon geduwd en viel een kleine vier meter naar beneden. Hij wist nog een buurtbewoner te waarschuwen die terstond de hulpdiensten belde. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis vervoerd en is buiten levensgevaar. De 60-jarige amokmaker is aangehouden voor verhoor.

  18. Ik schreef toen:

   Homo van flat gegooid!

   Weet u het nog? De hele homoscene in rep en roer, alsmede de pimpartijen die ze tegen de moslims uitspelen. Dat ging over een islamitisch boek, waarin staat dat praktiserende homo’s de doodstraf wacht door verbranding of steniging. Maar ook wordt er een ‘alternatieve’ straf in genoemd: “Zoek het hoogste gebouw uit en gooi ze vanaf het terras met het hoofd naar beneden”. Woedend was men! Hoewel er nog nooit een homo door en moslim van een gebouw afgeduwd was in de wereldgeschiedenis schoot dit zo verkeerd dat zelfs zenmaster Boris Dittrich de boel keihard wilde aanpakken, een moskee sluiten en er zelfs de wet voor wilde veranderen. Er werd een protestactie gehouden bij het homomonument (in Madurodam? http://www.coc.nl/dopage.pl?thema=any&pagina=viewartikel&artikel_id=1247 ). John Blankenstein (Voorzitter COC Haaglanden): “Gevangenisstraf en het land uit, er valt niets meer te bemiddelen, gewoon keihard ingrijpen. Radicalisme verdient radicalisme als antwoord.”

   Maar vandaag is het zover: er is een homo van een flat geduwd. Maar wat raar, niemand die er een woord over rept. Geen Wilders die meteen een prijs op een hoofd zet. Dittrich ligt al in bed met een kop chocola en een beduimelde Playgirl. Het COC – waar zijn ze nou? Dubbel zielig eigenlijk, de homo’s. Bij gebrek aan de gesel der islam duwen ze nu elkaar maar van een flat af. Ja, je moet toch wat?

  19. Mooie voorbeelden van Sonja, die eens te meer aangeven dat een paar citaten uit het heilige boek (Koran, Torah of Bijbel), behoorlijk eng kunnen overkomen als je de rest van de context/het verhaal niet hebt gelezen.

   Precies waar blonde Dolly “het volk” mee bang maakt…

   Brrrr… 🙁

  20. @26

   En mensen die de Bijbel of Koran lezen hebben nog steeds een vrije wil. Als iemand na het lezen van Bijbel of Koran besluit homo’s te belagen dan is hij/zij nog steeds verantwoordelijk en niet de tekst. Immers: verreweg de meeste mensen die die teksten lezen laten homo’s met rust.

  21. Ayaan zei ook:

   ‘De blanke man is zo bezig met zijn racisme, dat hij de waarschuwingen niet ziet”

   Waarheid als een bus en goed te zien op deze website.

  22. Nou Neel en Neeltje, we zijn hier als blanke mannen en vrouwen meer bezig met ANTI-racisme. En we zien meer TEKENEN (waarschuwingen) dan ons lief is… :mrgreen:

  23. Nog een vooruitziende kreet op Krapuul, aan de vergetelheid ontworsteld! Maart 2010: We zagen toen al, dat de neocons van Hirsi Ali met Wilders zouden breken. Wilders is sindsdien veroordeeld tot samenwerken met de Gellers etc. die zelfs bij de GOP in de USA niet meer serieus worden genomen.

  Reacties zijn gesloten.