Wij nemen stelling

In de Volkskrant van gisteren stond een ingezonden brief waarin enkele vooraanstande (oud)politici stelling nemen tegen de discriminerende tendensen die zich de laatste jaren in Nederland hebben ontplooid. Dit is de tekst:

Wij nemen stelling! U ook?

Nederland is een mooi land. Ook een beschaafd land; mede dankzij het – tot nu toe bij de bevolking breed aanwezige- gevoel voor sociale rechtvaardigheid. De gelijkheid voor alle burgers ligt vast in het eerste artikel van onze grondwet en in het verdrag voor burgerrechten van de Verenigde Naties. Dankzij de diepgewortelde traditie van tolerantie en respect voor diversiteit konden tot nu toe etnische en religieuze minderheden hun volwaardige plaats innemen.

Deze interne openheid is altijd een sterke basis geweest voor de internationale openheid van Nederland.Tot nu toe dwingt Nederland respect af in de wereld. Deze belangrijke kenmerken worden bedreigd door populistische predikers van angst en haat. Zij willen Nederland veranderen in een intolerant land, een culturele eenheidsworst, gezuiverd van “niet- Westerse” etnische, religieuze en culturele elementen. Met hun politiek van “wij´ tegen “zij” zetten ze burgers tegen elkaar op en met hun pleidooien voor racisme en discriminatie op basis van geloof en afkomst drukken ze minderheden in een hoek.
Allochtonen en vooral moslims moeten het ontgelden. Ze zouden geen eigen scholen mogen hebben, geen moskeeën mogen bouwen en geen minister of staatssecretaris mogen worden. En vrouwen wordt hun recht ontnomen om een hoofddoek te dragen.

Niet moslims maar de radicaal rechtse politici “islamiseren” het politieke debat en het sociale leven in Nederland door elk probleem – van de files tot huisvesting en criminaliteit – tot een geloofskwestie te reduceren. De daadwerkelijke sociaal-economische problemen die onevenredig veel allochtonen raken, zijn uit het politieke debat verdwenen en vervangen door een ideologie van “botsende culturen”.
Zij houden de burgers voor dat hun problemen als gevolg van de economische crisis, werkloosheid, armoede en criminaliteit met het afschaffen van de hoofddoek, het sluiten van islamitische scholen en het schieten op de knie van overlastgevende jongeren, op te lossen zijn!

Al te vaak verbergen de predikers van angst en haat zich achter de vrijheid van meningsuiting. Het respecteren van die vrijheid ontslaat ons echter niet van de plicht om tegen abjecte vreemdelingenhaat publiekelijk stelling te nemen en minderheden te beschermen tegen discriminatie en racisme.

Te weinig burgers, intellectuelen en politici spreken zich uit tegen de discriminatie onder de dekmantel van “religiekritiek”. De populisten willen artikel 1 van de Grondwet afschaffen, bepleiten “de grenzen dicht te gooien voor alle niet-westerse allochtonen” en willen “tientallen miljoenen” Europese moslims deporteren.
Ook het pleidooi om “de grote schoonmaak van onze straten” te starten door ondermeer een “kopvoddentax” in te voeren tast de waardigheid van de moslims aan en ondergraaft de democratische principes van Nederland. Een krachtig tegengeluid wordt te weinig gehoord. Het benoemen van vreemdelinghaat mag geen taboe worden.
De angst voor het verbale geweld van angst- en haatzaaiers mag ons niet gijzelen. Daarom spreken wij ons luid en duidelijk uit tegen discriminatie en racisme en voor solidariteit tussen alle burgers ongeacht hun etnische afkomst en religie.

– Hedy d’Ancona (oud-minister PvdA)
– René Danen (voorzitter Nederland Bekent Kleur)
– Hans Dijkstal (oud-vicepremier VVD)
– Bas de Gaay Fortman (oud-Kamerlid, GroenLinks)
– Jos van Kemenade (oud-minister PvdA)
– Tineke Lodders (oud-partijvoorzitter CDA)
– Anja Meulenbelt (senator SP)
– Prof. Rinus Penninx (hoogleraar Etnische Studies UvA)
– Mohamed Rabbae (oud-Kamerlid GroenLinks)
– Jan Terlouw (oud-vicepremier D66)
– Kars Veling (oud-fractievoorzitter ChristenUnie)

Amsterdam
21 maart 2010 (Internationale Dag Tegen Racisme van de Verenigde Naties)
Kijk ook hier.
Ik roep de gehele Krapuul redactie, en iedereen die het maar wil, om ook deze brief te ondertekenen. Mijn (nick)naam zet ik maar vast hieronder:

-Aenima

8 gedachten over “Wij nemen stelling”

 1. Ons land heeft altijd bekend gestaan als tolerant voordat de politiek zich ging bemoeien met de “roze buurt” het “softdrugsbeleid” het “rookverbod” en nog meer van dat soort betutteling.
  Als je aan de ene kant de riem aantrekt en aan de andere kant deze steeds meer ruimte geeft is het vragen om ellende.
  Gooi daar bovenop de crisis en de lastenverzwaring en je hebt een kruitvat dat door onze “beste Geert” alleen maar aangestoken hoeft te worden.

 2. tja, ik weet het niet CVM – rosse buurt?niet bemoeien? tijd dat vrouwen die dit werk willen doen “wel” voor zichzelf werken en niet voor een pooier. met vrouwenhandel/misbruik had e.e.a. ook te maken, de betutteling.

  het bemoeien met softdrugs beleid heeft mijns inziens te maken met de regering die wij hebben. die willen alles “verbieden”. achterlijke “vrij bij de voordeur en crimineel bij de achterdeur”. die gaan voor de straathandel, die juist door de shops vermindert is.
  rookverbod is al 20 jaar geleden aan komen waaien uit Amerika.
  en meer? verzekeringen wijzigen ook.

  ach, maar al die regels en betutteling. heerlijk ik steek over wanneer het mogelijk is. stap op een bus, midden in de trafiek (en dat hoeft niet bij een halte te zijn).

  Nederland gaat terug naar de jaren 50.

 3. #2, toevoeging, jaren gewoond en gewerkt in die buurt.
  Kloveniersburgwal.
  ben niet zo op de hoogte meer. maar begreep wel, dat de “pooier” een beetje verdwenen was. dat de heren in het “groot” met dames werkten. vrouwenhandel en misbruik. ook dat de maffia de panden daar opkocht. iets moest er toch gedaan. ook om de vrouwen te beschermen? maar ja, ben er een beetje uit, niet alles gevolgd.

 4. Vaak vind ik bij dit soort initiatieven dat het wel mooi is dat ze stelling nemen maar vervolgens blijft het stil.

  Ik neem elke dag en meerdere keren per dag stelling. Zij mogen een voorbeeld aan mij nemen.

 5. Ik vind inderdaad dat je na een dergelijke actie vaak niets meer mag vernemen over wat ze er verder mee gaan doen. Goed dat ze stelling nemen maar een handtekeningen actie waarvoor? Wat gaan ze daarmee doen?

Reacties zijn gesloten.