Een nieuw, langgerekt Milgram-experiment

Een plausibele hypothese op indymedia:

Gemeenteambtenaren en bijstandsontvangers worden door de huidige (en de vorige) kabinetten onderworpen aan een soort van Milgram-experiment.

Sinds 1 januari 2004, de invoerdatum van de door Mark Rutte voorbereide, nieuwe bijstandswet, moeten ambtenaren van Nederlandse sociale diensten mensen in de bijstand in ruil voor hun uitkering vernederende en veelal zinloze arbeid opleggen (te verrichten onder voormannen die met het afblaffen van hun slachtoffers en voortdurende dreigementen met strafkortingen nog een schepje boven de vernedering opdoen) en wie dat weigeren te aanvaarden, korten op hun toch al karige uitkering met als gevolg dat betrokkenen steeds verder verstoken raken van de meest elementaire levensbehoeften. Uiteindelijk kan de uitkering zelfs geheel worden stopgezet en volgt huisuitzetting en dakloosheid. Dit soort maatregelen is sindsdien nog verder aangescherpt en het einde van deze repressie is gezien de huidige bemanning van het ministerie van ‘Sociale Zaken’ (met Henk Kamp en Paul de Krom) nog niet in zicht. (lees verder bij Indymedia)

2 gedachten over “Een nieuw, langgerekt Milgram-experiment”

  1. De geschetste situatie van het Milgram-experiment vind ik te overtrokken. Voor de betrokkenen in de bijstand is het niet prettig, maar het is niet dodelijk zoals bij de slachtoffers in het experiment.

    Wel is het werkdwang zinloos, kost het de gemeenschap geld en bestaat er kans op verdringing van werk.

    Een voorbeeld. Een ontslagen leraar klassieke talen van eind vijftig dient de bladeren in de plantsoenen op te ruimen. Hij moet alles aanvaarden wat de ambtenaren van de Sociale Dienst bedenken op straffe van verlies aan uitkering. Maar geen enkele werkgever zal een dergelijke moeilijk te motiveren ex-leraar aannemen voor horticulturele klussen. En de ex-leraar krijgt na een vermoeiende werkdag geen kans zich om te scholen naar bij hem passend werk, voor zover er überhaupt nog een baan is natuurlijk.

    Het houdt tevens betaalde werkverschaffing in voor de ambtenaren, waarvoor de betaald werkende gemeenschap weer belasting moet ophoesten.

    Daarnaast is er nog kans dat de werkdwang van de bijstandsgerechtigde regulier werk verdringt.

  2. Voor de slachtoffers in het oorspronkelijke Milgram-experiment waren de schokken ook niet dodelijk. Het waren immers fictieve schokken (nepschokken) en de zogenaamde leerlingen in het experiment waren acteurs. Het experiment wilde alleen maar aantonen hoever mensen onder druk van een autoriteit (en de groep) bereid waren te gaan. Dat zie je precies zo bij de ambtenaren van de sociale dienst.

Reacties zijn gesloten.