7 gedachten over “Brekend: verschil tussen PVV en NSB ontdekt”

 1. PVV heeft twee zetels in het Europees Parlement. Nou ja, één echte zetel plus een zatte aap.

 2. Een zeer brekend verschil zou zijn dat Hitler zich positief jegens moslims en de Islam uitliet .

  Jan Jaap de Ruiter versus het gedachten goed van Bosma.s De schijn-élite van de valse munters
  Op onderstaande link heeft hij als uitdaging de stemwijzer voor 1e kamer verkiezingen 2011 vanuit het gedachtengoed NSBleider Mussert ingevuld. .

  http://www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=13&messageID=6482

  Ik vond zowel zijn toelichting als de uitslag ,zijnde dat NSB gehalte waarvan de PVV de kroon zou spannen en in alle partijen in meer of mindere mate terug te vinden zijn, interessant.

  Ik maak zelf een kanttekening bij onderstaand över kunstbeleid uit Bosma.s boek :

  “”Mussert vond deze zo belangrijk dat hij voorafgaande aan de Provinciale Statenverkiezingen van 1935 aankondigt dat de helft van het salaris van toekomstige NSB-statenleden afgedragen zal worden aan jonge kunstenaars (p. 260). Dit beleidsstreven zou tijdens de Duitse bezetting ook gerealiseerd worden: “Het ministerie beschikt over een miljoenenbudget (voor de kunsten) dat tijdens de bezetting verviervoudigd wordt” (p. 260/1)”.

  Er wordt hier geen onderscheid tussen de schoone kunsten en vrije kunsten gemaakt.
  Het subsidiëren van de schoone kunsten diende ten glorie van het regime en niet voor :
  regime onwelgevallige vrije interpretaties daarvan of voor onwgevallige uitingen vanuit de vrije kunsten.. .
  Het was kunstzinnig dienen , ‘’verdwijnen’’. of vluchten voor de vrije beoefenaars daarvan..

  Een democratische overheid stelt zich daarentegen door middel van subsidies open voor maatschappeljjk /politiek betrokken kritiek op haar beleid door de kunsten.

  Het zelf de broek ophouden beleid voor kunstenaars is alleen al daarom verontrustend te noemen.

  Volgens Jan Jaap de Ruiter zou de Hitler zich dus positief tegenover moslims hebben gestaan staan.

  “” 22. De islam is een godsdienst als alle andere en moet gewoon als zodanig worden behandeld
  Sla deze vraag over. Ik weet wel dat Hitler zich positief uitliet over moslims en de islam (zie deel 3 van deze serie) maar in de jaren ’30 was er geen sprake van een massale islamitische migranten aanwezigheid in Europa. Je kunt je afvragen of de NSB daar toen positief op zou hebben gereageerd omdat het toch buitenlanders waren. Maar het staat te ver van NSB en Mussert af om hier een oordeel over te vormen””

  Ik kom op de volgende rechts/ linkse , hoe dan ook op een hersenkronkel uit,:

  De PVV laat zich minachtend over de kunsten als verwerpelijke linkse hobby uit.. .
  De PVV beweging ageert media heftig op ieder incident van vermeende of niet vermeende censuur vanuit de Islam /moslim hoek op de vrije kunsten.
  Heeft de beweging deze kunsten als eigen politiek/maatschappelijke prioriteit ook niet hoog genoeg in het vaandel om deze kustenaars te beschermen door open voor ze te staan en dus van overheids subsidie voor de Kunsten af te blijven? .

Reacties zijn gesloten.