De Liberale Groenen hebben het maar moeilijk in de VVD

Met hun bruine leiders:

Aan het verkiezingsprogramma ligt het niet. Gelukkig herkennen we dat bij de inbreng van individuele kamerleden van de VVD soms ook. Maar het wordt tijd dat politieke leiding van de VVD evenzeer een stevig pleidooi houdt voor een duurzame samenleving en duurzame energievoorziening, in plaats van er de draak mee te steken. De VVD moet zich realiseren dat bij haar verantwoordelijkheid als grootste regeringspartij politiek leiderschap past. Leiderschap dat antwoord geeft op de grootste maatschappelijke uitdagingen, leiderschap dat duidelijke doelstellingen formuleert en daarvoor een liberale koers uitzet (vromtotaal).

Gratis advies aan de “liberale groenen”; gebruik deze handige opzegbrief.