NIOD kan belangstelling voor werk De Jong niet aan

Het standaardwerk van dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, staat sinds gisteren online. Dat het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie daarmee in een grote behoefte voorziet bleek onmiddellijk, omdat de NIOD-servers vastliepen vanwege de grote belangstelling.
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog is voor het bestuderen van de periode 1940-1945 een onmisbare bron. Het veertiendelige werk (16.000 pagina’s, verschenen in 29 banden, samen 25 kilo), waar De Jong aan werkte tussen 1955 en 1988, is weliswaar niet onomstreden, maar de kritiek spitst zich vooral toe op het feit dat de toenmalige directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (nu: NIOD) een nogal scherp onderscheid maakte tussen ‘goed’ en ‘fout’, terwijl er vaak sprake zou zijn van een ‘grijs verleden’. Maar dat gaat over de interpretaties; het monumentale werk omvat duizenden vaststaande feiten. Het kan tot in lengte van jaren een uitstekende uitgangsbasis bieden voor verdere studie, waaraan dan uit steeds meer bronnen steeds meer details kunnen worden toegevoegd.

Het was echter heksenwerk om er details in op te zoeken. ‘Een groot praktisch bezwaar van De Jongs werk is, dat het geen zaakregister bevat’, stelt (ook) Wikipedia. Uiteindelijk is (in deel 13) een soort overzicht verschenen, dat echter weinig soelaas biedt. Het bestaat slechts uit topografische en persoonsnamen en ontbeert zaaknamen. Elke plek bijvoorbeeld waar ‘Wilhelmina’ staat (800 keer?), wordt vermeld, maar iedere context ontbreekt.

Eerder betoogde o.m. Krapuul dat het ontbreken van digitale toegankelijkheid van deze mondiaal unieke historische bron – geen enkel land heeft zijn oorlogsgeschiedenis zo gedetailleerd op schrift laten stellen – op den duur zou betekenen dat het werk van De Jong in de vergetelheid zou verdwijnen.

3 gedachten over “NIOD kan belangstelling voor werk De Jong niet aan”

  1. het zou mij niets verbazen als Martin Bosma als een soort Marinus van der Lubbe de server van het NIOD hoogstpersoonlijk heeft doen roken om te voorkomen dat Henk & Ingrid met de zoekfunctie controleren of Hitler echt een socialist was

  2. Ach ja , Lou de Jong , de man die stelselmatig weigerde de Velzer affaire te onderzoeken , je wil toch niet je bevolking laten weten dat het Noord Hollands verzet door de eigen regering in ballingschap aan de Duitsers is verraden …

Reacties zijn gesloten.